Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2020 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Skåne län

Riket             

Skåne län

Riket

Areella

19 652

245 937

12,3

18,4

Tillverkning, gruvor, energi

7 116

60 832

4,5

4,6

Byggindustri

13 111

113 576

8,2

8,5

Handel

19 978

143 286

12,6

10,7

Hotell och restaurang

4 756

36 536

3,0

2,7

Transport och kommunikation

3 995

33 443

2,5

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

49 612

380 537

31,2

28,5

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

13 670

104 915

8,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

27 274

217 188

17,1

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

159 164

1 336 250

100

100

Näringsgren okänd

491

5 409

 

 

Totalt

159 655

1 341 659

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta