Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Population // Population

Population

Last update 2021-02-23
Explanation
The annual population statistics are total statistics describing the composition of the population in different respects (gender, age, citizenship, regional distribution etc.) and changes in the population over time. The basis for population statistics is data on the population taken from the register of the total population (RTB).
PDF
Diagram nuläge

Population 2020-12-31 by gender and age

             

Age

Skåne County

Sweden

Number

Per cent

Per cent

Women

Men

Women

Men

Women

Men

0-4

39 942

42 097

2,9

3,0

2,8

2,9

5-9

41 564

44 227

3,0

3,2

2,9

3,1

10-14

41 443

43 460

3,0

3,1

2,9

3,1

15-19

37 040

40 034

2,7

2,9

2,7

2,9

20-24

38 558

40 690

2,8

2,9

2,6

3,0

25-29

47 279

47 618

3,4

3,4

3,4

3,6

30-34

49 032

49 722

3,5

3,6

3,5

3,7

35-39

44 636

45 603

3,2

3,3

3,1

3,3

40-44

43 344

44 853

3,1

3,2

3,0

3,1

45-49

44 030

45 443

3,2

3,3

3,2

3,3

50-54

43 947

44 727

3,2

3,2

3,2

3,3

55-59

41 858

42 299

3,0

3,0

3,1

3,1

60-64

36 638

36 502

2,6

2,6

2,7

2,8

65-69

35 680

34 311

2,6

2,5

2,6

2,6

70-74

36 708

34 340

2,6

2,5

2,7

2,6

75-79

30 987

28 728

2,2

2,1

2,3

2,1

80-84

20 637

16 575

1,5

1,2

1,5

1,2

85-89

12 908

8 464

0,9

0,6

1,0

0,6

90-94

6 878

3 386

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 102

721

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

263

62

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

695 474

693 862

50,1

49,9

49,7

50,3

Source: Statistics Sweden

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta