Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2023-01-13
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2022 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Skåne län

Riket

Skåne län

Riket

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

7

67

0,7

1,0

Tillverkning, gruvor och energi

36

329

3,8

4,8

Byggindustri

173

1 262

18,3

18,4

Handel

222

1 498

23,5

21,9

Hotell o restaurang

90

660

9,5

9,6

Transport

54

325

5,7

4,7

Finansiell verksamhet

17

96

1,8

1,4

Fastighetsbolag, företagstjänster

177

1 296

18,7

18,9

Utbildning, hälso- och sjukvård

39

229

4,1

3,3

Samhälleliga o personliga tjänster

76

638

8,0

9,3

Uppgift saknas

55

449

5,8

6,6

Totalt

946

6 849

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Konkurser 2012-2022 efter näringsgren

 

                     

Skåne län

Bransch

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

14

14

16

11

9

12

15

15

17

8

7

Tillverkning, gruvor och energi

66

64

68

56

51

49

65

51

47

42

36

Byggindustri

143

154

185

149

138

179

179

176

168

190

173

Handel

245

277

254

247

197

249

246

281

236

186

222

Hotell o restaurang

59

60

88

67

51

77

80

75

118

82

90

Transport

58

69

57

80

51

59

73

68

68

55

54

Finansiell verksamhet

7

13

19

15

11

16

12

11

21

12

17

Fastighetsbolag, företagstjänster

162

223

214

190

151

140

167

175

232

186

177

Utbildning, hälso- och sjukvård

20

23

21

19

21

33

31

34

38

27

39

Samhälleliga o personliga tjänster

71

77

83

70

53

88

76

98

84

81

76

Uppgift saknas

134

130

92

88

95

80

79

70

97

61

55

Totalt

979

1 104

1 097

992

828

982

1 023

1 054

1 126

930

946

Riket

 

Bransch

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

104

126

103

98

76

82

99

113

64

68

67

Tillverkning, gruvor och energi

490

497

460

416

376

355

385

398

387

316

329

Byggindustri

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

1 351

1 271

1 236

1 262

Handel

1641

1811

1601