Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Facts in brief // Passengers per airport

Passengers per airport

Last update 2021-09-14
Explanation
The Swedish Civil Aviation Administration compiles monthly and yearly reports on domestic and international air traffic, passengers, take-offs, landings, air cargo etc. covering every airport in Sweden.
PDF
Diagram nuläge

Passengers by airport in the county, by month

         

Year and month

Airport

Skåne County

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

202101

0

19 919

2 452

22 371

202102

0

17 840

2 691

20 531

202103

0

21 155

3 106

24 261

202104

18

24 036

3 762

27 816

202105

4

30 825

6 917

37 746

202106

2

51 423

11 351

62 776

202107

0

78 903

13 054

91 957

202108

4

82 124

13 678

95 806

202109

 

 

 

 

202110

 

 

 

 

202111

 

 

 

 

202112

 

 

 

 

2021 Total

28

326 225

57 011

383 264

 

       

Year and month

Airport

Skåne County

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

202001

2 363

122 463

26 742

151 568

202002

2 455

120 493

26 885

149 833

202003

1 501

60 440

14 448

76 389

202004

0

2 282

431

2 713

202005

0

3 644

0

3 644

202006

4

14 301

1 577

15 882

202007

0

27 096

4 704

31 800

202008

13

39 430

7 236

46 679

202009

20

42 442

9 162

51 624

202010

86

47 848

10 454

58 388

202011

0

24 397

4 791

29 188

202012

0

21 397

3 712

25 109

2020 Total

6 442

526 233

110 142

642 817

Source: Swedish Transport Agency

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta