Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2021

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Kristianstad 131 0,0
Malmö 661 656 84,7
Ängelholm 119 093 15,3
Skåne län 780 880 100
Passagerare per flygplats 2001-2021

År Kristianstad Malmö Ängelholm Totalt Skåne län
2001 171 312 2 055 418 373 600 2 600 330
2002 130 874 1 913 834 350 393 2 395 101
2003 117 223 1 742 285 340 542 2 200 050
2004 102 190 1 719 055 358 331 2 179 576
2005 84 995 1 817 371 372 905 2 275 271
2006 75 036 1 882 428 363 767 2 321 231
2007 65 639 1 867 737 394 930 2 328 306
2008 58 654 1 747 483 391 777 2 197 914
2009 41 205 1 525 609 364 356 1 931 170
2010 38 394 1 597 164 376 234 2 011 792
2011 39 347 1 944 887 396 757 2 380 991
2012 24 159 2 104 359 404 434 2 532 952
2013 32 686 2 124 663 412 852 2 570 201
2014 39 486 2 084 785 407 735 2 532 006
2015 35 767 2 169 901 411 625 2 617 293
2016 30 873 2 218 245 416 675 2 665 793
2017 33 463 2 183 914 406 302 2 623 679
2018 28 863 2 147 916 403 150 2 579 929
2019 40 444 1 975 576 386 336 2 402 356
2020 6 442 526 233 110 142 642 817
2021 131 661 656 119 093 780 880
Utveckling av passagerare per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

År Kristianstad Malmö Ängelholm Totalt Skåne län
2001 100 100 100 100
2002 76 93 94 92
2003 68 85 91 85
2004 60 84 96 84
2005 50 88 100 87
2006 44 92 97 89
2007 38 91 106 90
2008 34 85 105 85
2009 24 74 98 74
2010 22 78 101 77
2011 23 95 106 92
2012 14 102 108 97
2013 19 103 111 99
2014 23 101 109 97
2015 21 106 110 101
2016 18 108 112 103
2017 20 106 109 101
2018 17 105 108 99
2019 24 96 103 92
2020 4 26 29 25
2021 0 32 32 30

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta