Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, spec…

Municipality gross costs, specially activities

Last update 2021-09-02
Explanation

Costs for refugees received within the scope of municipal refugee reception and costs for labour market schemes.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2020. Specially activities

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 1 374
Bromölla 3 528
Burlöv 1 714
Båstad 1 403
Eslöv 1 189
Helsingborg 1 393
Hässleholm 1 500
Höganäs 1 685
Hörby 1 308
Höör 1 647
Klippan 1 294
Kristianstad 1 647
Kävlinge 1 057
Landskrona 2 067
Lomma 1 234
Lund 1 265
Malmö 1 564
Osby 2 145
Perstorp 2 872
Simrishamn 714
Sjöbo 961
Skurup 802
Staffanstorp 969
Svalöv 1 064
Svedala 1 323
Tomelilla 1 106
Trelleborg 1 135
Vellinge 1 264
Ystad 1 454
Åstorp 2 729
Ängelholm 1 427
Örkelljunga 1 456
Östra Göinge 6 197
Skåne County 1 651
Sweden 1 883
Municipality gross expences in 2010-2020, SEK per inhabitant. Specially activities

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 1 458 1 085 1 061 1 143 1 245 2 276 5 332 4 081 2 491 1 935 1 374
Bromölla 886 1 227 1 442 1 531 2 183 2 992 4 611 4 253 4 082 3 694 3 528
Burlöv 845 763 885 926 2 432 2 368 4 871 4 301 3 261 2 753 1 714
Båstad 1 071 1 713 1 990 1 862 1 920 2 701 4 889 3 786 2 400 2 342 1 403
Eslöv 1 288 1 098 1 313 1 255 1 372 1 711 4 352 3 459 2 210 1 297 1 189
Helsingborg 1 084 901 853 1 002 1 079 1 213 1 469 1 746 1 295 1 466 1 393
Hässleholm 523 496 605 716 922 1 574 3 453 2 903 2 203 2 134 1 500
Höganäs 611 632 698 701 1 006 1 752 3 154 2 182 1 857 1 767 1 685
Hörby 747 822 805 791 1 260 2 228 5 166 3 969 3 362 2 501 1 308
Höör 912 907 933 908 1 346 1 968 4 411 3 902 3 026 2 208 1 647
Klippan 217 226 803 1 032 1 340 2 090 4 232 3 020 2 285 1 892 1 294
Kristianstad 1 696 1 277 923 1 127 1 757 2 060 4 043 3 326 2 636 2 253 1 647
Kävlinge 554 409 519 583 885 1 865 4 056 2 816 2 484 1 341 1 057
Landskrona 1 259 1 293 1 289 1 359 1 586 2 267 4 166 3 854 2 821 2 217 2 067
Lomma 208 287 388 456 633 1 514 3 683 2 561 1 992 1 646 1 234
Lund 705 718 716 699 768 1 349 2 864 2 746 2 313 1 858 1 265
Malmö 2 179 1 954 1 815 1 858 1 603 2 640 2 537 2 212 2 323 2 059 1 564
Osby 1 090 1 484 1 871 2 014 2 134 2 914 5 739 4 750 2 401 2 480 2 145
Perstorp 1 402 1 053 954 920 2 304 3 873 6 944 7 883 5 538 3 590 2 872
Simrishamn 1 121 1 228 1 290 1 406 1 742 2 571 4 389 2 869 2 354 1 142 714
Sjöbo 352 358 350 313 667 1 658 3 650 3 029 1 897 1 434 961
Skurup 209 272 221 266 603 506 1 361 1 025 955 1 038 802
Staffanstorp 400 631 799 784 954 1 354 3 333 2 580 1 993 1 581 969
Svalöv 780 1 094 1 473 1 246 2 449 2 015 5 368 4 060 2 314 1 734 1 064
Svedala 471 510 972 890 1 142 1 916 4 580 3 579 2 386 1 902 1 323
Tomelilla 601 684 1 030 1 005 1 148 2 244 4 760 4 824 3 057 1 943 1 106
Trelleborg 531 861 1 143 1 267 1 417 3 514 2 817 1 909 1 809 1 236 1 135
Vellinge 268 280 284 336 743 1 533 3 291 2 971 1 980 1 751 1 264
Ystad 713 721 735 781 822 1 784 3 472 2 992 2 862 2 193 1 454
Åstorp 849 814 914 1 302 1 649 2 679 4 814 4 276 3 299 2 626 2 729
Ängelholm 678 949 1 045 1 171 1 443 1 928 3 662 2 937 2 355 1 793 1 427
Örkelljunga 896 978 1 249 1 130 1 204 3 228 7 440 6 172 4 003 2 394 1 456
Östra Göinge 301 492 701 860 1 376 1 738 4 669 4 249 3 895 3 848 6 197
Skåne County 815 855 972 1 019 1 368 2 122 4 169 3 492 2 610 2 062 1 651
Sweden 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 883
Municipality gross expences in 2010-2020. Specially activities. Index year 2010=100

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 100 74 73 78 85 156 366 280 171 133 94
Bromölla 100 138 163 173 246 338 520 480 461 417 398
Burlöv 100 90 105 110 288 280 576 509 386 326 203
Båstad 100 160 186 174 179 252 456 354 224 219 131
Eslöv 100 85 102 97 107 133 338 269 172 101 92
Helsingborg 100 83 79 92 100 112 136 161 119 135 128
Hässleholm 100 95 116 137 176 301 660 555 421 408 287
Höganäs 100 103 114 115 165 287 516 357 304 289 276
Hörby 100 110 108 106 169 298 692 531 450 335 175
Höör 100 99 102 100 148 216 484 428 332 242 181
Klippan 100 104 370 476 618 963 1 950 1 392 1 053 872 597
Kristianstad 100 75 54 66 104 121 238 196 155 133 97
Kävlinge 100 74 94 105 160 337 732 508 448 242 191
Landskrona 100 103 102 108 126 180 331 306 224 176 164
Lomma 100 138 187 219 304 728 1 771 1 231 958 791 594
Lund 100 102 102 99 109 191 406 390 328 264 179
Malmö 100 90 83 85 74 121 116 102 107 95 72
Osby 100 136 172 185 196 267 527 436 220 228 197
Perstorp 100 75 68 66 164 276 495 562 395 256 205
Simrishamn 100 110 115 125 155 229 392 256 210 102 64
Sjöbo 100 102 99 89 189 471 1 037 861 539 408 273
Skurup 100 130 106 127 289 242 651 490 457 497 384
Staffanstorp 100 158 200 196 239 339 833 645 498 395 242
Svalöv 100 140 189 160 314 258 688 521 297 222 136
Svedala 100 108 206 189 242 407 972 760 507 404 281
Tomelilla 100 114 171 167 191 373 792 803 509 323 184
Trelleborg 100 162 215 239 267 662 531 359 341 233 214
Vellinge 100 104 106 125 277 572 1 228 1 108 739 654 472
Ystad 100 101 103 110 115 250 487 420 401 308 204
Åstorp 100 96 108 153 194 316 567 504 389 309 321
Ängelholm 100 140 154 173 213 284 540 433 347 264 210
Örkelljunga 100 109 139 126 134 360 830 689 447 267 163
Östra Göinge 100 163 233 286 457 577 1 551 1 412 1 294 1 278 2 059
Skåne County 100 105 119 125 168 260 512 428 320 253 203
Sweden 100 111 121 134 158 217 379 315 228 169 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta