Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser; kommunerna

Företagskonkurser; kommunerna

Senast uppdaterad 2022-01-14
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
Företagskonkurser 2021 efter storleksklasser

Kommun/Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50+ anställda Totalt
Bjuv 10 4 14
Bromölla 1 2 3
Burlöv 4 1 1 0 1 7
Båstad 7 1 1 9
Eslöv 11 1 1 13
Helsingborg 95 18 13 1 127
Hässleholm 16 6 2 2 26
Höganäs 14 5 1 1 21
Hörby 6 1 7
Höör 8 4 1 13
Klippan 6 3 0 9
Kristianstad 43 14 4 1 2 0 64
Kävlinge 11 2 13
Landskrona 25 7 3 1 36
Lomma 1 1 2
Lund 46 4 4 2 1 57
Malmö 251 52 22 10 1 336
Osby 5 1 6
Perstorp 3 3
Simrishamn 9 9
Sjöbo 6 2 1 9
Skurup 6 2 3 1 1 0 13
Staffanstorp 9 2 11
Svalöv 7 3 10
Svedala 6 1 7
Tomelilla 6 6
Trelleborg 13 6 2 2 23
Vellinge 15 6 3 2 26
Ystad 6 5 1 1 13
Åstorp 8 2 10
Ängelholm 11 6 17
Örkelljunga 3 1 1 5
Östra Göinge 3 1 0 0 1 5
Skåne län 671 161 61 24 11 2 930
Riket 4 811 1 043 312 191 89 17 6 463
Antal företagskonkurser 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjuv 8 21 9 10 7 6 7 8 6 12 14
Bromölla 5 7 5 6 1 6 4 4 9 6 3
Burlöv 12 3 13 7 4 6 8 11 9 10 7
Båstad 5 8 15 17 8 4 18 6 16 8 9
Eslöv 24 23 19 17 13 17 12 13 13 18 13
Helsingborg 124 107 138 161 136 123 116 134 153 158 127
Hässleholm 37 28 34 30 32 17 25 36 30 28 26
Höganäs 17 14 20 14 13 10 18 14 19 15 21
Hörby 8 8 13 14 6 7 9 13 9 9 7
Höör 5 10 17 13 11 8 18 10 6 16 13
Klippan 12 16 20 8 9 8 11 16 12 22 9
Kristianstad 77 60 51 60 50 29 45 54 50 45 64
Kävlinge 18 20 12 18 10 16 19 14 15 18 13
Landskrona 29 18 28 26 24 28 31 32 38 30 36
Lomma 4 16 14 12 16 6 13 13 18 14 2
Lund 77 49 55 73 72 49 62 69 61 76 57
Malmö 350 331 402 384 398 317 378 378 380 420 336
Osby 6 13 3 4 11 5 6 5 3 5 6
Perstorp 2 4 6 5 5 1 1 4 4 4 3
Simrishamn 6 11 11 25 19 11 2 9 10 7 9
Sjöbo 8 13 16 13 5 11 13 14 11 20 9
Skurup 9 5 16 7 2 11 8 8 8 6 13
Staffanstorp 9 12 13 17 13 11 9 16 26 11 11
Svalöv 8 15 18 9 12 5 9 8 10 7 10
Svedala 9 9 13 11 9 12 10 11 12 11 7
Tomelilla 5 6 6 5 6 4 2 6 7 9 6
Trelleborg 30 45 29 35 22 23 26 35 25 28 23
Vellinge 27 27 31 27 19 30 32 24 33 34 26
Ystad 13 23 25 13 17 6 16 16 16 27 13
Åstorp 14 14 6 11 10 3 12 7 9 4 10
Ängelholm 31 33 34 33 26 24 31 20 22 39 17
Örkelljunga 7 4 6 4 1 9 1 9 4 4 5
Östra Göinge 6 6 6 8 5 5 10 6 10 5 5
Skåne län 1 002 979 1 104 1 097 992 828 982 1 023 1 054 1 126 930
Riket 6 958 7 471 7 701 7 154 6 426 6 019 6 394 7 223 7 358 7 296 6 463
Utveckling av företagskonkurser 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjuv 100 263 113 125 88 75 88 100 75 150 175
Bromölla 100 140 100 120 20 120 80 80 180 120 60
Burlöv 100 25 108 58 33 50 67 92 75 83 58
Båstad 100 160 300 340 160 80 360 120 320 160 180
Eslöv 100 96 79 71 54 71 50 54 54 75 54
Helsingborg 100 86 111 130 110 99 94 108 123 127 102
Hässleholm 100 76 92 81 86 46 68 97 81 76 70
Höganäs 100 82 118 82 76 59 106 82 112 88 124
Hörby 100 100 163 175 75 88 113 163 113 113 88
Höör 100 200 340 260 220 160 360 200 120 320 260
Klippan 100 133 167 67 75 67 92 133 100 183 75
Kristianstad 100 78 66 78 65 38 58 70 65 58 83
Kävlinge 100 111 67 100 56 89 106 78 83 100 72
Landskrona 100 62 97 90 83 97 107 110 131 103 124
Lomma 100 400 350 300 400 150 325 325 450 350 50
Lund 100 64 71 95 94 64 81 90 79 99 74
Malmö 100 95 115 110 114 91 108 108 109 120 96
Osby 100 217 50 67 183 83 100 83 50 83 100
Perstorp 100 200 300 250 250 50 50 200 200 200 150
Simrishamn 100 183 183 417 317 183 33 150 167 117 150
Sjöbo 100 163 200 163 63 138 163 175 138 250 113
Skurup 100 56 178 78 22 122 89 89 89 67 144
Staffanstorp 100 133 144 189 144 122 100 178 289 122 122
Svalöv 100 188 225 113 150 63 113 100 125 88 125
Svedala 100 100 144 122 100 133 111 122 133 122 78
Tomelilla 100 120 120 100 120 80 40 120 140 180 120
Trelleborg 100 150 97 117 73 77 87 117 83 93 77
Vellinge 100 100 115 100 70 111 119 89 122 126 96
Ystad 100 177 192 100 131 46 123 123 123 208 100
Åstorp 100 100 43 79 71 21 86 50 64 29 71
Ängelholm 100 106 110 106 84 77 100 65 71 126 55
Örkelljunga 100 57 86 57 14 129 14 129 57 57 71
Östra Göinge 100 100 100 133 83 83 167 100 167 83 83
Skåne län 100 98 110 109 99 83 98 102 105 112 93
Riket 100 107 111 103 92 87 92 104 106 105 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta