Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge
Antal arbetsställen med anställda 1998-2022

År Skåne län Riket Länets andel (%) av arbets-ställen i riket
1998 33 712 282 002 12,0
1999 34 397 287 239 12,0
2000 34 609 291 803 11,9
2001 35 620 293 995 12,1
2002 35 251 290 477 12,1
2003 35 667 290 879 12,3
2004 36 026 293 235 12,3
2005 36 813 297 594 12,4
2006 36 813 310 448 11,9
2007 40 104 320 621 12,5
2008 41 195 329 117 12,5
2009 41 425 331 387 12,5
2010 42 439 340 097 12,5
2011 44 275 355 356 12,5
2012 46 186 369 398 12,5
2013 47 214 376 892 12,5
2014 48 359 384 420 12,6
2015 49 271 392 114 12,6
2016 49 570 395 331 12,5
2017 50 977 406 898 12,5
2018 52 408 419 132 12,5
2019 53 375 427 133 12,5
2020 48 668 389 659 12,5
2021 50 614 402 611 12,6
2022 51 997 413 505 12,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta