Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2021

         

Landområde

Antal

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

2 857

1 965

20 734

14 991

EU

5 224

18 025

30 951

114 216

Övriga Europa

1 985

3 854

13 594

25 891

Fjärran Östern

1 133

3 013

7 913

21 363

Övriga Asien

649

769

4 315

4 946

Nord- och Centralamerika

1 210

2 294

8 691

17 320

Sydamerika

288

142

2 012

903

Afrika

325

206

2 327

1 295

Samtliga

6 992

20 588

46 263

136 835

         

Landområde

Procentuell fördelning

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

40,9

9,5

44,8

11,0

EU

74,7

87,6

66,9

83,5

Övriga Europa

28,4

18,7

29,4

18,9

Fjärran Östern

16,2

14,6

17,1

15,6

Övriga Asien

9,3

3,7

9,3

3,6

Nord- och Centralamerika

17,3

11,1

18,8

12,7

Sydamerika

4,1

0,7

4,3

0,7

Afrika

4,6

1,0

5,0

0,9

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2015-2021

                             

Skåne län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

2 669

2 668

2 715

2 764

2 797

2 777

2 857

44

44

44

45

43

43

41

EU

4 717

4 771

4 747

4 781

5 104

4 941

5 224

78

79

78

78

79

77

75

Övriga Europa

952

961

990

979

1 047

1 213

1 985

16

16

16

16

16

19

28

Fjärran Östern

1 017

1 089

1 110

1 093

1 100

1 156

1 133

17

18

18

18

17

18

16

Övriga Asien

634

664

666

637

636

632

649

11

11

11

10

10

10

9

Nord- och Centralamerika

1 092

1 106

1 110

1 127

1 179

1 165

1 210

18

18

18

18

18

18

17

Sydamerika

269

301

298

296

279

272

288

4

5

5

5

4

4

4

Afrika

368

343

352

338

346

348

325

6

6

6

6

5

5

5

Samtliga

6 019

6 028

6 105

6 143

6 448

6 404

6 992

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

1 792

1 806

1 809

1 844

1 883

1 876

1 965

11

10

10

10

10

10

10

EU

14 889

15 744

15 853

15 982

16 713

16 678

18 025

89

89

89

89

89

89

88

Övriga Europa

1 015

1 042

1 088

1 160

1 248

1 540

3 854

6

6

6

6

7

8

19

Fjärran Östern

2 690

2 819

2 931

2 934

3 060

2 940

3 013

16

16

16

16

16

16

15

Övriga Asien

621

687

717

713

741

677

769

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

2 393

2 418

2 424

2 369

2 372

2 208

2 294

14

14

14

13

13

12

11

Sydamerika

155

157

141

160

149

139

142

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

154

226

224

201

204

200

206

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

16 817

17 746

17 911

17 977

18 804

18 732

20 588

 

 

 

 

 

 

 

                             

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

20362

20422

20712

20557

20526

20371

20734

51

51

51

50

48

48

45

EU

28588

28990

28897

28710

30174

29440

30951

72

72

72

70

71

70

67

Övriga Europa

6249

6378

6531

6483

6674

7798

13594

16

16

16

16

16

18

29

Fjärran Östern

7544

7798

7647

7628

7749

7758

7913

19

19

19

19

18

18

17

Övriga Asien

4327

4345

4483

4324

4254

4181

4315

11

11

11

11

10

10

9

Nord- och Centralamerika

7829

8184

8104