Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2020

         

Omsättning

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

3 382

12 459

22 522

85 513

250-999 Tkr

1 071

2 594

6 723

16 003

1-1,9 Mnkr

417

948

2 684

5 937

2-4,9 Mnkr

488

945

3 177

6 041

5-9,9 Mnkr

277

530

1 840

3 481

10-49 Mnkr

431

763

3 014

5 126

50-99 Mnkr

134

222

847

1 238

100 - Mnkr

204

271

1 364

1 667

Samtliga

6 404

18 732

42 171

125 006

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2011-2020

                     

Skåne län

                   

Omsättning

Exportföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

2 839

2 836

3 239

3 187

3 137

3 184

3 240

3 203

3 359

3 382

250-999 Tkr

964

1 000

961

1 017

1 036

996

977

1 018

1 085

1 071

1-1,9 Mnkr

395

381

394

414

441

456

426

441

463

417

2-4,9 Mnkr

434

439

433

446

463

441

481

478

492

488

5-9,9 Mnkr

231

244

236

238

260

250

267

268

284

277

10-49 Mnkr

379

392

395

411

430

425

431

416

431

431

50-99 Mnkr

113

102

93

96

89

101

102

127

130

134

100 - Mnkr

158

159

166

159

163

175

181

192

204

204

Samtliga

5 513

5 553

5 917

5 968

6 019

6 028

6 105

6 143

6 448

6 404

Omsättning

Importföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

7 781

8 014

9 757

10 524

10 867

11 643

11 784

11 759

12 496

12 459

250-999 Tkr

2 110

2 183

2 361

2 503

2 496

2 545

2 500

2 536

2 580

2 594

1-1,9 Mnkr

880

825

873

865

909

912

967

974

985

948

2-4,9 Mnkr

794

832

805

864

893

927

912

918

919

945

5-9,9 Mnkr

473

458

458

468

507

545

552

554

586

530

10-49 Mnkr

687

658

658

691

756

747

738

760

757

763

50-99 Mnkr

162

150

162

168

182

198

202

199

192

222

100 - Mnkr

196

190

189

199

207

229

256

277

289

271

Samtliga

13 083

13 310

15 263

16 282

16 817

17 746

17 911

17 977

18 804

18 732

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

250-999 Tkr

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

1-1,9 Mnkr

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2-4,9 Mnkr

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

5-9,9 Mnkr

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

10-49 Mnkr

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

50-99 Mnkr

700

683

658

713

730

731

726

796

824

847

100 - Mnkr

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

Samtliga

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

Omsättning

Importföretag

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

250-999 Tkr

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

1-1,9 Mnkr

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

2-4,9 Mnkr

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

5-9,9 Mnkr

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

10-49 Mnkr

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

5 126

50-99 Mnkr

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

1 238

100 - Mnkr

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

1 667

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

125006

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta