Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2021-04-13
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2020

           

Region                     

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes       

Totalt         

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 750

7 664

9 414

18,6

81,4

Uppsala län

120

375

495

24,2

75,8

Södermanlands län

1 633

3 349

4 982

32,8

67,2

Östergötlands län

742

3 184

3 926

18,9

81,1

Kalmar län

811

1 967

2 778

29,2

70,8

Gotlands län

927

88

1 015

91,3

8,7

Blekinge län

516

6 964

7 480

6,9

93,1

Skåne län

2 017

29 372

31 389

6,4

93,6

Hallands län

396

3 910

4 306

9,2

90,8

Västra Götalands län

2 893

37 094

39 987

7,2

92,8

Värmlands län

170

1 159

1 329

12,8

87,2

Västmanlands län

755

1 840

2 595

29,1

70,9

Gävleborgs län

1 680

5 361

7 041

23,9

76,1

Västernorrlands län

648

4 403

5 051

12,8

87,2

Västerbottens län

680

2 973

3 653

18,6

81,4

Norrbottens län

2 357

7 680

10 037

23,5

76,5

Riket

18 095

117 383

135 478

13,4

86,6

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2000-2020

           

Skåne län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2000

1 868

28 371

30 239

6,2

93,8

2001

1 796

25 905

27 701

6,5

93,5

2002

1 906

26 270

28 176

6,8

93,2

2003

1 749

27 046

28 795

6,1

93,9

2004

1 842

28 007

29 850

6,2

93,8

2005

1 850

28 497

30 347

6,1

93,9

2006

1 841

31 075

32 916

5,6

94,4

2007

1 836

33 330

35 166

5,2

94,8

2008

2 024

32 950

34 974

5,8

94,2

2009

1 418

28 019

29 437

4,8

95,2

2010

1 558

30 437

31 995

4,9

95,1

2011

1 525

29 782

31 307

4,9

95,1

2012

1 927

29 621

31 548

6,1

93,9

2013

1 507

28 680

30 187

5,0

95,0

2014

1 361

28 106

29 467

4,6

95,4

2015

1 522

29 562

31 084

4,9

95,1

2016

1 614

29 633

31 247

5,2

94,8

2017

1 600

30 110

31 710

5,0

95,0

2018

2 082

30 327

32 409

6,4

93,6

2019

2 225

29 657

31 882

7,0

93,0

2020

2 017

29 372

31 389

6,4

93,6

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

2019

18 532

119 949

138 481

13,4

86,6

2020

18 095

117 383

135 478

13,4

86,6

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 2000-2020. Index år 2000=100

       

Skåne län

År

Index år 2000=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

2000

100

100

100

2001

96

91

92

2002

102

93

93

2003

94

95

95

2004

99

99

99

2005

99

100

100

2006

99

110

109

2007

98

117

116

2008

108

116

116

2009

76

99

97

2010

83

107

106

2011

82

105

104

2012

103

104

104

2013

81

101

100

2014

73

99

97

2015

81

104

103

2016

86

104

103

2017

86

106

105

2018

111

107

107

2019

119

105

105

2020

108

104

104

Riket

     

År

Index år 2000=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

2000

100

100

100

2001

96

96

96

2002

92

98

97

2003

94

103

101

2004

90

108

105

2005

104

113

112

2006

90

118

113

2007

101

119

116

2008

102

121

118

2009

55

84

79

2010

71

94

90

2011

70

92

89

2012

66

89

86

2013

64

85

82

2014

64

85

82

2015

66

87

83

2016

63

87

83

2017

65

91

87

2018

68

92

88

2019

73

90

87

2020

72

88

85

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta