Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, elde…

Municipality gross costs, elderly and disabled

Last update 2021-09-02
Explanation

This includes special forms of housing and home help services. Social care of the mentally disabled, municipal primary care and mobility services are also included.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2020. Assistance for the ederly and disabled.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 18 812
Bromölla 23 746
Burlöv 16 358
Båstad 23 126
Eslöv 22 201
Helsingborg 16 806
Hässleholm 25 323
Höganäs 19 648
Hörby 20 524
Höör 19 074
Klippan 20 476
Kristianstad 23 110
Kävlinge 14 791
Landskrona 19 692
Lomma 15 457
Lund 19 881
Malmö 18 185
Osby 23 416
Perstorp 19 106
Simrishamn 28 098
Sjöbo 21 814
Skurup 16 614
Staffanstorp 14 550
Svalöv 20 860
Svedala 14 007
Tomelilla 20 576
Trelleborg 19 267
Vellinge 14 297
Ystad 21 967
Åstorp 16 838
Ängelholm 25 636
Örkelljunga 21 695
Östra Göinge 23 234
Skåne County 19 975
Sweden 24 412
Municipality gross expences in 2010-2020, SEK per inhabitant. Assistance for the elderly and disabled.

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 14 955 15 294 15 738 16 831 16 918 17 753 17 516 16 728 17 554 17 544 18 812
Bromölla 15 146 15 558 16 325 17 167 17 669 18 071 18 918 20 359 20 235 22 064 23 746
Burlöv 12 909 13 822 14 224 14 329 14 532 14 286 14 163 14 411 14 848 15 229 16 358
Båstad 14 919 17 719 17 862 18 122 19 092 19 824 20 382 20 433 21 438 22 054 23 126
Eslöv 15 924 16 784 17 271 17 950 18 987 19 878 20 570 20 771 21 401 21 485 22 201
Helsingborg 12 985 13 186 13 550 13 777 13 753 14 317 14 724 15 077 15 547 15 944 16 806
Hässleholm 16 674 17 186 17 841 18 489 18 768 19 951 21 205 21 680 22 988 23 835 25 323
Höganäs 15 196 16 142 16 726 16 984 17 243 17 463 18 069 18 295 18 398 19 050 19 648
Hörby 15 545 14 741 15 157 15 911 16 675 17 403 18 235 17 336 18 910 19 334 20 524
Höör 14 544 14 768 14 983 14 436 15 147 16 283 17 984 19 055 18 932 18 298 19 074
Klippan 15 425 15 691 16 021 17 234 17 287 18 950 18 899 18 891 19 802 19 676 20 476
Kristianstad 17 054 17 791 18 617 18 920 19 474 20 542 20 905 21 217 22 151 22 685 23 110
Kävlinge 10 461 11 150 11 497 11 982 12 342 12 693 14 008 13 388 13 350 14 689 14 791
Landskrona 16 056 16 474 17 677 17 802 17 501 17 685 18 095 18 626 18 432 18 699 19 692
Lomma 10 399 11 259 11 446 11 120 11 833 11 988 11 764 12 167 12 794 14 260 15 457
Lund 14 703 15 413 15 762 15 557 15 785 16 495 17 048 17 733 18 463 19 306 19 881
Malmö 13 747 13 770 13 858 14 611 15 311 15 512 15 291 16 093 16 545 17 149 18 185
Osby 16 819 16 750 17 085 17 215 18 664 19 320 20 547 21 334 21 624 21 729 23 416
Perstorp 14 684 14 589 14 590 15 320 16 584 17 045 17 739 18 696 18 974 19 011 19 106
Simrishamn 20 563 21 833 22 229 23 425 23 339 22 822 23 684 24 844 25 912 27 662 28 098
Sjöbo 14 921 16 140 16 462 16 584 17 068 17 398 17 871 18 755 19 704 20 200 21 814
Skurup 12 642 12 887 13 435 13 607 14 188 14 064 14 638 15 185 15 643 16 359 16 614
Staffanstorp 8 073 8 499 8 691 9 040 9 842 10 494 12 321 12 773 13 497 14 242 14 550
Svalöv 14 056 14 505 15 908 15 611 16 747 18 064 17 902 18 326 18 436 18 496 20 860
Svedala 11 047 11 599 11 836 12 350 12 088 11 901 12 621 13 132 13 404 13 620 14 007
Tomelilla 17 920 16 271 20 076 20 526 18 115 18 382 19 342 20 011 20 384 19 729 20 576
Trelleborg 14 115 14 866 15 368 16 138 16 245 16 911 17 485 17 679 18 523 18 888 19 267
Vellinge 9 379 10 240 10 618 11 104 11 218 11 697 12 300 12 766 13 288 14 026 14 297
Ystad 16 284 16 785 17 042 17 419 18 019 18 341 18 857 19 610 21 070 21 440 21 967
Åstorp 12 112 13 280 13 377 13 361 13 206 13 794 14 551 15 559 15 614 15 730 16 838
Ängelholm 17 197 18 570 19 283 20 078 20 706 20 942 21 178 22 152 22 405 23 291 25 636
Örkelljunga 15 127 17 987 19 588 18 725 18 694 19 189 19 279 20 364 20 610 20 041 21 695
Östra Göinge 18 116 18 125 18 587 19 202 18 702 19 457 19 954 20 698 21 470 22 632 23 234
Skåne County 14 536 15 142 15 719 16 089 16 416 16 937 17 517 18 004 18 556 19 042 19 975
Sweden 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 412
Municipality gross expences in 2010-2020. Assistance for the elderly and disabled. Index year 2010=100

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 100 102 105 113 113 119 117 112 117 117 126
Bromölla 100 103 108 113 117 119 125 134 134 146 157
Burlöv 100 107 110 111 113 111 110 112 115 118 127
Båstad 100 119 120 121 128 133 137 137 144 148 155
Eslöv 100 105 108 113 119 125 129 130 134 135 139
Helsingborg 100 102 104 106 106 110 113 116 120 123 129
Hässleholm 100 103 107 111 113 120 127 130 138 143 152
Höganäs 100 106 110 112 113 115 119 120 121 125 129
Hörby 100 95 98 102 107 112 117 112 122 124 132
Höör 100 102 103 99 104 112 124 131 130 126 131
Klippan 100 102 104 112 112 123 123 122 128 128 133
Kristianstad 100 104 109 111 114 120 123 124 130 133 136
Kävlinge 100 107 110 115 118 121 134 128 128 140 141
Landskrona 100 103 110 111 109 110 113 116 115 116 123
Lomma 100 108 110 107 114 115 113 117 123 137 149
Lund 100 105 107 106 107 112 116 121 126 131 135
Malmö 100 100 101 106 111 113 111 117 120 125 132
Osby 100 100 102 102 111 115 122 127 129 129 139
Perstorp 100 99 99 104 113 116 121 127 129 129 130
Simrishamn 100 106 108 114 113 111 115 121 126 135 137
Sjöbo 100 108 110 111 114 117 120 126 132 135 146
Skurup 100 102 106 108 112 111 116 120 124 129 131
Staffanstorp 100 105 108 112 122 130 153 158 167 176 180
Svalöv 100 103 113 111 119 129 127 130 131 132 148
Svedala 100 105 107 112 109 108 114 119 121 123 127
Tomelilla 100 91 112 115 101 103 108 112 114 110 115
Trelleborg 100 105 109 114 115 120 124 125 131 134 137
Vellinge 100 109 113 118 120 125 131 136 142 150 152
Ystad 100 103 105 107 111 113 116 120 129 132 135
Åstorp 100 110 110 110 109 114 120 128 129 130 139
Ängelholm 100 108 112 117 120 122 123 129 130 135 149
Örkelljunga 100 119 129 124 124 127 127 135 136 132 143
Östra Göinge 100 100 103 106 103 107 110 114 119 125 128
Skåne County 100 104 108 111 113 117 121 124 128 131 137
Sweden 100 103 107 110 112 116 119 123 127 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta