Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2020

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Bjuv 398 160 558 11,1 4 465 88,9
Bromölla 295 134 429 9,4 4 156 90,6
Burlöv 339 246 585 6,4 8 495 93,6
Båstad 808 389 1 197 17,3 5 739 82,7
Eslöv 1 052 444 1 496 13,0 9 992 87,0
Helsingborg 3 211 2 421 5 632 7,5 69 615 92,5
Hässleholm 1 949 715 2 664 12,0 19 608 88,0
Höganäs 970 539 1 509 17,0 7 391 83,0
Hörby 961 247 1 208 21,8 4 340 78,2
Höör 715 257 972 18,8 4 200 81,2
Klippan 678 222 900 14,3 5 375 85,7
Kristianstad 2 578 1 205 3 783 9,2 37 170 90,8
Kävlinge 753 546 1 299 15,1 7 303 84,9
Landskrona 965 558 1 523 8,9 15 642 91,1
Lomma 453 507 960 15,2 5 359 84,8
Lund 2 829 1 821 4 650 6,3 69 639 93,7
Malmö 7 859 5 461 13 320 7,0 177 062 93,0
Osby 490 192 682 14,6 4 002 85,4
Perstorp 251 70 321 9,9 2 932 90,1
Simrishamn 1 211 430 1 641 21,5 5 984 78,5
Sjöbo 1 108 317 1 425 21,9 5 094 78,1
Skurup 608 235 843 17,1 4 092 82,9
Staffanstorp 541 456 997 13,3 6 494 86,7
Svalöv 597 165 762 18,1 3 451 81,9
Svedala 520 331 851 12,1 6 166 87,9
Tomelilla 806 227 1 033 19,7 4 218 80,3
Trelleborg 1 341 549 1 890 13,5 12 065 86,5
Vellinge 1 086 868 1 954 20,8 7 450 79,2
Ystad 1 166 528 1 694 12,2 12 213 87,8
Åstorp 388 220 608 10,0 5 478 90,0
Ängelholm 1 377 803 2 180 11,6 16 581 88,4
Örkelljunga 472 143 615 15,4 3 378 84,6
Östra Göinge 483 163 646 13,7 4 055 86,3
Skåne län 39 258 21 569 60 827 9,8 559 204 90,2
Riket 285 133 190 002 475 135 9,5 4 506 606 90,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta