Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2022 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Bjuv

160

341

784

1 285

Bromölla

218

202

642

1 062

Burlöv

54

314

1 333

1 701

Båstad

592

394

2 202

3 188

Eslöv

720

576

2 443

3 739

Helsingborg

757

1 914

13 868

16 539

Hässleholm

2 018

1 137

3 798

6 953

Höganäs

375

559

2 952

3 886

Hörby

871

447

1 253

2 571

Höör

485

384

1 441

2 310

Klippan

467

383

1 270

2 120

Kristianstad

1 877

1 324

6 890

10 091

Kävlinge

344

532

2 559

3 435

Landskrona

271

689

3 159

4 119

Lomma

220

226

2 469

2 915

Lund

1 047

1 106

12 294

14 447

Malmö

754

3 724

35 759

40 237

Osby

719

278

846

1 843

Perstorp

228

137

369

734

Simrishamn

767

545

2 395

3 707

Sjöbo

804

613

1 599

3 016

Skurup

370

393

1 372

2 135

Staffanstorp

245

378

1 897

2 520

Svalöv

438

367

1 069

1 874

Svedala

247

376

1 647

2 270

Tomelilla

626

379

1 274

2 279

Trelleborg

601

782

3 347

4 730

Vellinge

379

620

4 535

5 534

Ystad

590

581

3 164

4 335

Åstorp

159

318

989

1 466

Ängelholm

916

860

4 183

5 959

Örkelljunga

472

283

756

1 511

Östra Göinge

556

283

833

1 672

Skåne län

19 347

21 455

125 472

166 274

Riket

243 069

187 801

962 214

1 393 084

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Bjuv

12,5

26,5

61,0

100

Bromölla

20,5

19,0

60,5

100

Burlöv

3,2

18,5

78,4

100

Båstad

18,6

12,4

69,1

100

Eslöv

19,3

15,4

65,3

100

Helsingborg

4,6

11,6

83,9

100

Hässleholm

29,0

16,4

54,6

100

Höganäs

9,7

14,4

76,0

100

Hörby

33,9

17,4

48,7

100

Höör

21,0

16,6

62,4

100

Klippan

22,0

18,1

59,9

100

Kristianstad

18,6

13,1

68,3

100

Kävlinge

10,0

15,5

74,5

100

Landskrona

6,6

16,7

76,7

100

Lomma

7,5

7,8

84,7

100

Lund

7,2

7,7

85,1

100

Malmö

1,9

9,3

88,9

100

Osby

39,0

15,1

45,9

100

Perstorp

31,1

18,7

50,3

100

Simrishamn

20,7

14,7

64,6

100

Sjöbo

26,7

20,3

53,0

100

Skurup

17,3

18,4

64,3

100

Staffanstorp

9,7

15,0

75,3

100

Svalöv

23,4

19,6

57,0

100

Svedala

10,9

16,6

72,6

100

Tomelilla

27,5

16,6

55,9

100

Trelleborg

12,7

16,5

70,8

100

Vellinge

6,8

11,2

81,9

100

Ystad

13,6

13,4

73,0

100

Åstorp

10,8

21,7

67,5

100

Ängelholm

15,4

14,4

70,2

100

Örkelljunga

31,2

18,7

50,0

100

Östra Göinge

33,3

16,9

49,8

100

Skåne län

11,6

12,9

75,5

100

Riket

17,4

13,5

69,1

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2002-2022 efter näringsgrupp

         

Skåne län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2002

15 418

14 553

72 293

102 264

2003

16 600

14 920

75 357

106 877

2004

16 463

15 394

77 761

109 618

2005

16 814

16 007

81 136

113 957

2006

18 189

16 586

84 885

119 660

2007

17 847

17 601

94 646

130 094

2008

17 847

17 601

94 646

130 094

2009

17 042

17 577

93 531