Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, infr…

Municipality gross costs, infrastructure

Last update 2023-08-31
Explanation

Physical and technical planning, housing improvements, business development actions, tourism activities, streets and roads, parking, parks, rescue services, environmental and health protection and total and civil defence.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2022. Infrastructure, safeguards, etc.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 4 016
Bromölla 6 091
Burlöv 3 501
Båstad 5 927
Eslöv 4 464
Helsingborg 6 847
Hässleholm 5 440
Höganäs 5 514
Hörby 4 479
Höör 4 829
Klippan 7 328
Kristianstad 5 161
Kävlinge 3 936
Landskrona 6 090
Lomma 6 449
Lund 4 879
Malmö 6 261
Osby 5 446
Perstorp 6 465
Simrishamn 6 027
Sjöbo 4 136
Skurup 3 936
Staffanstorp 4 662
Svalöv 5 373
Svedala 5 178
Tomelilla 4 445
Trelleborg 6 237
Vellinge 4 387
Ystad 7 193
Åstorp 5 863
Ängelholm 6 118
Örkelljunga 4 124
Östra Göinge 4 846
Skåne County 5 323
Sweden 5 884
Municipality gross expences in 2012-2022, SEK per inhabitant. Infrastructure, safeguards, etc.

Municipality/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjuv 3 352 3 165 2 986 3 140 3 199 4 077 3 867 3 356 3 242 3 314 4 016
Bromölla 5 256 5 760 5 742 6 394 5 683 5 159 4 881 5 454 5 649 5 802 6 091
Burlöv 2 970 3 040 2 906 2 856 2 989 3 282 3 250 3 361 3 578 3 517 3 501
Båstad 4 737 4 837 4 756 4 448 4 121 5 068 5 174 5 251 4 650 5 655 5 927
Eslöv 3 195 3 107 3 078 3 053 3 183 3 366 3 451 3 972 3 698 4 087 4 464
Helsingborg 5 504 5 489 5 690 5 868 5 779 5 664 5 957 5 805 5 860 6 350 6 847
Hässleholm 4 201 3 569 4 091 3 245 4 540 4 001 5 141 5 581 4 930 5 331 5 440
Höganäs 4 293 4 547 4 294 4 844 4 988 5 128 4 981 5 568 5 187 5 639 5 514
Hörby 3 209 3 398 3 521 3 807 3 917 4 627 4 379 4 512 5 025 4 692 4 479
Höör 4 164 4 283 4 685 5 325 4 679 4 615 5 117 5 106 5 440 5 006 4 829
Klippan 3 428 2 942 3 164 3 084 5 553 5 936 4 608 3 793 4 033 5 450 7 328
Kristianstad 4 716 4 318 4 331 4 274 4 276 4 406 4 718 4 221 5 526 5 069 5 161
Kävlinge 2 459 2 583 2 837 2 525 2 493 3 091 2 444 2 859 3 313 4 544 3 936
Landskrona 4 247 4 289 4 623 4 533 4 548 4 620 4 443 4 565 5 139 5 083 6 090
Lomma 4 960 5 168 6 689 4 914 4 878 5 455 5 235 5 540 5 598 6 054 6 449
Lund 3 196 3 441 3 413 3 650 3 604 3 728 3 996 3 971 4 373 4 617 4 879
Malmö 5 923 5 739 6 132 6 068 5 842 6 220 6 310 6 029 6 229 6 443 6 261
Osby 4 493 4 502 4 353 4 511 4 258 4 302 4 365 4 369 4 577 4 976 5 446
Perstorp 3 934 4 070 4 124 4 163 4 642 4 801 4 618 4 903 5 331 5 747 6 465
Simrishamn 4 551 3 818 4 196 4 085 3 909 4 103 4 443 5 067 5 517 5 205 6 027
Sjöbo 2 983 2 919 2 920 3 130 3 198 3 106 3 517 3 336 3 560 3 594 4 136
Skurup 3 369 3 223 3 242 3 199 3 412 3 761 4 044 4 222 4 114 4 072 3 936
Staffanstorp 3 892 3 882 4 660 3 829 5 464 5 461 4 237 4 177 4 046 5 378 4 662
Svalöv 4 597 4 201 3 752 3 856 3 948 4 788 4 336 4 908 5 155 5 721 5 373
Svedala 3 240 3 812 3 422 3 826 3 981 4 305 4 554 5 516 5 344 4 959 5 178
Tomelilla 3 239 3 335 3 349 3 463 3 511 3 150 3 014 3 519 4 464 4 370 4 445
Trelleborg 4 405 4 306 3 979 3 940 4 204 4 469 4 434 4 686 4 386 5 380 6 237
Vellinge 3 186 3 229 3 426 3 362 3 748 3 424 3 920 4 097 4 108 4 225 4 387
Ystad 4 693 4 559 4 291 4 258 3 588 3 766 3 163 4 813 6 209 6 163 7 193
Åstorp 2 165 2 165 3 075 2 836 2 527 3 146 3 285 3 615 4 998 4 680 5 863
Ängelholm 4 021 4 588 4 959 3 484 3 651 3 965 4 124 4 376 4 504 4 780 6 118
Örkelljunga 3 288 2 996 3 620 3 890 3 814 4 063 3 583 3 970 3 832 4 629 4 124
Östra Göinge 3 763 3 549 4 240 4 085 3 959 4 106 4 435 4 357 3 948 4 239 4 846
Skåne County 3 928 3 904 4 077 3 998 4 124 4 338 4 304 4 511 4 714 4 993 5 323
Sweden 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 186 5 447 5 884
Municipality gross expences in 2012-2022. Infrastructure, safeguards, etc. Index year 2012=100.

Municipality/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjuv 100 94 89 94 95 122 115 100 97 99 120
Bromölla 100 110 109 122 108 98 93 104 107 110 116
Burlöv 100 102 98 96 101 111 109 113 120 118 118
Båstad 100 102 100 94 87 107 109 111 98 119 125
Eslöv 100 97 96 96 100 105 108 124 116 128 140
Helsingborg 100 100 103 107 105 103 108 105 106 115 124
Hässleholm 100 85 97 77 108 95 122 133 117 127 129
Höganäs 100 106 100 113 116 119 116 130 121 131 128
Hörby 100 106 110 119 122 144 136 141 157 146 140
Höör 100 103 113 128 112 111 123 123 131 120 116
Klippan 100 86 92 90 162 173 134 111 118 159 214
Kristianstad 100 92 92 91 91 93 100 90 117 107 109
Kävlinge 100 105 115 103 101 126 99 116 135 185 160
Landskrona 100 101 109 107 107 109 105 107 121 120 143
Lomma 100 104 135 99 98 110 106 112 113 122 130
Lund 100 108 107 114 113 117 125 124 137 144 153
Malmö 100 97 104 102 99 105 107 102 105 109 106
Osby 100 100 97 100 95 96 97 97 102 111 121
Perstorp 100 103 105 106 118 122 117 125 136 146 164
Simrishamn 100 84 92 90 86 90 98 111 121 114 132
Sjöbo 100 98 98 105 107 104 118 112 119 120 139
Skurup 100 96 96 95 101 112 120 125 122 121 117
Staffanstorp 100 100 120 98 140 140 109 107 104 138 120
Svalöv 100 91 82 84 86 104 94 107 112 124 117
Svedala 100 118 106 118 123 133 141 170 165 153 160
Tomelilla 100 103 103 107 108 97 93 109 138 135 137
Trelleborg 100 98 90 89 95 101 101 106 100 122 142
Vellinge 100 101 108 106 118 107 123 129 129 133 138
Ystad 100 97 91 91 76 80 67 103 132 131 153
Åstorp 100 100 142 131 117 145 152 167 231 216 271
Ängelholm 100 114 123 87 91 99 103 109 112 119 152
Örkelljunga 100 91 110 118 116 124 109 121 117 141 125
Östra Göinge 100 94 113 109 105 109 118 116 105 113 129
Skåne County 100 99 104 102 105 110 110 115 120 127 136
Sweden 100 100 102 102 106 109 114 117 121 127 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta