Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2021-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Bjuv

1 998

2 156

7 691

8 151

26,0

26,5

Bromölla

1 103

1 074

6 205

6 445

17,8

16,7

Burlöv

3 199

3 466

9 723

10 030

32,9

34,6

Båstad

1 083

1 053

7 884

7 752

13,7

13,6

Eslöv

3 498

3 592

17 013

17 580

20,6

20,4

Helsingborg

20 510

20 622

75 461

74 648

27,2

27,6

Hässleholm

4 429

4 496

25 975

26 334

17,1

17,1

Höganäs

1 904

1 979

13 937

13 652

13,7

14,5

Hörby

945

984

7 765

7 980

12,2

12,3

Höör

1 042

981

8 425

8 529

12,4

11,5

Klippan

1 631

1 712

8 608

9 175

18,9

18,7

Kristianstad

8 277

8 744

43 346

43 295

19,1

20,2

Kävlinge

1 834

1 744

16 141

16 200

11,4

10,8

Landskrona

6 215

6 358

23 116

23 372

26,9

27,2

Lomma

1 284

1 212

12 361

12 277

10,4

9,9

Lund

15 079

14 219

64 475

62 901

23,4

22,6

Malmö

60 887

62 403

177 210

174 539

34,4

35,8

Osby

1 180

1 151

6 561

6 708

18,0

17,2

Perstorp

968

1 059

3 653

3 912

26,5

27,1

Simrishamn

1 227

1 266

9 729

9 538

12,6

13,3

Sjöbo

1 096

1 059

9 563

9 934

11,5

10,7

Skurup

1 130

1 135

8 173

8 246

13,8

13,8

Staffanstorp

2 022

1 858

13 229

13 013

15,3

14,3

Svalöv

1 248

1 337

6 908

7 504

18,1

17,8

Svedala

1 372

1 453

11 593

11 629

11,8

12,5

Tomelilla

882

918

6 797

6 915

13,0

13,3

Trelleborg

4 095

4 158

23 087

23 144

17,7

18,0

Vellinge

1 802

1 688

18 982

18 470

9,5

9,1

Ystad

1 795

1 691

16 094

15 466

11,2

10,9

Åstorp

2 142

2 287

7 919

8 389

27,0

27,3

Ängelholm

2 901

2 771

22 163

21 470

13,1

12,9

Örkelljunga

928

1 045

5 068

5 431

18,3

19,2

Östra Göinge

1 379

1 540

7 258

7 683

19,0

20,0

Skåne län

161 085

163 211

702 113

700 312

22,9

23,3

Riket

1 038 105

1 052 398

5 191 619

5 260 707

20,0

20,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta