Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Nystartade företag // Nystartade företag

Nystartade företag

Senast uppdaterad 2022-06-29
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 1996-2021

År Skåne län Riket Skåne län/Riket (%)
1996 5 121 36 010 14,2
1997 4 682 37 040 12,6
1998 4 776 34 040 14,0
1999 5 076 35 820 14,2
2000 5 355 38 745 13,8
2001 5 043 35 517 14,2
2002 5 073 37 348 13,6
2003 4 976 36 413 13,7
2004 5 986 41 792 14,3
2005 6 147 43 932 14,0
2006 6 526 44 386 14,7
2007 7 943 57 194 13,9
2008 7 920 57 801 13,7
2009 8 750 59 597 14,7
2010 9 757 69 855 14,0
2011 10 327 73 709 14,0
2012 9 648 69 216 13,9
2013 9 837 69 242 14,2
2014 9 876 71 668 13,8
2015 9 623 70 135 13,7
2016 9 420 71 825 13,1
2017 9 289 68 887 13,5
2018 9 249 66 750 13,9
2019 9 127 66 892 13,6
2020 10 126 73 687 13,7
2021 11 224 78 685 14,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta