Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2022-05-11
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2021

           

Region                     

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes       

Totalt         

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 870

8 138

10 008

18,7

81,3

Uppsala län

166

466

632

26,3

73,7

Södermanlands län

1 552

3 097

4 649

33,4

66,6

Östergötlands län

798

2 888

3 686

21,6

78,4

Kalmar län

909

1 909

2 818

32,3

67,7

Gotlands län

1 256

928

2 184

57,5

42,5

Blekinge län

595

5 178

5 773

10,3

89,7

Skåne län

1 783

31 974

33 757

5,3

94,7

Hallands län

304

3 958

4 262

7,1

92,9

Västra Götalands län

2 161

36 354

38 515

5,6

94,4

Värmlands län

220

1 256

1 476

14,9

85,1

Västmanlands län

590

2 288

2 878

20,5

79,5

Gävleborgs län

1 429

4 272

5 701

25,1

74,9

Västernorrlands län

639

4 182

4 821

13,3

86,7

Västerbottens län

775

2 984

3 759

20,6

79,4

Norrbottens län

2 897

6 361

9 258

31,3

68,7

Riket

17 943

116 237

134 177

13,4

86,6

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2001-2021

           

Skåne län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2001

1 796

25 905

27 701

6,5

93,5

2002

1 906

26 270

28 176

6,8

93,2

2003

1 749

27 046

28 795

6,1

93,9

2004

1 842

28 007

29 850

6,2

93,8

2005

1 850

28 497

30 347

6,1

93,9

2006

1 841

31 075

32 916

5,6

94,4

2007

1 836

33 330

35 166

5,2

94,8

2008

2 024

32 950

34 974

5,8

94,2

2009

1 418

28 019

29 437

4,8

95,2

2010

1 558

30 437

31 995

4,9

95,1

2011

1 525

29 782

31 307

4,9

95,1

2012

1 927

29 621

31 548

6,1

93,9

2013

1 507

28 680

30 187

5,0

95,0

2014

1 361

28 106

29 467

4,6

95,4

2015

1 522

29 562

31 084

4,9

95,1

2016

1 614

29 633

31 247

5,2

94,8

2017

1 600

30 110

31 710

5,0

95,0

2018

2 082

30 327

32 409

6,4

93,6

2019

2 225

29 657

31 882

7,0

93,0

2020

2 017

29 372

31 389

6,4

93,6

2021

1 783

31 974

33 757

5,3

94,7

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

2019

18 532

119 949

138 481

13,4

86,6

2020

18 095

117 383

135 478

13,4

86,6

2021

17 943

116 237

134 177

13,4

86,6

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 2001-2021. Index år 2001=100

       

Skåne län

År

Index år 2001=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

2001

100

100

100

2002

106

101

102

2003

97

104

104

2004

103

108

108

2005

103

110

110

2006

103

120

119

2007

102

129

127

2008

113

127

126

2009

79

108

106

2010

87

117

116

2011

85

115

113

2012

107

114

114

2013

84

111

109

2014

76

108

106

2015

85

114

112

2016

90

114

113

2017

89

116

114

2018

116

117

117

2019

124

114

115

2020

112

113

113

2021

99

123

122

Riket

     

År

Index år 2001=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

2001

100

100

100

2002

96

102

101

2003

97

107

106

2004

93

113

110

2005

108

118

117

2006

93

123

118

2007

104

124

121

2008

106

126

123

2009

57

87

83

2010

74

98

94

2011

72

96

92

2012

68

93

89

2013

66

89

85

2014

67

89

85

2015

68

90

87

2016

65

91

87

2017

68

95

90

2018

71

96

92

2019

76

93

91

2020

74

91

89

2021

74

90

88

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta