Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser fördelade ef…

Företagskonkurser fördelade efter storleksklass

Senast uppdaterad 2023-01-13
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge
Antal företagskonkurser efter region och storleksklasser 2022

Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50- anställda Totalt
Stockholms län 1 818 309 120 84 35 10 2 376
Uppsala län 174 27 14 8 4 1 228
Södermanlands län 121 22 12 6 2 0 163
Östergötlands län 166 49 13 14 7 0 249
Jönköpings län 130 27 10 10 2 0 179
Kronobergs län 84 24 13 7 1 0 129
Kalmar län 96 23 6 5 2 2 134
Gotlands län 19 1 0 1 0 0 21
Blekinge län 41 23 9 1 1 1 76
Skåne län 670 178 47 33 14 4 946
Hallands län 121 28 14 7 2 1 173
Västra Götalands län 722 162 56 42 15 4 1 001
Värmlands län 96 28 12 4 1 1 142
Örebro län 111 31 14 5 4 2 167
Västmanlands län 116 29 8 8 1 0 162
Dalarnas län 97 25 6 6 2 0 136
Gävleborgs län 104 27 9 4 2 0 146
Västernorrlands län 111 31 12 8 2 3 167
Jämtlands län 36 8 3 1 2 0 50
Västerbottens län 71 18 4 3 1 0 97
Norrbottens län 74 19 5 5 2 2 107
Riket 4 978 1 089 387 262 102 31 6 849

Företagskonkurser 2002-2022 efter storleksklasser

               

Skåne län

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

2002

514

44

248

22

9

81

918

2003

586

44

233

18

8

77

966

2004

526

43

223

11

4

86

893

2005

417

28

216

12

3

48

724

2006

398

26

226

11

1

44

706

2007

417

18

180

14

0

51

680

2008

457

253

71

28

12

4

825

2009

496

337

102

62

26

5

1 028

2010

492

292

93

42

22

6

947

2011

492

359

91

39

19

2

1 002

2012

462

348

95

43

23

8

979

2013

574

349

97

60

17

7

1 104

2014

567

345

115

45

22

3

1 097

2015

522

343

88

22

16

1

992

2016

417

272

71

48

19

1

828

2017

555

286

76

40

23

2

982

2018

544

333

76

45

18

7

1 023

2019

520

378

93

33

21

9

1 054

2020

618

343

99

34

25

7

1 126

2021

671

161

61

24

11

2

930

2022

670

178

47

33

14

4

946

Riket

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

2002

4 553

2 005

652

420

232

68

7 930

2003

4 811

1 984

735

419

225

63

8 237

2004

4 573

1 969

592

323

153

39

7 649

2005

4 108

1 807

487

255

102

25

6 784

2006

3 600

1 763

485

198

96

18

6 160

2007

3 322

1 724

454

181

94

16

5 791

2008

3 157

2 089

603

274

137

38

6 298

2009

3 719

2 447

774

431

215

52

7 638

2010

3 931

2 159

685

318

145

36

7 274

2011

3 506

2 356

667

282

118

29

6 958

2012

3 656

2 539

731

344

146

55

7 471

2013

3 919

2 442

749

388

160

43

7 701

2014

3 799

2 233

651

299

147

25

7 154

2015

3 429

2 074

567

223

118

15

6 426

2016

3 197

1 859

542

286

109

26

6 019

2017

3 372

2 043

574

258

119

28

6 394

2018

3 830

2 321

594

316

124

38

7 223

2019

3 708

2 400

698

349

156

47

7 358

2020

3 802

2 331

652

306

156

49

7 296

2021

4 811

1 043

312

191

89

17

6 463

2022

4 978

1 089

387

262

102

31

6 849

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta