Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2021-04-19
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2020

Kommun/Region Fritidshus
Bjuv 167
Bromölla 370
Burlöv 47
Båstad 5 028
Eslöv 378
Helsingborg 694
Hässleholm 2 536
Höganäs 2 044
Hörby 1 150
Höör 1 126
Klippan 801
Kristianstad 5 472
Kävlinge 323
Landskrona 1 105
Lomma 149
Lund 496
Malmö 2 983
Osby 977
Perstorp 265
Simrishamn 4 768
Sjöbo 1 270
Skurup 539
Staffanstorp 109
Svalöv 386
Svedala 156
Tomelilla 1 310
Trelleborg 1 761
Vellinge 1 831
Ystad 2 298
Åstorp 204
Ängelholm 1 615
Örkelljunga 1 287
Östra Göinge 888
Skåne län 44 533
Riket 607 664
Antal fritidshus 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 174 173 181 168 174 164 161 167 163 169 167
Bromölla 356 373 368 383 374 365 379 360 373 368 370
Burlöv 61 33 56 55 47 58 46 34 38 45 47
Båstad 4 413 4 461 4 531 4 568 4 609 4 612 4 677 4 697 4 840 4 942 5 028
Eslöv 363 395 364 355 382 351 364 353 360 386 378
Helsingborg 642 689 688 690 655 641 712 718 714 742 694
Hässleholm 2 642 2 649 2 628 2 666 2 673 2 601 2 571 2 539 2 555 2 541 2 536
Höganäs 1 933 1 946 1 963 1 965 2 002 1 981 1 982 2 034 2 025 2 060 2 044
Hörby 1 260 1 276 1 269 1 222 1 245 1 073 1 048 1 029 1 166 1 154 1 150
Höör 1 382 1 319 1 318 1 301 1 280 1 232 1 212 1 180 1 176 1 153 1 126
Klippan 892 915 916 912 880 867 852 831 828 822 801
Kristianstad 5 319 5 302 5 392 5 360 5 388 5 423 5 339 5 328 5 466 5 473 5 472
Kävlinge 357 377 366 379 343 343 326 319 338 325 323
Landskrona 629 590 599 602 607 689 781 784 1 112 1 116 1 105
Lomma 198 168 179 176 173 121 128 115 149 133 149
Lund 515 533 524 523 519 503 471 477 471 479 496
Malmö 583 589 644 607 561 1 526 1 235 1 528 3 064 2 956 2 983
Osby 992 986 983 984 969 965 967 972 999 972 977
Perstorp 274 261 265 256 255 250 251 247 268 274 265
Simrishamn 4 188 4 239 4 317 4 373 4 418 4 344 4 490 4 438 4 682 4 746 4 768
Sjöbo 1 514 1 529 1 474 1 449 1 427 1 417 1 202 1 187 1 320 1 270 1 270
Skurup 583 570 565 565 572 546 566 527 539 529 539
Staffanstorp 126 105 108 109 97 95 91 111 175 157 109
Svalöv 399 412 393 391 389 388 396 381 400 405 386
Svedala 147 134 150 147 140 151 134 128 141 136 156
Tomelilla 1 277 1 303 1 315 1 314 1 319 1 308 1 310 1 283 1 322 1 334 1 310
Trelleborg 1 821 1 832 1 811 1 760 1 791 1 782 1 730 1 698 1 753 1 745 1 761
Vellinge 1 994 1 918 1 921 1 921 1 892 1 985 1 931 1 877 1 913 1 887 1 831
Ystad 1 927 1 956 1 993 2 013 2 020 1 991 1 847 1 856 2 288 2 308 2 298
Åstorp 211 216 229 216 204 198 187 185 218 211 204
Ängelholm 1 514 1 529 1 514 1 552 1 552 1 576 1 571 1 555 1 599 1 610 1 615
Örkelljunga 1 368 1 351 1 357 1 335 1 327 1 327 1 305 1 277 1 310 1 298 1 287
Östra Göinge 906 914 907 902 914 852 849 843 895 883 888
Skåne län 40 960 41 043 41 288 41 219 41 198 41 725 41 111 41 058 44 660 44 629 44 533
Riket 564 705 564 155 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920 607 664
Utveckling av antalet fritidshus 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 100 99 104 97 100 94 93 96 94 97 96
Bromölla 100 105 103 108 105 103 106 101 105 103 104
Burlöv 100 54 92 90 77 95 75 56 62 74 77
Båstad 100 101 103 104 104 105 106 106 110 112 114
Eslöv 100 109 100 98 105 97 100 97 99 106 104
Helsingborg 100 107 107 107 102 100 111 112 111 116 108
Hässleholm 100 100 99 101 101 98 97 96 97 96 96
Höganäs 100 101 102 102 104 102 103 105 105 107 106
Hörby 100 101 101 97 99 85 83 82 93 92 91
Höör 100 95 95 94 93 89 88 85 85 83 81
Klippan 100 103 103 102 99 97 96 93 93 92 90
Kristianstad 100 100 101 101 101 102 100 100 103 103 103
Kävlinge 100 106 103 106 96 96 91 89 95 91 90
Landskrona 100 94 95 96 97 110 124 125 177 177 176
Lomma 100 85 90 89 87 61 65 58 75 67 75
Lund 100 103 102 102 101 98 91 93 91 93 96
Malmö 100 101 110 104 96 262 212 262 526 507 512
Osby 100 99 99 99 98 97 97 98 101 98 98
Perstorp 100 95 97 93 93 91 92 90 98 100 97
Simrishamn 100 101 103 104 105 104 107 106 112 113 114
Sjöbo 100 101 97 96 94 94 79 78 87 84 84
Skurup 100 98 97 97 98 94 97 90 92 91 92
Staffanstorp 100 83 86 87 77 75 72 88 139 125 87
Svalöv 100 103 98 98 97 97 99 95 100 102 97
Svedala 100 91 102 100 95 103 91 87 96 93 106
Tomelilla 100 102 103 103 103 102 103 100 104 104 103
Trelleborg 100 101 99 97 98 98 95 93 96 96 97
Vellinge 100 96 96 96 95 100 97 94 96 95 92
Ystad 100 102 103 104 105 103 96 96 119 120 119
Åstorp 100 102 109 102 97 94 89 88 103 100 97
Ängelholm 100 101 100 103 103 104 104 103 106 106 107
Örkelljunga 100 99 99 98 97 97 95 93 96 95 94
Östra Göinge 100 101 100 100 101 94 94 93 99 97 98
Skåne län 100 100 101 101 101 102 100 100 109 109 109
Riket 100 100 101 101 101 102 102 102 107 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta