Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Kultur och fritid // Länets museer

Länets museer

Senast uppdaterad 2021-06-17
Förklaring
Enligt den definition av museer som fastställts av The International Council of Museums (ICOM) ska en museiinstitution uppfylla vissa kriterier. Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida bestånd. Verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn. Den officiella statistiken omfattar museer och konsthallar som har anställd yrkesutbildad personal. Statistiken har avgränsats ytterligare genom att den endast omfattar institutioner där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst ett årsverk, 1 570 arbetstimmar, under uppgiftsåret. ICOMs kriterier och ovan nämnda avgränsningar medför att flera mindre museer faller utanför statistiken. Det finns till exempel omkring 1 000 hembygdsgårdar och över 2 000 arbetslivsmuseer, som naturligtvis har stor betydelse lokalt och många gånger utför ett värdefullt arbete men som inte kommer med i den officiella statistiken. Detta gäller också för öppna konstnärshem, fornbyar, konstgallerier, herrgårdar och industriminnen som alla ger sitt bidrag till det svenska museilandskapet och inte minst till kulturturismen.

Antal besök på länets museer 2010-2020. Tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kommun

Museum

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Båstad

Birgit Nilsson museum

10

12

12

11

10

.

10

9

15

.

.

Helsingborg

Beredskapsmuseet

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dunkers kulturhus

.

.

.

.

549

218

88

 

 

 

.

Fredsriksdals museer och trädgårdar

 

 

176

186

 

 

 

 

 

 

 

Grafiska muséet

 

 

 

 

 

16

16

.

13

.

.

Helsingborgs museum

 

 

 

 

 

 

302

235

222

223

211

Kulturmagasinet

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingborgs Idrottsmuseum

 

 

 

 

10

10

12

12

12

.

.

Råå museum för fiske och sjöfart

 

 

 

4

4

4

.

.

3

.

.

Hässleholm

Bjärnums museum

 

 

 

 

 

 

8

9

8

7

.

Hässleholms museum

 

 

 

 

16

4

3

4

4

4

.

Höganäs

Höganäs museum

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

Kullens fyr

 

 

 

 

15

19

20

20

.

21

30

Kristianstad

Regionmuseet Kristianstad/Landsantik-varien i Skåne

.

159

166

157

180

149

149

154

115

149

72

Artillerimuseet

 

 

 

 

 

 

 

4

4

.

2

Järnvägsmuseet

 

 

 

 

2

10

 

6

5

.

.

S:ta Annas Gille i Åhus

 

 

 

 

2

3

4

4

3