Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2020/21, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 71
Uppsala län 93
Södermanlands län 79
Östergötlands län 91
Jönköpings län 54
Kronobergs län 52
Kalmar län 79
Gotlands län 77
Blekinge län 77
Skåne län 124
Hallands län 96
Västra Götalands län 78
Värmlands län 51
Örebro län 90
Västmanlands län 79
Dalarnas län 44
Gävleborgs län 37
Västernorrlands län 25
Jämtlands län 24
Västerbottens län 43
Norrbottens län 36
Riket 82
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Skåne län Riket
2001/2002 120 79
2002/2003 116 77
2003/2004 115 75
2004/2005 106 68
2005/2006 122 69
2006/2007 110 71
2007/2008 125 75
2008/2009 87 57
2009/2010 116 69
2010/2011 118 69
2011/2012 97 60
2012/2013 120 66
2013/2014 121 74
2014/2015 126 79
2015/2016 128 78
2016/2017 132 83
2017/2018 120 77
2018/2019 110 76
2019/2020 135 90
2020/2021 124 82
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2001/2002-2020/2021, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2001/2002=100

År Skåne län Riket
2001/2002 100 100
2002/2003 97 97
2003/2004 96 95
2004/2005 88 86
2005/2006 102 87
2006/2007 92 90
2007/2008 104 95
2008/2009 73 72
2009/2010 97 87
2010/2011 98 87
2011/2012 81 76
2012/2013 100 84
2013/2014 101 94
2014/2015 105 100
2015/2016 107 99
2016/2017 110 105
2017/2018 100 97
2018/2019 92 96
2019/2020 113 114
2020/2021 103 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta