Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2023-01-13
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 2002-2022

         

År

Antal företagskonkurser

Index 2002=100

Skåne län

Riket

Skåne län

Riket

2002

918

7 930

100

100

2003

966

8 237

105

104

2004

893

7 649

97

96

2005

724

6 784

79

86

2006

706

6 160

77

78

2007

680

5 791

74

73

2008

825

6 298

90

79

2009

1 028

7 638

112

96

2010

947

7 274

103

92

2011

1 002

6 958

109

88

2012

979

7 471

107

94

2013

1 104

7 701

120

97

2014

1 098

7 159

120

90

2015

992

6 563

108

83

2016

828

6 019

90

76

2017

982

6 394

107

81

2018

1 023

7 223

111

91

2019

1 054

7 358

115

93

2020

1 126

7 296

123

92

2021

930

6 463

101

82

2022

946

6 849

103

86

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta