Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Population // Population in 1805-2020

Population in 1805-2020

Last update 2021-02-23
Explanation
The annual population statistics are total statistics describing the composition of the population in different respects (gender, age, citizenship, regional distribution etc.) and changes in the population over time. The basis for population statistics is data on the population taken from the register of the total population (RTB).
PDF
Diagram nuläge
Population in 1805-2020 (every 5th year)

Year Kristianstad County Malmöhus County Skåne County Sweden
1805 120 547 149 892 2 412 772
1810 120 511 153 824 2 377 851
1815 126 119 165 432 2 465 066
1820 134 683 176 637 2 584 690
1825 145 380 192 199 2 771 252
1830 150 372 200 103 2 888 082
1835 157 933 209 584 3 025 439
1840 165 880 221 670 3 138 887
1845 177 767 234 207 3 316 536
1850 189 627 253 084 3 482 541
1855 196 206 268 579 3 641 011
1860 209 581 284 430 3 859 728
1865 222 235 305 261 4 114 141
1870 221 957 316 042 4 168 525
1875 229 176 333 924 4 383 291
1880 230 619 349 310 4 565 668
1885 226 787 358 178 4 682 769
1890 221 691 368 817 4 784 981
1895 219 858 383 203 4 919 260
1900 219 166 409 304 5 136 441
1905 220 104 430 955 5 294 885
1910 228 307 457 214 5 522 403
1915 234 994 475 893 5 712 740
1920 241 018 487 459 5 904 489
1925 244 747 501 769 6 053 562
1930 245 928 510 607 6 142 191
1935 248 627 518 903 6 250 506
1940 248 247 530 185 6 371 432
1945 253 277 551 610 6 673 749
1950 258 734 582 333 7 041 829
1955 259 047 601 974 7 290 112
1960 256 395 626 086 7 497 967
1965 261 759 667 164 7 772 506
1970 264 170 719 597 8 081 229
1975 272 014 740 069 8 208 442
1980 280 193 743 286 8 317 937
1985 280 354 750 140 8 358 139
1990 289 278 779 309 8 590 630
1995 294 709 817 022 8 837 496
2000 289 447 839 977 8 882 792
2005 1 169 464 9 047 752
2010 1 243 329 9 415 570
2015 1 303 627 9 851 017
2020 1 389 336 10 379 295

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta