Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2022-02-28
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2020 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Skåne län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

94 165

16

170 530

29

264 695

45

584 745

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1 255

15

950

11

2 205

26

8 395

Tillverkning och utvinning

7 505

14

8 925

16

16 430

30

54 705

Energiförsörjning; miljöverksamhet

970

16

1 725

28

2 695

44

6 070

Byggverksamhet

4 560

10

3 605

8

8 165

19

43 925

Handel

12 675

16

13 230

17

25 905

33

78 535

Transport och magasinering

3 825

14

2 700

10

6 525

23

27 905

Hotell- och restaurangverksamhet

2 580

15

1 530

9

4 110

24

17 085

Information och kommunikation

6 070

25

12 075

49

18 145

74

24 640

Finans- och försäkringsverksamhet

1 900

23

3 155

38

5 055

60

8 395

Fastighetsverksamhet

2 150

21

2 525

24

4 675

45

10 385

Företagstjänster

12 555

18

24 030

34

36 585

52

70 315

Offentlig förvaltning och försvar

8 160

23

18 030

51

26 190

74

35 480

Utbildning och forskning

10 425

15

36 370

52

46 795

66

70 605

Vård och omsorg; sociala tjänster

14 020

14

33 825

35

47 845

49

97 720

Personliga och kulturella tjänster

4 435

18

6 635

27

11 070

45

24 765

Okänd verksamhet

1 085

19

1 215

21

2 300

40

5 815

Icke förvärvsarbetande, Totalt

35 060

17

33 355

17

68 415

34

202 035

   i reguljär utbildning

17 710

30

10 995

19

28 705

49

58 185

   ej i reguljär utbildning

17 350

12

22 360

16

39 710

28

143 855

Totalt

129 225

16

203 885

26

333 110

42

786 780

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

719 235

16

1 307 215

28

2 026 450

44

4 603 480

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 630

13

6 200

10

13 830

23

59 380

Tillverkning och utvinning

67 330

13

87 765

17

155 095

30

514 255

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 420

18

12 415

24

21 835

42

51 555

Byggverksamhet

31 675

9

23 770

7

55 445

16

339 490

Handel

82 980

15

79 135

15

162 115

30

540 880

Transport och magasinering

28 455

13

22 595

11

51 050

24

211 855

Hotell- och restaurangverksamhet

19 380

14

12 165

9

31 545

23

136 355

Information och kommunikation

50 560

24

100 255

47

150 815

71

212 420

Finans- och försäkringsverksamhet

18 210

19

42 870

45

61 080

64

95 950

Fastighetsverksamhet

14 435

19

17 135

23

31 570

42

74 905

Företagstjänster

97 720

18

181 975

33

279 695

50

554 900

Offentlig förvaltning och försvar

67 905

22

148 610

49

216 515

71

304 280

Utbildning och forskning

77 850

15

254 390

49

332 240

64

516 535

Vård och omsorg; sociala tjänster

104 210

14

258 095

34

362 305

48

755 595

Personliga och kulturella tjänster

34 890

18

52 330

27

87 220

45

194 185

Okänd verksamhet

6 590

16

7 500

18

14 090

34

40 955

Icke förvärvsarbetande, Totalt

217 195

17

186 320

15

403 515

32

1 273 355

   i reguljär utbildning

112 460

30

66 445

17

178 905

47

381 060

   ej i reguljär utbildning

104 735

12

119 875

13

224 610

25

892 295

Totalt

936 430

16

1 493 535

25

2 429 965

41

5 876 835

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta