Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2021-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2020, ton

         

Typ av gods

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

Fraktgods

2

21 429

 

21 431

Post

 

1 121

 

1 121

Totalt

2

22 550

 

22 552

Källa: Transportstyrelsen

Fraktgods per flygplats 2000-2020, ton

         

År

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

2000

37

4 681

216

4 934

2001

55

5 639

137

5 831

2002

16

14 404

118

14 538

2003

11

23 733

72

23 816

2004

129

27 020

66

27 215

2005

101

31 160

38

31 299

2006

 

38 485

27

38 512

2007

93

43 306

35

43 434

2008

20

29 304

21

29 345

2009

2

24 801

14

24 817

2010

 

30 037

19

30 056

2011

 

30 832

6

30 838

2012

 

25 531

 

25 531

2013

 

22 321

 

22 321

2014

 

25 118

1

25 119

2015

 

29 180

 

29 180

2016

 

28 558

 

28 558

2017

 

24 048

 

24 048

2018

 

23 323

 

23 323

2019

 

 

 

 

2020

2

21 429

 

21 431

         

Post per flygplats 2000-2020, ton

         

År

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

2000

 

5 963

 

5 963

2001

 

5 316

 

5 316

2002

 

5 251

 

5 251

2003

 

4 771

 

4 771

2004

3

4 795

 

4 798

2005

 

4 807

 

4 807

2006

 

4 216

 

4 216

2007

 

4 216

 

4 216

2008

 

4 055

 

4 055

2009

 

3 608

 

3 608

2010

 

2 591

 

2 591

2011

 

2 356

 

2 356

2012

 

2 040

 

2 040

2013

 

2 186

 

2 186

2014

 

2 037

 

2 037

2015

 

1 965

 

1 965

2016

 

1 977

 

1 977

2017

 

1 893

 

1 893

2018

 

1 914

 

1 914

2019

 

1 024

 

1 024

2020

 

1 121

 

1 121

         

Fraktgods och post flygplats 2000-2020, ton

         

År

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

2000

37

10 644

216

10 897

2001

55

10 955

137

11 147

2002

16

19 655

118

19 789

2003

11

28 504

72

28 587

2004

132

31 815

66

32 013

2005

101

35 967

38

36 106

2006

 

42 701

27

42 728

2007

93

47 522

35

47 650

2008

20

33 359

21

33 400

2009

2

28 409

14

28 425

2010

 

32 628

19

32 647

2011

 

33 188

6

33 194

2012

 

27 571

 

27 571

2013

 

24 507

 

24 507

2014

 

27 155

1

27 156

2015

 

31 145

 

31 145

2016

 

30 535

 

30 535

2017

 

25 942

 

25 942

2018

 

25 237

 

25 237

2019

 

1 024

 

1 024

2020

 

22 550

 

22 552

Källa: Transportstyrelsen

Utveckling av fraktgods per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

         

År

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

2000

100

100

100

100

2001

149

120

63

118

2002

43

308

55

295

2003

30

507

33

483

2004

349

577

31

552

2005

273

666

18

634

2006

 

822

13

781

2007

251

925

16

880

2008

54

626

10

595

2009

5

530

6

503

2010

 

642

9

609

2011

 

659

3

625

2012

 

545

 

517

2013

 

477

 

452

2014

 

537

 

509

2015

 

623

 

591

2016

 

610

 

579

2017

 

514

 

487

2018

 

498

 

473

2019

 

 

 

 

2020

 

458

 

434

         

Utveckling av post per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

         

År

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

2000

 

100

 

100

2001

 

89

 

89

2002

 

88

 

88

2003

 

80

 

80

2004

 

80

 

80

2005

 

81

 

81

2006

 

71

 

71

2007

 

71

 

71

2008

 

68

 

68

2009

 

61

 

61

2010

 

43

 

43

2011

 

40

 

40

2012

 

34

 

34

2013

 

37

 

37

2014

 

34

 

34

2015

 

33

 

33

2016

 

33

 

33

2017

 

32

 

32

2018

 

32

 

32

2019

 

17

 

17

2020

 

19

 

19

         

Utveckling av fraktgods och post per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

         

År

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

Totalt Skåne län

2000

100

100

100

100

2001

149

103

63

102

2002

43

185

55

182

2003

30

268

33

262

2004

357

299

31

294

2005

273

338

18

331

2006

 

401

13

392

2007

251

446

16

437

2008

54

313

10

307

2009

5

267

6

261

2010

 

307

9

300

2011

 

312

3

305

2012

 

259

 

253

2013

 

230

 

225

2014

 

255

0

249

2015

 

293

 

286

2016

 

287

 

280

2017

 

244

 

238

2018

 

237

 

232

2019

 

10

 

9

2020

 

212

 

207

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta