Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2022-01-14
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 2001-2021

         

År

Antal företagskonkurser

Index 2001=100

Skåne län

Riket

Skåne län

Riket

2001

887

7 433

100

100

2002

918

7 930

103

107

2003

966

8 237

109

111

2004

893

7 649

101

103

2005

724

6 784

82

91

2006

706

6 160

80

83

2007

680

5 791

77

78

2008

825

6 298

93

85

2009

1 028

7 638

116

103

2010

947

7 274

107

98

2011

1 002

6 958

113

94

2012

979

7 471

110

101

2013

1 104

7 701

124

104

2014

1 098

7 159

124

96

2015

992

6 563

112

88

2016

828

6 019

93

81

2017

982

6 394

111

86

2018

1 023

7 223

115

97

2019

1 054

7 358

119

99

2020

1 126

7 296

127

98

2021

930

6 463

105

87

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta