Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2022-10-20
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2022

Gröda Skåne län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 337 10 380 0,1 0,4
Havre 10 832 158 445 2,5 6,2
Korn 71 647 280 541 16,5 11,1
Råg 8 559 20 938 2,0 0,8
Rågvete 4 437 29 247 1,0 1,2
Vete 98 157 462 903 22,6 18,2
Baljväxter 7 710 54 351 1,8 2,1
Grönfoderväxter 2 892 45 996 0,7 1,8
Majs 7 512 22 231 1,7 0,9
Oljeväxter 49 281 132 608 11,3 5,2
Potatis matpotatis 5 700 14 913 1,3 0,6
Potatis, stärkelse 5 531 8 496 1,3 0,3
Sockerbetor 28 198 29 296 6,5 1,2
Vall slåtter och bete 95 500 1 041 736 22,0 41,0
Vall träda 16 754 162 548 3,9 6,4
Energiskog 1 818 7 488 0,4 0,3
Trädgårdsväxter 9 518 14 557 2,2 0,6
Övriga grödor 10 526 41 272 2,4 1,6
Totalt 434 909 2 537 947 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2012-2022

Skåne län

Gröda

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Blandsäd

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Havre

2,4

2,3

1,8

1,9

2,0

1,8

2,5

2,0

3,1

2,9

2,5

Korn

20,2

19,0

17,4

19,0

16,8

17,0

23,8

16,5

16,6

15,9

16,5

Råg

2,8

3,2

3,0

2,6

1,9

2,4

1,9

3,2

3,0

2,6

2,0

Rågvete

0,8

1,0

1,4

1,7

1,3

1,1

0,7

1,1

1,0

1,1

1,0

Vete

22,6

21,5

24,0

24,6

25,6

25,1

20,4

25,2

23,5

25,0

22,6

Baljväxter

2,0

2,0

2,1

2,8

2,9

1,6

1,5

1,2

1,4

1,5

1,8

Grönfoderväxter

0,8

0,6

0,8

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

0,8

0,8

0,7

Majs

1,3

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,7

1,6

1,6

1,7

Oljeväxter

7,4

10,7

10,5

11,1

10,3

11,1

8,4

10,0

9,9

10,1

11,3

Potatis matpotatis

1,6

1,5

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

Potatis, stärkelse

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

1,1

1,0

1,1

1,3

1,3

Sockerbetor

8,4

7,8

7,4

4,2

6,7

6,8

6,8

6,0

6,6

6,3

6,5

Vall slåtter och bete

25,0

24,6

24,1

22,8

22,5

21,2

21,3

22,4

22,2

22,1

22,0

Vall träda

1,1

0,9

1,0

2,2

2,6

2,8

3,3

2,6

2,8

2,7

3,9

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

1,9

1,8

1,9

1,9

1,9

2,0

2,0

2,1

2,1

2,2

2,2

Övriga grödor

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

1,8

2,0

1,9

2,3

2,4

2,4

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Blandsäd

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Havre

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

7,2

6,9

6,2

Korn

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

11,7

10,9

11,1

Råg

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

1,2

1,0

0,8

Rågvete

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

1,1

1,2

1,2

Vete

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

17,7

18,9

18,2

Baljväxter

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

1,9

2,0

2,1

Grönfoderväxter

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

2,0

2,0

1,8

Majs

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

0,8

0,9

Oljeväxter

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

3,9

4,3

5,2

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

1,1

1,2

Vall slåtter och bete

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

41,8

41,2

41,0

Vall träda

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

5,4

5,7

6,4

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Obrukad, åkermark

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

1,4

1,6

1,6

1,6

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta