Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, spec…

Municipality gross costs, specially activities

Last update 2023-08-31
Explanation

Costs for refugees received within the scope of municipal refugee reception and costs for labour market schemes.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2022. Specially activities

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 897
Bromölla 1 719
Burlöv 1 290
Båstad 1 243
Eslöv 1 113
Helsingborg 1 184
Hässleholm 1 124
Höganäs 905
Hörby 696
Höör 1 429
Klippan 782
Kristianstad 998
Kävlinge 906
Landskrona 1 431
Lomma 1 173
Lund 1 268
Malmö 2 214
Osby 1 625
Perstorp 2 110
Simrishamn 382
Sjöbo 948
Skurup 808
Staffanstorp 859
Svalöv 600
Svedala 526
Tomelilla 1 152
Trelleborg 1 093
Vellinge 1 151
Ystad 1 095
Åstorp 1 683
Ängelholm 1 062
Örkelljunga 1 226
Östra Göinge 1 828
Skåne County 1 167
Sweden 1 541
Municipality gross expences in 2012-2022, SEK per inhabitant. Specially activities

Municipality/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjuv 1 061 1 143 1 245 2 276 5 332 4 081 2 491 1 935 1 374 1 223 897
Bromölla 1 442 1 531 2 183 2 992 4 611 4 253 4 082 3 694 3 528 2 938 1 719
Burlöv 885 926 2 432 2 368 4 871 4 301 3 261 2 753 1 714 1 148 1 290
Båstad 1 990 1 862 1 920 2 701 4 889 3 786 2 400 2 342 1 403 979 1 243
Eslöv 1 313 1 255 1 372 1 711 4 352 3 459 2 210 1 297 1 189 961 1 113
Helsingborg 853 1 002 1 079 1 213 1 469 1 746 1 295 1 466 1 393 1 169 1 184
Hässleholm 605 716 922 1 574 3 453 2 903 2 203 2 134 1 500 1 629 1 124
Höganäs 698 701 1 006 1 752 3 154 2 182 1 857 1 767 1 685 1 437 905
Hörby 805 791 1 260 2 228 5 166 3 969 3 362 2 501 1 308 755 696
Höör 933 908 1 346 1 968 4 411 3 902 3 026 2 208 1 647 1 470 1 429
Klippan 803 1 032 1 340 2 090 4 232 3 020 2 285 1 892 1 294 980 782
Kristianstad 923 1 127 1 757 2 060 4 043 3 326 2 636 2 253 1 647 1 526 998
Kävlinge 519 583 885 1 865 4 056 2 816 2 484 1 341 1 057 908 906
Landskrona 1 289 1 359 1 586 2 267 4 166 3 854 2 821 2 217 2 067 1 570 1 431
Lomma 388 456 633 1 514 3 683 2 561 1 992 1 646 1 234 1 347 1 173
Lund 716 699 768 1 349 2 864 2 746 2 313 1 858 1 265 1 123 1 268
Malmö 1 815 1 858 1 603 2 640 2 537 2 212 2 323 2 059 1 564 1 789 2 214
Osby 1 871 2 014 2 134 2 914 5 739 4 750 2 401 2 480 2 145 2 109 1 625
Perstorp 954 920 2 304 3 873 6 944 7 883 5 538 3 590 2 872 2 559 2 110
Simrishamn 1 290 1 406 1 742 2 571 4 389 2 869 2 354 1 142 714 427 382
Sjöbo 350 313 667 1 658 3 650 3 029 1 897 1 434 961 897 948
Skurup 221 266 603 506 1 361 1 025 955 1 038 802 1 040 808
Staffanstorp 799 784 954 1 354 3 333 2 580 1 993 1 581 969 902 859
Svalöv 1 473 1 246 2 449 2 015 5 368 4 060 2 314 1 734 1 064 711 600
Svedala 972 890 1 142 1 916 4 580 3 579 2 386 1 902 1 323 707 526
Tomelilla 1 030 1 005 1 148 2 244 4 760 4 824 3 057 1 943 1 106 1 330 1 152
Trelleborg 1 143 1 267 1 417 3 514 2 817 1 909 1 809 1 236 1 135 1 402 1 093
Vellinge 284 336 743 1 533 3 291 2 971 1 980 1 751 1 264 1 233 1 151
Ystad 735 781 822 1 784 3 472 2 992 2 862 2 193 1 454 1 290 1 095
Åstorp 914 1 302 1 649 2 679 4 814 4 276 3 299 2 626 2 729 1 793 1 683
Ängelholm 1 045 1 171 1 443 1 928 3 662 2 937 2 355 1 793 1 427 1 161 1 062
Örkelljunga 1 249 1 130 1 204 3 228 7 440 6 172 4 003 2 394 1 456 1 424 1 226
Östra Göinge 701 860 1 376 1 738 4 669 4 249 3 895 3 848 6 197 3 709 1 828
Skåne County 972 1 019 1 368 2 122 4 169 3 492 2 610 2 062 1 651 1 383 1 167
Sweden 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 879 1 766 1 541
Municipality gross expences in 2012-2022. Specially activities. Index year 2012=100

Municipality/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjuv 100 108 117 215 503 385 235 182 129 115 85
Bromölla 100 106 151 207 320 295 283 256 245 204 119
Burlöv 100 105 275 268 550 486 368 311 194 130 146
Båstad 100 94 96 136 246 190 121 118 71 49 62
Eslöv 100 96 104 130 331 263 168 99 91 73 85
Helsingborg 100 117 126 142 172 205 152 172 163 137 139
Hässleholm 100 118 152 260 571 480 364 353 248 269 186
Höganäs 100 100 144 251 452 313 266 253 241 206 130
Hörby 100 98 157 277 642 493 418 311 162 94 87
Höör 100 97 144 211 473 418 324 237 177 158 153
Klippan 100 129 167 260 527 376 285 236 161 122 97
Kristianstad 100 122 190 223 438 360 286 244 178 165 108
Kävlinge 100 112 171 359 782 543 479 258 204 175 175
Landskrona 100 105 123 176 323 299 219 172 160 122 111
Lomma 100 118 163 390 949 660 514 424 318 347 302
Lund 100 98 107 188 400 384 323 259 177 157 177
Malmö 100 102 88 145 140 122 128 113 86 99 122
Osby 100 108 114 156 307 254 128 133 115 113 87
Perstorp 100 96 242 406 728 826 581 376 301 268 221
Simrishamn 100 109 135 199 340 222 182 89 55 33 30
Sjöbo 100 89 191 474 1 043 865 542 410 275 256 271
Skurup 100 120 273 229 616 464 432 470 363 471 366
Staffanstorp 100 98 119 169 417 323 249 198 121 113 107
Svalöv 100 85 166 137 364 276 157 118 72 48 41
Svedala 100 92 117 197 471 368 245 196 136 73 54
Tomelilla 100 98 111 218 462 468 297 189 107 129 112
Trelleborg 100 111 124 307 246 167 158 108 99 123 96
Vellinge 100 118 262 540 1 159 1 046 697 617 445 434 405
Ystad 100 106 112 243 472 407 389 298 198 175 149
Åstorp 100 142 180 293 527 468 361 287 299 196 184
Ängelholm 100 112 138 184 350 281 225 172 137 111 102
Örkelljunga 100 90 96 258 596 494 320 192 117 114 98
Östra Göinge 100 123 196 248 666 606 556 549 884 529 261
Skåne County 100 105 141 218 429 359 269 212 170 142 120
Sweden 100 111 130 179 312 259 187 139 107 100 87

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta