Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2021 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjuv

 

0

0

 

0

2 481

0,0

Bromölla

 

0

33

 

33

2 116

1,6

Burlöv

5

12

0

 

17

3 555

0,5

Båstad

 

 

11

0

11

3 458

0,3

Eslöv

 

0

8

0

8

5 548

0,1

Helsingborg

3

131

582

18

734

36 974

2,0

Hässleholm

 

19

28

 

47

10 903

0,4

Höganäs

 

0

8

3

11

4 398

0,3

Hörby

76

0

16

 

92

2 723

3,4

Höör

7

 

9

 

16

2 956

0,5

Klippan

 

3

7

 

10

3 041

0,3

Kristianstad

0

46

67

4

117

20 956

0,6

Kävlinge

21

4

12

 

37

4 301

0,9

Landskrona

0

22

15

 

37

8 356

0,4

Lomma

24

7

27

 

58

3 543

1,6

Lund

36

725

1 175

19

1 955

38 785

5,0

Malmö

116

351

3 079

251

3 797

97 144

3,9

Osby

 

 

0

 

0

2 350

0,0

Perstorp

 

 

0

 

0

1 399

0,0

Simrishamn

 

0

7

 

7

3 919

0,2

Sjöbo

7

0

27

 

34

3 200

1,1

Skurup

 

0

3

 

3

2 589

0,1

Staffanstorp

11

0

54

 

65

3 194

2,0

Svalöv

 

 

8

 

8

2 199

0,4

Svedala

 

0

11

0

11

3 328

0,3

Tomelilla

 

6

3

 

9

2 577

0,3

Trelleborg

 

4

10

0

14

7 140

0,2

Vellinge

4

18

40

0

62

5 042

1,2

Ystad

0

9

8

0

17

7 412

0,2

Åstorp

 

0

3

 

3

2 770

0,1

Ängelholm

163

19

114

0

296

9 803

3,0

Örkelljunga

 

0

0

 

0

1 984

0,0

Östra Göinge

 

0

0

 

0

2 244

0,0

Skåne län

473

1 376

5 365

295

7 509

312 388

2,4

Riket

4 564

7 707

45 518

5 794

63 583

2 458 942

2,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjuv

 

 

10

 

10

3 043

0,3

Bromölla

 

11

224

 

235

2 546