Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, busi…

Municipality gross costs, business activities

Last update 2023-08-31
Explanation

Business operations run in administrative form are presented here. The broadest operations are energy, water and waste disposal. Other examples are public transport, housing and port operations.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2022. Business activities.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 3 396
Bromölla 1 572
Burlöv 69
Båstad 4 612
Eslöv 23
Helsingborg 2 768
Hässleholm 229
Höganäs 3 478
Hörby 2 595
Höör 2 313
Klippan 2 347
Kristianstad 3 051
Kävlinge 1 990
Landskrona 3 023
Lomma 530
Lund 1 839
Malmö 588
Osby 2 935
Perstorp 3 513
Simrishamn 4 729
Sjöbo 3 816
Skurup 3 964
Staffanstorp 3 286
Svalöv 3 717
Svedala 2 403
Tomelilla 2 430
Trelleborg 4 056
Vellinge 4 077
Ystad 7 429
Åstorp 2 366
Ängelholm 2 499
Örkelljunga 2 406
Östra Göinge 3 661
Skåne County 2 779
Sweden 3 314
Municipality gross expences in 2012-2022, SEK per inhabitant. Business activities.

Municipality/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjuv 2 833 2 810 2 838 2 867 3 014 2 651 2 718 2 870 2 823 3 090 3 396
Bromölla 1 115 1 055 1 055 916 1 043 1 067 1 034 1 113 1 287 1 945 1 572
Burlöv 127 108 44 53 57 39 35 40 57 52 69
Båstad 2 616 3 019 3 153 2 907 3 169 3 087 3 699 3 876 4 291 3 904 4 612
Eslöv 154 99 88 92 90 117 149 124 750 15 23
Helsingborg 3 582 3 723 2 944 2 299 2 040 2 179 2 511 2 558 2 739 2 627 2 768
Hässleholm 847 319 321 391 225 244 254 209 316 260 229
Höganäs 3 590 3 613 3 875 3 739 3 911 3 979 3 972 4 165 3 169 3 565 3 478
Hörby 4 043 3 979 3 602 4 073 3 913 2 311 2 166 2 518 2 544 2 505 2 595
Höör 1 692 1 561 1 900 2 109 1 976 2 141 1 964 2 662 2 335 2 528 2 313
Klippan 1 295 1 248 1 526 1 597 1 576 1 551 1 836 1 691 2 026 2 082 2 347
Kristianstad 2 569 3 014 2 573 2 483 2 500 2 518 2 580 2 255 2 650 2 829 3 051
Kävlinge 2 194 2 327 2 338 2 027 2 352 2 046 1 673 1 720 1 904 1 946 1 990
Landskrona 2 181 2 694 2 590 2 457 2 372 2 521 2 546 2 667 2 952 3 053 3 023
Lomma 2 839 2 762 2 749 2 811 2 914 1 870 2 028 453 418 484 530
Lund 2 442 1 743 1 621 1 543 1 458 1 410 1 516 1 671 1 758 1 772 1 839
Malmö 428 491 521 457 473 572 495 711 694 557 588
Osby 1 949 1 943 2 398 2 511 2 931 2 913 2 802 3 113 3 028 2 929 2 935
Perstorp 1 953 1 920 2 012 1 877 1 885 2 323 2 299 2 242 2 819 2 583 3 513
Simrishamn 3 645 3 524 3 638 3 877 4 142 4 202 4 621 4 268 4 421 4 368 4 729
Sjöbo 2 612 2 641 2 917 2 777 3 618 3 192 3 315 3 505 3 605 3 680 3 816
Skurup 3 457 3 794 3 067 2 850 3 047 3 160 3 376 3 442 3 524 3 421 3 964
Staffanstorp 2 491 2 312 2 537 2 546 2 358 2 368 2 487 2 591 3 156 3 106 3 286
Svalöv 1 513 1 845 2 112 2 495 2 953 2 790 2 835 4 013 3 097 2 982 3 717
Svedala 1 805 1 945 2 405 2 248 2 269 1 753 1 729 1 817 2 022 2 070 2 403
Tomelilla 2 391 2 382 2 575 2 295 2 722 2 588 2 589 3 120 2 632 3 029 2 430
Trelleborg 4 586 3 930 4 228 4 477 4 627 4 747 4 851 4 919 4 235 3 679 4 056
Vellinge 2 770 2 635 2 827 2 785 2 836 2 937 2 981 3 114 3 484 3 672 4 077
Ystad 3 840 3 366 3 976 4 206 4 649 4 448 4 615 6 574 7 186 9 306 7 429
Åstorp 1 545 1 634 1 633 1 554 1 612 1 772 1 649 1 735 2 351 2 451 2 366
Ängelholm 2 050 2 219 1 647 1 613 1 926 1 910 2 175 2 123 2 294 2 299 2 499
Örkelljunga 1 184 1 548 2 118 1 925 1 843 2 258 1 994 2 061 1 929 2 186 2 406
Östra Göinge 2 469 2 620 2 374 2 484 2 336 3 271 2 787 2 821 2 517 2 782 3 661
Skåne County 2 267 2 267 2 309 2 283 2 389 2 331 2 372 2 508 2 576 2 659 2 779
Sweden 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 100 3 165 3 314
Municipality gross expences in 2012-2022. Business activities. Index year 2012=100

Municipality/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjuv 100 99 100 101 106 94 96 101 100 109 120
Bromölla 100 95 95 82 94 96 93 100 115 174 141
Burlöv 100 85 35 42 45 31 27 32 45 41 54
Båstad 100 115 121 111 121 118 141 148 164 149 176
Eslöv 100 64 57 60 58 76 96 80 487 10 15
Helsingborg 100 104 82 64 57 61 70 71 76 73 77
Hässleholm 100 38 38 46 27 29 30 25 37 31 27
Höganäs 100 101 108 104 109 111 111 116 88 99 97
Hörby 100 98 89 101 97 57 54 62 63 62 64
Höör 100 92 112 125 117 127 116 157 138 149 137
Klippan 100 96 118 123 122 120 142 131 156 161 181
Kristianstad 100 117 100 97 97 98 100 88 103 110 119
Kävlinge 100 106 107 92 107 93 76 78 87 89 91
Landskrona 100 124 119 113 109 116 117 122 135 140 139
Lomma 100 97 97 99 103 66 71 16 15 17 19
Lund 100 71 66 63 60 58 62 68 72 73 75
Malmö 100 115 122 107 111 134 116 166 162 130 137
Osby 100 100 123 129 150 149 144 160 155 150 151
Perstorp 100 98 103 96 97 119 118 115 144 132 180
Simrishamn 100 97 100 106 114 115 127 117 121 120 130
Sjöbo 100 101 112 106 139 122 127 134 138 141 146
Skurup 100 110 89 82 88 91 98 100 102 99 115
Staffanstorp 100 93 102 102 95 95 100 104 127 125 132
Svalöv 100 122 140 165 195 184 187 265 205 197 246
Svedala 100 108 133 125 126 97 96 101 112 115 133
Tomelilla 100 100 108 96 114 108 108 130 110 127 102
Trelleborg 100 86 92 98 101 104 106 107 92 80 88
Vellinge 100 95 102 101 102 106 108 112 126 133 147
Ystad 100 88 104 110 121 116 120 171 187 242 193
Åstorp 100 106 106 101 104 115 107 112 152 159 153
Ängelholm 100 108 80 79 94 93 106 104 112 112 122
Örkelljunga 100 131 179 163 156 191 168 174 163 185 203
Östra Göinge 100 106 96 101 95 132 113 114 102 113 148
Skåne County 100 100 102 101 105 103 105 111 114 117 123
Sweden 100 102 102 102 104 102 103 105 106 109 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta