Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2021-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2019/2020, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 10
Uppsala län 8
Södermanlands län 10
Östergötlands län 12
Jönköpings län 8
Kronobergs län 9
Kalmar län 6
Gotlands län 15
Blekinge län 16
Skåne län 26
Hallands län 16
Västra Götalands län 15
Värmlands län 8
Örebro län 16
Västmanlands län 9
Dalarnas län 12
Gävleborgs län 4
Västernorrlands län 3
Jämtlands län 3
Västerbottens län 6
Norrbottens län 5
Riket 13
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

År Skåne län Riket
2000/2001 27 16
2001/2002 28 16
2002/2003 28 16
2003/2004 29 16
2004/2005 27 14
2005/2006 28 13
2006/2007 25 13
2007/2008 27 14
2008/2009 15 7
2009/2010 18 9
2010/2011 20 9
2011/2012 16 9
2012/2013 23 11
2013/2014 22 11
2014/2015 21 11
2015/2016 23 11
2016/2017 23 11
2017/2018 23 12
2018/2019 21 11
2019/2020 26 13
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker. Index år 2000/2001=100

År Skåne län Riket
2000/2001 100 100
2001/2002 104 100
2002/2003 104 100
2003/2004 107 100
2004/2005 100 88
2005/2006 104 81
2006/2007 93 81
2007/2008 100 88
2008/2009 56 44
2009/2010 67 56
2010/2011 74 56
2011/2012 59 56
2012/2013 85 69
2013/2014 81 69
2014/2015 78 69
2015/2016 85 69
2016/2017 85 69
2017/2018 85 75
2018/2019 78 69
2019/2020 96 81

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta