Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2021 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Skåne län

Riket             

Skåne län

Riket

Areella

19 541

244 775

12,0

17,9

Tillverkning, gruvor, energi

7 264

62 289

4,5

4,6

Byggindustri

13 611

119 600

8,3

8,8

Handel

20 446

146 506

12,5

10,7

Hotell och restaurang

4 959

37 417

3,0

2,7

Transport och kommunikation

4 040

35 164

2,5

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

51 365

393 035

31,5

28,8

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

13 823

105 773

8,5

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

28 034

222 148

17,2

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

163 083

1 366 707

100

100

Näringsgren okänd

530

5 818

 

 

Totalt

163 613

1 372 525

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta