Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, infr…

Municipality gross costs, infrastructure

Last update 2022-08-30
Explanation

Physical and technical planning, housing improvements, business development actions, tourism activities, streets and roads, parking, parks, rescue services, environmental and health protection and total and civil defence.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2021. Infrastructure, safeguards, etc.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv -
Bromölla 5 802
Burlöv 3 517
Båstad 5 655
Eslöv 4 087
Helsingborg 6 350
Hässleholm 5 331
Höganäs 5 639
Hörby 4 692
Höör 5 006
Klippan 5 450
Kristianstad 5 069
Kävlinge 4 544
Landskrona 5 083
Lomma 6 054
Lund 4 617
Malmö 6 443
Osby 4 976
Perstorp 5 747
Simrishamn 5 205
Sjöbo 3 594
Skurup 4 072
Staffanstorp 5 378
Svalöv 5 721
Svedala 4 959
Tomelilla 4 370
Trelleborg 5 380
Vellinge 4 225
Ystad 6 163
Åstorp 4 680
Ängelholm 4 780
Örkelljunga 4 629
Östra Göinge 4 239
Skåne County 5 045
Sweden 5 455
Municipality gross expences in 2011-2021, SEK per inhabitant. Infrastructure, safeguards, etc.

Municipality/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjuv 2 775 3 352 3 165 2 986 3 140 3 199 4 077 3 867 3 356 3 242 -
Bromölla 5 087 5 256 5 760 5 742 6 394 5 683 5 159 4 881 5 454 5 649 5 802
Burlöv 2 644 2 970 3 040 2 906 2 856 2 989 3 282 3 250 3 361 3 578 3 517
Båstad 4 868 4 737 4 837 4 756 4 448 4 121 5 068 5 174 5 251 4 650 5 655
Eslöv 3 487 3 195 3 107 3 078 3 053 3 183 3 366 3 451 3 972 3 698 4 087
Helsingborg 5 175 5 504 5 489 5 690 5 868 5 779 5 664 5 957 5 805 5 860 6 350
Hässleholm 3 814 4 201 3 569 4 091 3 245 4 540 4 001 5 141 5 581 4 930 5 331
Höganäs 4 128 4 293 4 547 4 294 4 844 4 988 5 128 4 981 5 568 5 187 5 639
Hörby 3 014 3 209 3 398 3 521 3 807 3 917 4 627 4 379 4 512 5 025 4 692
Höör 3 978 4 164 4 283 4 685 5 325 4 679 4 615 5 117 5 106 5 440 5 006
Klippan 3 250 3 428 2 942 3 164 3 084 5 553 5 936 4 608 3 793 4 033 5 450
Kristianstad 5 375 4 716 4 318 4 331 4 274 4 276 4 406 4 718 4 221 5 526 5 069
Kävlinge 2 945 2 459 2 583 2 837 2 525 2 493 3 091 2 444 2 859 3 313 4 544
Landskrona 4 227 4 247 4 289 4 623 4 533 4 548 4 620 4 443 4 565 5 139 5 083
Lomma 5 125 4 960 5 168 6 689 4 914 4 878 5 455 5 235 5 540 5 598 6 054
Lund 3 210 3 196 3 441 3 413 3 650 3 604 3 728 3 996 3 971 4 373 4 617
Malmö 5 098 5 923 5 739 6 132 6 068 5 842 6 220 6 310 6 029 6 229 6 443
Osby 4 232 4 493 4 502 4 353 4 511 4 258 4 302 4 365 4 369 4 577 4 976
Perstorp 3 594 3 934 4 070 4 124 4 163 4 642 4 801 4 618 4 903 5 331 5 747
Simrishamn 3 996 4 551 3 818 4 196 4 085 3 909 4 103 4 443 5 067 5 517 5 205
Sjöbo 2 919 2 983 2 919 2 920 3 130 3 198 3 106 3 517 3 336 3 560 3 594
Skurup 3 221 3 369 3 223 3 242 3 199 3 412 3 761 4 044 4 222 4 114 4 072
Staffanstorp 4 232 3 892 3 882 4 660 3 829 5 464 5 461 4 237 4 177 4 046 5 378
Svalöv 4 315 4 597 4 201 3 752 3 856 3 948 4 788 4 336 4 908 5 155 5 721
Svedala 3 093 3 240 3 812 3 422 3 826 3 981 4 305 4 554 5 516 5 344 4 959
Tomelilla 3 306 3 239 3 335 3 349 3 463 3 511 3 150 3 014 3 519 4 464 4 370
Trelleborg 3 815 4 405 4 306 3 979 3 940 4 204 4 469 4 434 4 686 4 386 5 380
Vellinge 3 238 3 186 3 229 3 426 3 362 3 748 3 424 3 920 4 097 4 108 4 225
Ystad 4 774 4 693 4 559 4 291 4 258 3 588 3 766 3 163 4 813 6 209 6 163
Åstorp 1 972 2 165 2 165 3 075 2 836 2 527 3 146 3 285 3 615 4 998 4 680
Ängelholm 3 670 4 021 4 588 4 959 3 484 3 651 3 965 4 124 4 376 4 504 4 780
Örkelljunga 3 645 3 288 2 996 3 620 3 890 3 814 4 063 3 583 3 970 3 832 4 629
Östra Göinge 3 671 3 763 3 549 4 240 4 085 3 959 4 106 4 435 4 357 3 948 4 239
Skåne County 3 815 3 928 3 904 4 077 3 998 4 124 4 338 4 304 4 511 4 714 5 045
Sweden 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 186 5 455
Municipality gross expences in 2011-2021. Infrastructure, safeguards, etc. Index year 2011=100.

Municipality/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjuv 100 121 114 108 113 115 147 139 121 117 -
Bromölla 100 103 113 113 126 112 101 96 107 111 114
Burlöv 100 112 115 110 108 113 124 123 127 135 133
Båstad 100 97 99 98 91 85 104 106 108 96 116
Eslöv 100 92 89 88 88 91 97 99 114 106 117
Helsingborg 100 106 106 110 113 112 109 115 112 113 123
Hässleholm 100 110 94 107 85 119 105 135 146 129 140
Höganäs 100 104 110 104 117 121 124 121 135 126 137
Hörby 100 106 113 117 126 130 154 145 150 167 156
Höör 100 105 108 118 134 118 116 129 128 137 126
Klippan 100 105 91 97 95 171 183 142 117 124 168
Kristianstad 100 88 80 81 80 80 82 88 79 103 94
Kävlinge 100 83 88 96 86 85 105 83 97 112 154
Landskrona 100 100 101 109 107 108 109 105 108 122 120
Lomma 100 97 101 131 96 95 106 102 108 109 118
Lund 100 100 107 106 114 112 116 124 124 136 144
Malmö 100 116 113 120 119 115 122 124 118 122 126
Osby 100 106 106 103 107 101 102 103 103 108 118
Perstorp 100 109 113 115 116 129 134 128 136 148 160
Simrishamn 100 114 96 105 102 98 103 111 127 138 130
Sjöbo 100 102 100 100 107 110 106 121 114 122 123
Skurup 100 105 100 101 99 106 117 126 131 128 126
Staffanstorp 100 92 92 110 90 129 129 100 99 96 127
Svalöv 100 107 97 87 89 91 111 100 114 119 133
Svedala 100 105 123 111 124 129 139 147 178 173 160
Tomelilla 100 98 101 101 105 106 95 91 106 135 132
Trelleborg 100 115 113 104 103 110 117 116 123 115 141
Vellinge 100 98 100 106 104 116 106 121 127 127 130
Ystad 100 98 95 90 89 75 79 66 101 130 129
Åstorp 100 110 110 156 144 128 160 167 183 253 237
Ängelholm 100 110 125 135 95 99 108 112 119 123 130
Örkelljunga 100 90 82 99 107 105 111 98 109 105 127
Östra Göinge 100 103 97 115 111 108 112 121 119 108 115
Skåne County 100 103 102 107 105 108 114 113 118 124 132
Sweden 100 103 103 105 105 109 113 117 121 125 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta