Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2022-10-13
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2021

Djurslag Skåne län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 34 968 301 850 11,6
Kor, uppfödning av kalvar 37 147 209 745 17,7
Kvigor, tjurar och stutar 66 745 476 497 14,0
Kalvar, under 1 år 67 364 465 211 14,5
Baggar och tackor 30 132 271 638 11,1
Lamm 29 088 251 810 11,6
Galtar för avel 317 1 451 21,8
Suggor för avel 42 563 127 788 33,3
Slaktsvin >20 kg 239 309 845 483 28,3
Smågrisar <20 kg 119 912 376 225 31,9
Höns 1 157 165 6 363 416 18,2
Värpkycklingar 316 461 2 390 120 13,2
Slaktkycklingar 1 938 915 10 315 262 18,8
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 206 224 1 453 303 14,2
Får 59 220 523 448 11,3
Svin 402 101 1 350 947 29,8
Höns 3 412 541 19 068 798 17,9

Livsmedelsproducerande husdjur antal 2012-2021

Skåne län

                   

Djurslag                 

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

Kor, mjölkproduktion

38 981

38 600

39 346

38 796

38 635

37 894

37 607

35 894

34 854

34 968

Kor, uppf. av kalvar

35 535

34 319

34 280

34 182

35 745

37 553

38 275

37 591

37 071

37 147

Kvigor, tjurar, stutar

66 399

69 302

69 120

69 843

69 236

69 642

70 984

71 808

68 197

66 745

Kalvar, under 1 år

69 908

67 707

69 092

67 825

68 636

69 031

69 319

66 203

66 869

67 364

Baggar och tackor

29 913

29 069

31 062

32 235

30 948

34 247

33 724

30 502

30 222

30 132

Lamm

33 703

31 613

35 546

35 137

34 233

37 179

34 502

32 165

30 110

29 088

Galtar för avel

548

810

557

423

407

391

349

334

359

317

Suggor för avel

43 831

48 174

44 652

45 480

44 443

46 069

40 355

41 850

43 340

42 563

Slaktsvin >20 kg

230 979

235 270

231 173

238 905

223 260

229 632

239 250

258 399

253 061

239 309

Smågrisar <20 kg

107 796

130 902

119 731

128 780

129 627

141 114

111 536

123 915

124 806

119 912

Höns

1 352 572

1 417 086

1 356 667

1 749 047

1 536 580

1 087 155

1 376 740

1 473 581

1 261 445

1 157 165

Värpkycklingar

231 208

328 523

203 782

403 510

376 450

149 378

370 903

399 701

247 891

316 461

Slaktkycklingar

1 039 967

1 718 012

900 725

1 362 278

1 486 601

1 228 124

958 732

1 253 689

1 456 601

1 938 915

Kalkoner

 

71 573

 

 

 

 

 

 

45 538

 

Hästar

 

16 931

 

 

14 582

 

 

 

13 323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

210 823

209 928

211 838

210 646

212 252

214 120

216 185

211 496

206 991

206 224

Får

63 616

60 682

66 608

67 372

65 181

71 426

68 225

62 667

60 332

59 220

Svin

383 154

415 156

396 113

413 588

397 737

417 206

391 489

424 498

421 566

402 101

Höns

2 623 747

3 463 621

2 461 174

3 514 835

3 399 631

2 464 657

2 706 375

3 126 971

2 965 937

3 412 541

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

Kor, mjölkproduktion

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

Kor, uppf. av kalvar

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

Kvigor, tjurar, stutar

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

Kalvar, under 1 år

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

Baggar och tackor

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

Lamm

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

Galtar för avel

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

Suggor för avel

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

Slaktsvin >20 kg

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

Smågrisar <20 kg

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

Höns

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

Värpkycklingar

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

Slaktkycklingar

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

Kalkoner

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

Hästar

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

1 453 303

Får

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

523 448

Svin

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

1 350 947

Höns

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

19 068 798

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta