Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, indi…

Municipality gross costs, individual and family

Last update 2021-09-02
Explanation

Costs for social assistance, institutional and foster home care, family law, day care and treatment.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2020. Individual and family assistance.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 6 127
Bromölla 5 157
Burlöv 4 524
Båstad 4 512
Eslöv 4 653
Helsingborg 5 961
Hässleholm 4 824
Höganäs 2 681
Hörby 5 158
Höör 3 167
Klippan 4 129
Kristianstad 5 138
Kävlinge 2 563
Landskrona 6 319
Lomma 1 578
Lund 3 912
Malmö 9 976
Osby 4 656
Perstorp 5 978
Simrishamn 3 092
Sjöbo 3 553
Skurup 4 084
Staffanstorp 2 167
Svalöv 2 872
Svedala 3 097
Tomelilla 4 161
Trelleborg 3 913
Vellinge 1 573
Ystad 3 646
Åstorp 4 233
Ängelholm 3 257
Örkelljunga 4 780
Östra Göinge 5 250
Skåne County 4 263
Sweden 4 682
Municipality gross expences in 2010-2020, SEK per inhabitant. Individual and family assistance

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 3 062 3 067 3 089 3 144 3 569 4 159 4 721 4 674 5 198 5 531 6 127
Bromölla 3 157 3 269 3 542 3 197 3 227 3 537 3 314 3 429 3 769 4 602 5 157
Burlöv 3 469 3 835 4 141 4 618 4 282 4 496 4 225 4 189 4 332 4 473 4 524
Båstad 1 707 2 200 2 098 2 105 2 113 2 119 2 903 3 473 3 072 3 951 4 512
Eslöv 3 105 3 634 3 808 3 750 3 889 4 382 4 259 4 532 4 819 4 691 4 653
Helsingborg 4 763 5 004 4 906 4 831 5 021 5 354 6 083 6 240 6 044 5 743 5 961
Hässleholm 2 844 2 975 3 038 3 007 3 105 3 335 3 484 3 672 4 152 3 842 4 824
Höganäs 1 893 1 998 2 187 2 083 2 322 2 109 2 515 2 383 2 419 2 299 2 681
Hörby 4 042 4 436 4 486 4 805 4 386 4 454 4 228 3 625 4 408 5 600 5 158
Höör 2 391 2 471 2 526 3 031 2 769 2 671 2 835 2 906 2 622 3 187 3 167
Klippan 3 254 3 750 3 550 4 003 3 958 4 127 4 618 4 449 4 371 4 168 4 129
Kristianstad 3 510 3 882 4 082 4 314 4 364 4 631 4 503 4 552 4 727 4 942 5 138
Kävlinge 1 993 1 888 2 056 2 348 2 441 2 532 2 293 3 017 2 994 2 924 2 563
Landskrona 4 921 5 252 5 635 5 548 5 656 5 900 5 472 5 729 6 686 6 557 6 319
Lomma 1 153 1 061 1 131 1 391 1 443 1 327 1 602 1 653 1 827 1 893 1 578
Lund 2 935 3 100 3 133 3 358 3 490 3 648 3 741 3 497 3 634 3 762 3 912
Malmö 5 739 6 065 6 327 6 721 7 136 7 305 7 956 8 525 9 205 9 451 9 976
Osby 2 515 2 624 3 166 3 581 3 397 3 462 3 228 4 117 4 741 4 492 4 656
Perstorp 2 949 3 690 3 195 4 056 3 811 4 038 4 694 4 852 5 772 6 642 5 978
Simrishamn 2 020 2 279 2 372 2 671 2 548 2 658 2 643 2 986 2 919 2 873 3 092
Sjöbo 1 644 2 147 2 156 2 193 2 862 2 626 3 067 3 037 3 434 3 393 3 553
Skurup 2 730 2 697 2 654 2 851 2 977 3 070 6 060 5 011 4 597 4 333 4 084
Staffanstorp 2 247 2 267 2 367 2 370 2 664 2 720 1 587 1 951 2 506 2 254 2 167
Svalöv 3 538 3 377 3 431 3 255 3 622 4 604 3 333 3 189 3 230 3 193 2 872
Svedala 1 955 1 884 1 786 2 465 2 282 2 289 2 131 2 435 2 626 2 680 3 097
Tomelilla 3 603 3 705 3 812 3 453 3 885 4 201 3 923 3 626 3 645 4 303 4 161
Trelleborg 2 969 2 985 3 256 3 185 3 374 3 380 3 923 3 944 3 672 3 823 3 913
Vellinge 1 140 1 335 1 301 1 468 1 174 1 288 1 252 1 393 1 412 1 448 1 573
Ystad 1 856 2 036 2 257 2 226 2 450 2 778 2 462 2 720 3 166 3 318 3 646
Åstorp 3 423 3 034 3 199 3 669 3 992 4 703 5 278 5 189 4 690 3 550 4 233
Ängelholm 2 420 2 211 2 287 2 150 2 252 2 610 2 544 2 871 2 910 3 035 3 257
Örkelljunga 2 516 2 583 3 280 3 506 3 167 3 618 3 820 4 458 3 908 5 098 4 780
Östra Göinge 2 842 3 015 2 794 3 220 3 386 3 700 3 891 3 682 4 008 4 647 5 250
Skåne County 2 858 3 023 3 123 3 290 3 364 3 571 3 715 3 818 3 985 4 142 4 263
Sweden 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682
Municipality gross expences in 2010-2020. Individual and family assistance. Index year 2010=100

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 100 100 101 103 117 136 154 153 170 181 200
Bromölla 100 104 112 101 102 112 105 109 119 146 163
Burlöv 100 111 119 133 123 130 122 121 125 129 130
Båstad 100 129 123 123 124 124 170 203 180 231 264
Eslöv 100 117 123 121 125 141 137 146 155 151 150
Helsingborg 100 105 103 101 105 112 128 131 127 121 125
Hässleholm 100 105 107 106 109 117 123 129 146 135 170
Höganäs 100 106 116 110 123 111 133 126 128 121 142
Hörby 100 110 111 119 109 110 105 90 109 139 128
Höör 100 103 106 127 116 112 119 122 110 133 132
Klippan 100 115 109 123 122 127 142 137 134 128 127
Kristianstad 100 111 116 123 124 132 128 130 135 141 146
Kävlinge 100 95 103 118 122 127 115 151 150 147 129
Landskrona 100 107 115 113 115 120 111 116 136 133 128
Lomma 100 92 98 121 125 115 139 143 158 164 137
Lund 100 106 107 114 119 124 127 119 124 128 133
Malmö 100 106 110 117 124 127 139 149 160 165 174
Osby 100 104 126 142 135 138 128 164 189 179 185
Perstorp 100 125 108 138 129 137 159 165 196 225 203
Simrishamn 100 113 117 132 126 132 131 148 145 142 153
Sjöbo 100 131 131 133 174 160 187 185 209 206 216
Skurup 100 99 97 104 109 112 222 184 168 159 150
Staffanstorp 100 101 105 105 119 121 71 87 112 100 96
Svalöv 100 95 97 92 102 130 94 90 91 90 81
Svedala 100 96 91 126 117 117 109 125 134 137 158
Tomelilla 100 103 106 96 108 117 109 101 101 119 115
Trelleborg 100 101 110 107 114 114 132 133 124 129 132
Vellinge 100 117 114 129 103 113 110 122 124 127 138
Ystad 100 110 122 120 132 150 133 147 171 179 196
Åstorp 100 89 93 107 117 137 154 152 137 104 124
Ängelholm 100 91 95 89 93 108 105 119 120 125 135
Örkelljunga 100 103 130 139 126 144 152 177 155 203 190
Östra Göinge 100 106 98 113 119 130 137 130 141 164 185
Skåne County 100 106 109 115 118 125 130 134 139 145 149
Sweden 100 104 110 114 118 123 128 135 143 151 156

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta