Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2020/2021, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 7
Uppsala län 11
Södermanlands län 5
Östergötlands län 8
Jönköpings län 6
Kronobergs län 7
Kalmar län 5
Gotlands län 16
Blekinge län 11
Skåne län 29
Hallands län 14
Västra Götalands län 14
Värmlands län 13
Örebro län 17
Västmanlands län 10
Dalarnas län 17
Gävleborgs län 7
Västernorrlands län 3
Jämtlands län 3
Västerbottens län 6
Norrbottens län 9
Riket 14
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

År Skåne län Riket
2001/2002 28 16
2002/2003 28 16
2003/2004 29 16
2004/2005 27 14
2005/2006 28 13
2006/2007 25 13
2007/2008 27 14
2008/2009 15 7
2009/2010 18 9
2010/2011 20 9
2011/2012 16 9
2012/2013 23 11
2013/2014 22 11
2014/2015 21 11
2015/2016 23 11
2016/2017 23 11
2017/2018 23 12
2018/2019 21 11
2019/2020 26 13
2020/2021 29 14
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker. Index år 2001/2002=100

År Skåne län Riket
2001/2002 100 100
2002/2003 100 100
2003/2004 104 100
2004/2005 96 88
2005/2006 100 81
2006/2007 89 81
2007/2008 96 88
2008/2009 54 44
2009/2010 64 56
2010/2011 71 56
2011/2012 57 56
2012/2013 82 69
2013/2014 79 69
2014/2015 75 69
2015/2016 82 69
2016/2017 82 69
2017/2018 82 75
2018/2019 75 69
2019/2020 93 81
2020/2021 104 88

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta