Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2022-05-18
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2021 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Bjuv 9
Bromölla 8
Burlöv 5
Båstad 19
Eslöv 10
Helsingborg 8
Hässleholm 7
Höganäs 22
Hörby 16
Höör 14
Klippan 5
Kristianstad 5
Kävlinge 10
Landskrona 6
Lomma 16
Lund 17
Malmö 10
Osby 8
Perstorp 4
Simrishamn 10
Sjöbo 9
Skurup 8
Staffanstorp 10
Svalöv 9
Svedala 10
Tomelilla 12
Trelleborg 7
Vellinge 10
Ystad 12
Åstorp 10
Ängelholm 14
Örkelljunga 12
Östra Göinge 13
Skåne län 10
Riket 10
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2011-2021. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjuv 20 20 19 16 14 13 12 11 10 10 9
Bromölla 10 9 9 14 7 7 12 8 8 8 8
Burlöv 19 19 18 7 14 14 8 10 9 7 5
Båstad 44 38 36 29 28 27 22 24 20 18 19
Eslöv 25 24 17 21 20 19 14 13 15 12 10
Helsingborg 15 14 15 10 9 9 9 9 9 9 8
Hässleholm 19 17 17 14 13 11 11 9 11 9 7
Höganäs 28 28 26 23 22 23 22 22 22 24 22
Hörby 25 23 20 21 20 19 17 16 18 19 16
Höör 26 18 18 16 16 14 14 15 17 15 14
Klippan 14 15 14 10 11 10 9 10 9 8 5
Kristianstad 19 19 17 15 14 14 14 13 12 11 5
Kävlinge 14 14 15 13 12 12 11 11 12 11 10
Landskrona 15 14 12 10 10 10 9 9 9 9 6
Lomma 21 22 22 20 19 19 17 17 19 18 16
Lund 26 26 25 24 22 20 20 20 20 23 17
Malmö 12 12 12 .. 5 5 9 9 10 11 10
Osby 17 15 15 12 10 12 10 8 9 8 8
Perstorp 11 10 8 7 9 8 7 8 6 5 4
Simrishamn 25 23 23 15 11 10 10 9 13 12 10
Sjöbo 19 18 15 11 11 10 9 8 10 9 9
Skurup 20 21 20 16 16 16 13 12 11 9 8
Staffanstorp 19 18 18 15 14 14 13 13 13 14 10
Svalöv 20 17 21 18 18 16 12 13 13 12 9
Svedala 19 19 18 16 14 14 13 13 12 11 10
Tomelilla 21 19 19 16 17 16 16 14 15 15 12
Trelleborg 16 15 15 13 13 10 7 8 8 6 7
Vellinge 15 14 15 12 11 10 10 11 11 12 10
Ystad 18 17 16 13 14 16 17 17 15 14 12
Åstorp 17 17 16 16 15 15 14 12 11 9 10
Ängelholm 29 26 25 21 21 20 16 19 19 16 14
Örkelljunga 20 18 17 13 11 11 10 11 9 10 12
Östra Göinge 22 19 18 17 16 15 13 12 14 14 13
Skåne län 18 17 17 15 16 13 12 12 12 12 10
Riket 18 18 18 .. 16 13 13 12 12 11 10
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjuv 100 100 99 83 69 66 62 58 51 49 45
Bromölla 100 95 90 138 71 70 119 82 77 83 77
Burlöv 100 97 92 34 74 72 40 52 46 39 24
Båstad 100 88 82 66 65 63 50 56 46 42 44
Eslöv 100 94 70 86 80 77 57 53 58 50 41
Helsingborg 100 94 106 68 65 65 62 64 65 61 52
Hässleholm 100 91 88 72 69 61 57 50 58 48 35
Höganäs 100 99 92 83 77 82 78 79 79 86 80
Hörby 100 92 78 84 78 76 68 62 72 77 66
Höör 100 68 72 62 61 56 54 56 67 59 55
Klippan 100 107 100 70 76 68 59 68 61 54 38
Kristianstad 100 99 90 80 77 73 75 70 62 59 29
Kävlinge 100 103 107 91 88 88 79 82 84 75 69
Landskrona 100 98 84 69 67 67 64 65 64 59 39
Lomma 100 105 105 92 89 89 80 79 92 85 77
Lund 100 97 95 91 85 76 75 74 76 85 64
Malmö 100 96 102 .. 40 43 78 73 80 90 80
Osby 100 93 91 72 63 70 61 48 57 49 47
Perstorp 100 87 74 66 79 75 61 70 57 41 34
Simrishamn 100 95 95 60 44 41 39 38 52 48 40
Sjöbo 100 91 76 57 58 51 46 42 53 46 48
Skurup 100 103 102 82 79 80 65 59 57 44 38
Staffanstorp 100 96 93 80 75 74 70 71 69 72 51
Svalöv 100 85 106 91 90 80 60 68 67 62 45
Svedala 100 98 96 83 74 76 66 66 62 60 51
Tomelilla 100 91 90 76 78 73 75 66 70 70 54
Trelleborg 100 95 91 77 81 62 43 46 50 38 41
Vellinge 100 98 101 83 74 69 70 72 77 81 71
Ystad 100 96 88 71 79 88 96 98 82 80 65
Åstorp 100 96 93 90 87 85 82 70 61 54 58
Ängelholm 100 90 88 71 73 70 57 65 65 57 50
Örkelljunga 100 91 86 65 55 53 52 55 45 48 60
Östra Göinge 100 88 81 76 74 69 60 53 66 65 61
Skåne län 100 95 94 86 89 71 68 66 68 68 56
Riket 100 98 96 .. 87 73 70 68 68 62 55

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta