Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2021-09-27
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2020

Gröda Skånes län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 321 11 371 0,1 0,4
Havre 13 707 184 505 3,1 7,2
Korn 72 647 299 474 16,6 11,7
Råg 12 948 31 253 3,0 1,2
Rågvete 4 440 28 650 1,0 1,1
Vete 102 541 451 471 23,5 17,7
Baljväxter 6 167 47 936 1,4 1,9
Grönfoderväxter 3 511 51 160 0,8 2,0
Majs 7 073 21 568 1,6 0,8
Oljeväxter 43 361 100 589 9,9 3,9
Potatis matpotatis 6 234 16 133 1,4 0,6
Potatis, stärkelse 4 973 7 940 1,1 0,3
Sockerbetor 28 689 29 809 6,6 1,2
Vall slåtter och bete 97 108 1 066 116 22,2 41,8
Vall träda 12 020 137 650 2,8 5,4
Energiskog 1 917 8 460 0,4 0,3
Trädgårdsväxter 9 279 14 795 2,1 0,6
Övriga grödor 10 130 40 644 2,3 1,6
Totalt 437 066 2 549 525 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2010-2020

Skånes län

Gröda

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Blandsäd

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Havre

1,7

2,0

2,4

2,3

1,8

1,9

2,0

1,8

2,5

2,0

3,1

Korn

16,4

18,5

20,2

19,0

17,4

19,0

16,8

17,0

23,8

16,5

16,6

Råg

2,5

2,6

2,8

3,2

3,0

2,6

1,9

2,4

1,9

3,2

3,0

Rågvete

1,0

0,8

0,8

1,0

1,4

1,7

1,3

1,1

0,7

1,1

1,0

Vete

24,5

23,8

22,6

21,5

24,0

24,6

25,6

25,1

20,4

25,2

23,5

Baljväxter

2,1

2,0

2,0

2,0

2,1

2,8

2,9

1,6

1,5

1,2

1,4

Grönfoderväxter

0,9

0,9

0,8

0,6

0,8

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

0,8

Majs

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,7

1,6

Oljeväxter

9,5

7,9

7,4

10,7

10,5

11,1

10,3

11,1

8,4

10,0

9,9

Potatis matpotatis

1,6

1,7

1,6

1,5

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

Potatis, stärkelse

0,9

1,0

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

1,1

1,0

1,1

Sockerbetor

8,1

8,5

8,4

7,8

7,4

4,2

6,7

6,8

6,8

6,0

6,6

Vall slåtter och bete

25,5

25,4

25,0

24,6

24,1

22,8

22,5

21,2

21,3

22,4

22,2

Vall träda

1,4

1,1

1,1

0,9

1,0

2,2

2,6

2,8

3,3

2,6

2,8

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

1,7

1,8

1,9

1,8

1,9

1,9

1,9

2,0

2,0

2,1

2,1

Övriga grödor

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

1,8

2,0

1,9

2,3

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Blandsäd

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

Havre

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

7,2

Korn

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

11,7

Råg

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

1,2

Rågvete

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

1,1

Vete

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

17,7

Baljväxter

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

1,9

Grönfoderväxter

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

2,0

Majs

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

Oljeväxter

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

3,9

Potatis matpotatis

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

Vall slåtter och bete

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

41,8

Vall träda

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

5,4

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Obrukad, åkermark

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

1,4

1,6

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta