Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser; kommunerna

Företagskonkurser; kommunerna

Senast uppdaterad 2023-01-13
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
Företagskonkurser 2022 efter storleksklasser

Kommun/Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50+ anställda Totalt
Bjuv 10 2 0 1 0 0 13
Bromölla 3 1 1 0 0 0 5
Burlöv 6 4 0 1 0 0 11
Båstad 5 2 1 0 0 0 8
Eslöv 8 1 0 1 0 0 10
Helsingborg 106 29 6 1 1 2 145
Hässleholm 12 6 0 2 1 0 21
Höganäs 7 3 1 1 0 0 12
Hörby 7 0 0 1 0 0 8
Höör 10 1 1 0 0 0 12
Klippan 8 1 0 0 0 0 9
Kristianstad 23 7 2 5 0 0 37
Kävlinge 10 4 0 2 0 0 16
Landskrona 13 10 0 0 0 0 23
Lomma 6 2 1 0 0 0 9
Lund 37 9 4 3 3 0 56
Malmö 259 67 21 11 6 1 365
Osby 3 0 0 0 0 0 3
Perstorp 2 1 0 0 0 0 3
Simrishamn 9 1 0 0 0 0 10
Sjöbo 12 2 1 0 0 0 15
Skurup 8 1 0 0 1 0 10
Staffanstorp 8 4 1 0 0 0 13
Svalöv 5 1 0 0 0 0 6
Svedala 9 1 1 1 0 0 12
Tomelilla 6 2 1 1 0 0 10
Trelleborg 28 4 2 0 0 1 35
Vellinge 13 7 0 0 0 0 20
Ystad 7 0 0 0 1 0 8
Åstorp 7 2 1 0 0 0 10
Ängelholm 18 2 0 1 1 0 22
Örkelljunga 1 1 0 0 0 0 2
Östra Göinge 4 0 2 1 0 0 7
Skåne län 670 178 47 33 14 4 946
Riket 4 978 1 089 387 262 102 31 6 849
Antal företagskonkurser 2012-2022

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjuv 21 9 10 7 6 7 8 6 12 14 13
Bromölla 7 5 6 1 6 4 4 9 6 3 5
Burlöv 3 13 7 4 6 8 11 9 10 7 11
Båstad 8 15 17 8 4 18 6 16 8 9 8
Eslöv 23 19 17 13 17 12 13 13 18 13 10
Helsingborg 107 138 161 136 123 116 134 153 158 127 145
Hässleholm 28 34 30 32 17 25 36 30 28 26 21
Höganäs 14 20 14 13 10 18 14 19 15 21 12
Hörby 8 13 14 6 7 9 13 9 9 7 8
Höör 10 17 13 11 8 18 10 6 16 13 12
Klippan 16 20 8 9 8 11 16 12 22 9 9
Kristianstad 60 51 60 50 29 45 54 50 45 64 37
Kävlinge 20 12 18 10 16 19 14 15 18 13 16
Landskrona 18 28 26 24 28 31 32 38 30 36 23
Lomma 16 14 12 16 6 13 13 18 14 2 9
Lund 49 55 73 72 49 62 69 61 76 57 56
Malmö 331 402 384 398 317 378 378 380 420 336 365
Osby 13 3 4 11 5 6 5 3 5 6 3
Perstorp 4 6 5 5 1 1 4 4 4 3 3
Simrishamn 11 11 25 19 11 2 9 10 7 9 10
Sjöbo 13 16 13 5 11 13 14 11 20 9 15
Skurup 5 16 7 2 11 8 8 8 6 13 10
Staffanstorp 12 13 17 13 11 9 16 26 11 11 13
Svalöv 15 18 9 12 5 9 8 10 7 10 6
Svedala 9 13 11 9 12 10 11 12 11 7 12
Tomelilla 6 6 5 6 4 2 6 7 9 6 10
Trelleborg 45 29 35 22 23 26 35 25 28 23 35
Vellinge 27 31 27 19 30 32 24 33 34 26 20
Ystad 23 25 13 17 6 16 16 16 27 13 8
Åstorp 14 6 11 10 3 12 7 9 4 10 10
Ängelholm 33 34 33 26 24 31 20 22 39 17 22
Örkelljunga 4 6 4 1 9 1 9 4 4 5 2
Östra Göinge 6 6 8 5 5 10 6 10 5 5 7
Skåne län 979 1 104 1 097 992 828 982 1 023 1 054 1 126 930 946
Riket 7 471 7 701 7 154 6 426 6 019 6 394 7 223 7 358 7 296 6 463 6 849
Utveckling av företagskonkurser 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjuv 100 43 48 33 29 33 38 29 57 67 62
Bromölla 100 71 86 14 86 57 57 129 86 43 71
Burlöv 100 433 233 133 200 267 367 300 333 233 367
Båstad 100 188 213 100 50 225 75 200 100 113 100
Eslöv 100 83 74 57 74 52 57 57 78 57 43
Helsingborg 100 129 150 127 115 108 125 143 148 119 136
Hässleholm 100 121 107 114 61 89 129 107 100 93 75
Höganäs 100 143 100 93 71 129 100 136 107 150 86
Hörby 100 163 175 75 88 113 163 113 113 88 100
Höör 100 170 130 110 80 180 100 60 160 130 120
Klippan 100 125 50 56 50 69 100 75 138 56 56
Kristianstad 100 85 100 83 48 75 90 83 75 107 62
Kävlinge 100 60 90 50 80 95 70 75 90 65 80
Landskrona 100 156 144 133 156 172 178 211 167 200 128
Lomma 100 88 75 100 38 81 81 113 88 13 56
Lund 100 112 149 147 100 127 141 124 155 116 114
Malmö 100 121 116 120 96 114 114 115 127 102 110
Osby 100 23 31 85 38 46 38 23 38 46 23
Perstorp 100 150 125 125 25 25 100 100 100 75 75
Simrishamn 100 100 227 173 100 18 82 91 64 82 91
Sjöbo 100 123 100 38 85 100 108 85 154 69 115
Skurup 100 320 140 40 220 160 160 160 120 260 200
Staffanstorp 100 108 142 108 92 75 133 217 92 92 108
Svalöv 100 120 60 80 33 60 53 67 47 67 40
Svedala 100 144 122 100 133 111 122 133 122 78 133
Tomelilla 100 100 83 100 67 33 100 117 150 100 167
Trelleborg 100 64 78 49 51 58 78 56 62 51 78
Vellinge 100 115 100 70 111 119 89 122 126 96 74
Ystad 100 109 57 74 26 70 70 70 117 57 35
Åstorp 100 43 79 71 21 86 50 64 29 71 71
Ängelholm 100 103 100 79 73 94 61 67 118 52 67
Örkelljunga 100 150 100 25 225 25 225 100 100 125 50
Östra Göinge 100 100 133 83 83 167 100 167 83 83 117
Skåne län 100 113 112 101 85 100 104 108 115 95 97
Riket 100 103 96 86 81 86 97 98 98 87 92

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta