Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2020 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjuv

 

 

2

 

2

2 372

0,1

Bromölla

 

1

38

 

39

2 095

1,9

Burlöv

4

19

5

4

32

3 479

0,9

Båstad

 

3

10

1

14

3 329

0,4

Eslöv

 

2

14

 

16

5 459

0,3

Helsingborg

3

134

530

7

674

36 031

1,9

Hässleholm

 

18

26

 

44

10 719

0,4

Höganäs

 

 

10

2

12

4 375

0,3

Hörby

74

3

18

 

95

2 714

3,5

Höör

8

 

5

 

13

2 800

0,5

Klippan

 

3

8

 

11

3 020

0,4

Kristianstad

1

49

59

6

115

20 702

0,6

Kävlinge

21

7

18

 

46

4 272

1,1

Landskrona

 

10

19

 

29

8 178

0,4

Lomma

31

7

29

1

68

3 460

2,0

Lund

30

684

1 044

11

1 769

37 744

4,7

Malmö

107

331

2 672

256

3 366

93 131

3,6

Osby

 

 

3

 

3

2 283

0,1

Perstorp

 

 

2

 

2

1 386

0,1

Simrishamn

 

 

8

 

8

3 854

0,2

Sjöbo

2

1

29

 

32

3 171

1,0

Skurup

 

1

7

 

8

2 499

0,3

Staffanstorp

12

4

60

 

76

3 243

2,3

Svalöv

 

 

8

 

8

2 163

0,4

Svedala

 

2

9

2

13

3 259

0,4

Tomelilla

 

6

6

 

12

2 491

0,5

Trelleborg

 

3

11

 

14

7 069

0,2

Vellinge

5

9

27

1

42

4 924

0,9

Ystad

 

12

7

 

19

7 213

0,3

Åstorp

 

2

9

 

11

2 813

0,4

Ängelholm

156

17

103

 

276

9 377

2,9

Örkelljunga

 

1

2

 

3

1 923

0,2

Östra Göinge

 

1

 

 

1

2 234

0,0

Skåne län

454

1 330

4 798

291

6 873

303 782

2,3

Riket

4 536

7 607

41 738

6 011

59 892

2 399 089

2,5

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjuv

 

 

13

 

13

2 651

0,5

Bromölla

 

4

216

2

222

2 490