Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Jämställdhet // Medellivslängd kvinnor och män

Medellivslängd kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge
Medellivslängd vid födelsen 2017-2021. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 85,0 81,3
Uppsala län 84,9 81,7
Södermanlands län 83,8 80,3
Östergötlands län 84,3 81,2
Jönköpings län 84,7 81,3
Kronobergs län 84,5 81,7
Kalmar län 84,6 81,0
Gotlands län 84,6 81,2
Blekinge län 84,0 80,7
Skåne län 84,5 81,0
Hallands län 85,4 82,2
Västra Götalands län 84,3 80,9
Värmlands län 84,4 80,3
Örebro län 84,4 80,5
Västmanlands län 84,2 80,4
Dalarnas län 84,6 80,8
Gävleborgs län 83,7 80,0
Västernorrlands län 83,5 79,8
Jämtlands län 84,0 80,5
Västerbottens län 84,0 80,9
Norrbottens län 83,3 79,7
Riket 84,4 80,9

Medellivslängd 1966-2021. Antal år

         

Tidsperiod

Kvinnor

Kristianstad län

Malmöhus län

Skåne län

Riket

1966-1970

78,1

77,6

 

76,8

1971-1975

78,7

78,4

 

77,7

1976-1980

79,3

79,1

 

78,5

1981-1985

80,5

80,3

 

79,5

1986-1990

81,0

80,8

 

80,2

1991-1995

81,5

81,2

 

81,0

1996-2000

 

 

82,1

81,8

2001-2005

 

 

82,4

82,4

2006-2010

 

 

83,3

83,2

2011-2015

 

 

83,9

83,8

2016-2020

 

 

84,4

84,3

2017-2021

 

 

84,5

84,4

Tidsperiod

Män

Kristianstad län

Malmöhus län

Skåne län

Riket

1966-1970

73,5

72,1

 

71,9

1971-1975

73,8

72,2

 

72,1

1976-1980

73,9

72,6

 

72,4

1981-1985

74,6

73,6

 

73,6

1986-1990

75,3

74,3

 

74,4

1991-1995

76,3

75,5

 

75,6

1996-2000

 

 

76,7

76,9

2001-2005

 

 

78,1

78,0

2006-2010

 

 

79,1

79,1

2011-2015

 

 

80,1

80,1

2016-2020

 

 

80,9

80,8

2017-2021

 

 

81,0

80,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta