Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2021-12-31 i Skåne län jämfört med riket

             

Ålder

Skåne län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

39 602

41 682

2,8

3,0

2,7

2,9

5-9

41 949

44 555

3,0

3,2

2,9

3,1

10-14

42 071

44 099

3,0

3,1

2,9

3,1

15-19

38 351

40 935

2,7

2,9

2,7

2,9

20-24

38 625

40 870

2,8

2,9

2,6

2,9

25-29

45 933

46 128

3,3

3,3

3,2

3,4

30-34

50 225

51 204

3,6

3,7

3,6

3,7

35-39

45 691

46 714

3,3

3,3

3,1

3,3

40-44

43 940

45 105

3,1

3,2

3,0

3,1

45-49

43 983

45 527

3,1

3,2

3,1

3,2

50-54

43 714

44 701

3,1

3,2

3,1

3,2

55-59

43 181

43 613

3,1

3,1

3,1

3,2

60-64

37 108

36 748

2,6

2,6

2,7

2,7

65-69

35 492

34 394

2,5

2,5

2,6

2,6

70-74

36 143

33 596

2,6

2,4

2,6

2,5

75-79

32 643

30 110

2,3

2,1

2,4

2,2

80-84

21 025

17 251

1,5

1,2

1,5

1,3

85-89

13 195

8 805

0,9

0,6

1,0

0,6

90-94

6 859

3 490

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 124

732

0,2

0,1

0,1

0,1

100-

259

53

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

702 113

700 312

50,1

49,9

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta