Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2021, ton

         

Typ av gods

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

Fraktgods

 

22 054

 

22 054

Post

 

1 338

 

1 338

Totalt

 

23 392

 

23 392

Källa: Transportstyrelsen

Fraktgods per flygplats 2001-2021, ton

         

År

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

2001

55

5 639

137

5 831

2002

16

14 404

118

14 538

2003

11

23 733

72

23 816

2004

129

27 020

66

27 215

2005

101

31 160

38

31 299

2006

 

38 485

27

38 512

2007

93

43 306

35

43 434

2008

20

29 304

21

29 345

2009

2

24 801

14

24 817

2010

 

30 037

19

30 056

2011

 

30 832

6

30 838

2012

 

25 531

 

25 531

2013

 

22 321

 

22 321

2014

 

25 118

1

25 119

2015

 

29 180

 

29 180

2016

 

28 558

 

28 558

2017

 

24 048

 

24 048

2018

 

23 323

 

23 323

2019

 

 

 

 

2020

2

21 429

 

21 431

2021

 

22 054

 

22 054

         

Post per flygplats 2001-2021, ton

         

År

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

2001

 

5 316

 

5 316

2002

 

5 251

 

5 251

2003

 

4 771

 

4 771

2004

3

4 795

 

4 798

2005

 

4 807

 

4 807

2006

 

4 216

 

4 216

2007

 

4 216

 

4 216

2008

 

4 055

 

4 055

2009

 

3 608

 

3 608

2010

 

2 591

 

2 591

2011

 

2 356

 

2 356

2012

 

2 040

 

2 040

2013

 

2 186

 

2 186

2014

 

2 037

 

2 037

2015

 

1 965

 

1 965

2016

 

1 977

 

1 977

2017

 

1 893

 

1 893

2018

 

1 914

 

1 914

2019

 

1 024

 

1 024

2020

 

1 121

 

1 121

2021

 

1 338

 

1 338

         

Fraktgods och post flygplats 2001-2021, ton

         

År

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

2001

55

10 955

137

11 147

2002

16

19 655

118

19 789

2003

11

28 504

72

28 587

2004

132

31 815

66

32 013

2005

101

35 967

38

36 106

2006

 

42 701

27

42 728

2007

93

47 522

35

47 650

2008

20

33 359

21

33 400

2009

2

28 409

14

28 425

2010

 

32 628

19

32 647

2011

 

33 188

6

33 194

2012

 

27 571

 

27 571

2013

 

24 507

 

24 507

2014

 

27 155

1

27 156

2015

 

31 145

 

31 145

2016

 

30 535

 

30 535

2017

 

25 942

 

25 942

2018

 

25 237

 

25 237

2019

 

1 024

 

1 024

2020

2

22 550

 

22 552

2021

 

23 392

 

23 392

Källa: Transportstyrelsen

Utveckling av fraktgods per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

         

År

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

2001

100

100

100

100

2002

29

255

86

249

2003

20

421

53

408

2004

235

479

48

467

2005

184

553

28

537

2006

 

682

20

660

2007

169

768

26

745

2008

36

520

15

503

2009

4

440

10

426

2010

 

533

14

515

2011

 

547

4

529

2012

 

453

 

438

2013

 

396

 

383

2014

 

445

1

431

2015

 

517

 

500

2016

 

506

 

490

2017

 

426

 

412

2018

 

414

 

400

2019

 

 

 

 

2020

 

380

 

368

2021

 

391

 

378

         

Utveckling av post per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

         

År

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

2001

 

100

 

100

2002

 

99

 

99

2003

 

90

 

90

2004

 

90

 

90

2005

 

90

 

90

2006

 

79

 

79

2007

 

79

 

79

2008

 

76

 

76

2009

 

68

 

68

2010

 

49

 

49

2011

 

44

 

44

2012

 

38

 

38

2013

 

41

 

41

2014

 

38

 

38

2015

 

37

 

37

2016

 

37

 

37

2017

 

36

 

36

2018

 

36

 

36

2019

 

19

 

19

2020

 

21

 

21

2021

 

25

 

25

         

Utveckling av fraktgods och post per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

         

År

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

2001

100

100

100

100

2002

29

179

86