Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2022-01-14
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2021 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Skåne län

Riket

Skåne län

Riket

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

8

68

0,9

1,1

Tillverkning, gruvor och energi

42

316

4,5

4,9

Byggindustri

190

1 236

20,4

19,1

Handel

186

1 269

20,0

19,6

Hotell o restaurang

82

629

8,8

9,7

Transport

55

348

5,9

5,4

Finansiell verksamhet

12

84

1,3

1,3

Fastighetsbolag, företagstjänster

186

1 254

20,0

19,4

Utbildning, hälso- och sjukvård

27

228

2,9

3,5

Samhälleliga o personliga tjänster

81

611

8,7

9,5

Uppgift saknas

61

420

6,6

6,5

Totalt

930

6 463

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Konkurser 2011-2021 efter näringsgren

 

                     

Skåne län

Bransch

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

10

14

14

16

11

9

12

15

15

17

8

Tillverkning, gruvor och energi

78

66

64

68

56

51

49

65

51

47

42

Byggindustri

144

143

154

185

149

138

179

179

176

168

190

Handel

249

245

277

254

247

197

249

246

281

236

186

Hotell o restaurang

72

59

60

88

67

51

77

80

75

118

82

Transport

45

58

69

57

80

51

59

73

68

68

55

Finansiell verksamhet

13

7

13

19

15

11

16

12

11

21

12

Fastighetsbolag, företagstjänster

162

162

223

214

190

151

140

167

175

232

186

Utbildning, hälso- och sjukvård

18

20

23

21

19

21

33

31

34

38

27

Samhälleliga o personliga tjänster

69

71

77

83

70

53

88

76

98

84

81

Uppgift saknas

142

134

130

92

88

95

80

79

70

97

61

Totalt

1 002

979

1 104

1 097

992

828

982

1 023

1 054

1 126

930

Riket

 

Bransch

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

109

104

126

103

98

76

82

99

113

64

68

Tillverkning, gruvor och energi

461

490

497

460

416

376

355

385

398

387

316

Byggindustri

1062

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

1 351

1 271

1 236

Handel

1549

1641

1811

1601

1533

1332

1468

1 502

1 552

1 523

1 269

Hotell o restaurang

511

463

485

497

467

429

517

594

622

734

629

Transport

322

368

394

336

338

291

295

363

348

406

348

Finansiell verksamhet

102

92

102

109

96

105

77

90

101

131

84

Fastighetsbolag, företagstjänster

1211

1310

1447

1352

1231

1163

1141

1 252

1 364

1 438

1 254

Utbildning, hälso- och sjukvård

138

174

188

176

146

143

199

246

279

223

228

Samhälleliga o personliga tjänster

532

532

620

603

542

496

564

633

677

620

611

Uppgift saknas

961

1095

754

658

516

539

456

721

553

499

420

Totalt

6958

7471

7701

7154

6426

6019

6394

7 223

7 358

7 296

6 463

Källa: Statistiska centralbyrån

 

                     

Utveckling av konkurser 2011-2021 efter näringsgren. Index år 2011=100

 

                     

Skåne län

Bransch

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

140

140

160

110

90

120

150

150

170

80

Tillverkning, gruvor och energi

100

85

82

87

72

65

63

83

65

60

54

Byggindustri

100

99

107

128

103

96

124

124