Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2019

         

Landområde

Antal

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

2 797

1 883

20 526

14 553

EU

5 104

16 713

30 174

106 956

Övriga Europa

1 047

1 248

6 674

7 688

Fjärran Östern

1 100

3 060

7 749

21 442

Övriga Asien

636

741

4 254

4 914

Nord- och Centralamerika

1 179

2 372

8 251

18 287

Sydamerika

279

149

1 981

950

Afrika

346

204

2 427

1 284

Samtliga

6 448

18 804

42 591

126 049

         

Landområde

Procentuell fördelning

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

43,4

10,0

48,2

11,5

EU

79,2

88,9

70,8

84,9

Övriga Europa

16,2

6,6

15,7

6,1

Fjärran Östern

17,1

16,3

18,2

17,0

Övriga Asien

9,9

3,9

10,0

3,9

Nord- och Centralamerika

18,3

12,6

19,4

14,5

Sydamerika

4,3

0,8

4,7

0,8

Afrika

5,4

1,1

5,7

1,0

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2013-2019

                             

Skåne län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

2 673

2 722

2 669

2 668

2 715

2 764

2 797

45

46

44

44

44

45

43

EU

4 634

4 666

4 717

4 771

4 747

4 781

5 104

78

78

78

79

78

78

79

Övriga Europa

933

938

952

961

990

979

1 047

16

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

949

1 000

1 017

1 089

1 110

1 093

1 100

16

17

17

18

18

18

17

Övriga Asien

587

629

634

664

666

637

636

10

11

11

11

11

10

10

Nord- och Centralamerika

965

988

1 092

1 106

1 110

1 127

1 179

16

17

18

18

18

18

18

Sydamerika

283

289

269

301

298

296

279

5

5

4

5

5

5

4

Afrika

364

364

368

343

352

338

346

6

6

6

6

6

6

5

Samtliga

5 917

5 968

6 019

6 028

6 105

6 143

6 448

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

1950

1 948

1 792

1 806

1 809

1 844

1 883

13

12

11

10

10

10

10

EU

13111

14 205

14 889

15 744

15 853

15 982

16 713

86

87

89

89

89

89

89

Övriga Europa

1022

980

1 015

1 042

1 088

1 160

1 248

7

6

6

6

6

6

7

Fjärran Östern

2554

2 690

2 690

2 819

2 931

2 934

3 060

17

17

16

16

16

16

16

Övriga Asien

628

684

621

687

717

713

741

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

2448

2 410

2 393

2 418

2 424

2 369

2 372

16

15

14

14

14

13

13

Sydamerika

170

140

155

157

141

160

149

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

168

166

154

226

224

201

204

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

15263

16 282

16 817

17 746

17 911

17 977

18 804

 

 

 

 

 

 

 

                             

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

20497

20605

20362

20422

20712

20557

20526

53

52

51

51

51

50

48

EU

27703

28003

28588

28990

28897

28710

30174

71

71

72

72

72

70

71

Övriga Europa

6145

6270

6249

6378

6531

6483

6674

16

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6993

7410

7544

7798

7647

7628

7749

18

19

19

19

19

19

18

Övriga Asien

4022

4226

4327

4345

4483

4324

4254

10

11

11

11

11

11

10

Nord- och Centralamerika

7084

7430

7829

8184

8104

8102

8251

18

19

20

20

20

20

19

Sydamerika

2067

2096

2077

2100

2094

2045

1981

5

5

5

5

5

5

5

Afrika

2469

2502

2534

2551

2420

2451

2427

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

38906

39349

39840

40297

40307

41059

42591

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

14761

14672

14147

14126

14579

14439

14553

15

14

13

12

12

12

12

EU

80939

87679

92978

99757

102093

101194

106956

81

83

84

85

85

84

85

Övriga Europa

6602

6483

6639

6926

7151

7429

7688

7

6

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

18299

19110

19738

20388

21204

21002

21442

18

18

18

17

18

17

17

Övriga Asien

4250

4388

4495

4642

4756

4787

4914

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

18922

19142

18980

18969

18726

18521

18287

19

18

17

16

16

15

15

Sydamerika

979

929

916

967

967

985

950

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1077

1117

1115

1444

1308

1309

1284

1

1