Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Samhällets service // Antal läkare per 1000 invånare

Antal läkare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2021-04-19
Förklaring
Sveriges Kommuner och Landsting producerar en årlig statistik över anställda i landsting och regioner per den 1 november. För personalstatistiken används individuppgifter som bygger på löneadministrativt material. För samtliga landsting och regioner görs ett uttag ur registren i anslutning till lönekörningen för november. Personalstatistiken omfattar anställda i landstingen samt vissa landstingsägda och personalägda bolag. I statistiken ingår inte förtroendevalda eller uppdragstagare samt timavlönade som arbetar mindre än 8 timmar under mätmånaden.
PDF
Diagram nuläge

Antal landstingsanställda läkare per landsting 2020

 

 

 

 

 

Landsting/Region

Antal anställda

Antal årsarbetare

Folkmängd 2020

Antal årsarbetare per 1000 inv.

Region Stockholm

6 291

5 632

2 391 990

2,4

Region Uppsala

1 708

1 545

388 394

4,0

Region Sörmland

938

860

299 401

2,9

Region Östergötland

2 031

1 857

467 158

4,0

Region Jönköpings län

1 263

1 169

365 010

3,2

Region Kronoberg

624

579

202 263

2,9

Region Kalmar

876

798

246 010

3,2

Region Gotland

244

246

60 124

4,1

Region Blekinge

534

504

159 056

3,2

Region Skåne

4 868

4 476

1 389 336

3,2

Region Halland

981

872

336 748

2,6

Västra Götalandsregionen

6 041

5 515

1 734 443

3,2

Region Värmland

882

814

282 885

2,9

Region Örebro län

1 215

1 115

305 643

3,6

Region Västmanland

766

692

277 141

2,5

Region Dalarna

960

859

287 676

3,0

Region Gävleborg

936

868

287 502

3,0

Region Västernorrland

786

728

244 554

3,0

Region Jämtland Härjedalen

548

481

131 155

3,7

Region Västerbotten

1 394

1 273

273 192

4,7

Region Norrbotten

773

695

249 614

2,8

Samtliga regioner

34 659

31 577

10 379 295

3,0

Källa: Sveriges kommuner och regioner

 

Antal landstingsanställda läkare 2010-2020

                       

Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Region Stockholm

5 338

5 472

5 588

5 627

5 774

5 856

5 772

5 799

5 805

5 891

6 291

Region Uppsala

1 340

1 421

1 452

1 470

1 509

1 545

1 584

1 621

1 666

1 687

1 708

Region Sörmland

711

722

701

734

753

765

797

833

852

885

938

Region Östergötland

1 470

1 487

1 539

1 593

1 660

1 756

1 815

1 885

1 944

1 968

2 031

Region Jönköpings län

941

964

1 005

1 039

1 081

1 115

1 108

1 154

1 162

1 196

1 263

Region Kronoberg

500

511

536

527

542

532

556

586

606

622

624

Region Kalmar

697

695

709

729

734

766

780

775

813

828

876

Region Gotland

172

168

173

196

197

209

213

205

220

232

244

Region Blekinge

444

442

456

475

483

501

503

510

520

535

534

Region Skåne

3 956

3 960

3 963

3 978

4 034

4 219

4 357

4 483

4 616

4 723

4 868

Region Halland

749

788

814

855

882

879

897

952

962

960

981

Västra Götalandsregionen

4 867

4 975

5 107

5 201

5 325

5 410

5 528

5 723

5 858

5 941

6 041

Region Värmland

746

772

783

792

781

796

817

821

836

864

882

Region Örebro län

1 003

1 000

992

1 014

1 042

1 076

1 123

1 143

1 142

1 177

1 215

Region Västmanland

621

607

635

675

691

706

714

735

739

758

766

Region Dalarna

846

840

835

863

874

885

895

908

915

934

960

Region Gävleborg

716

731

763

787

806

820

847

842

853

915

936

Region Västernorrland

674

665

690

672

692

706

718

695

690

735

786

Region Jämtland Härjedalen

442

436

433

440

443

450

476

501

499

525

548

Region Västerbotten

1 152

1 156

1 175

1 205

1 231

1 235

1 228

1 296

1 379

1 403

1 394

Region Norrbotten

673

649

687

713

710

727

744

737

741

756

773

Samtliga regioner

28 058

28 461

29 036

29 585

30 244

30 954

31 472

32 204

32 818

33 535

34 659

                       

Antal landstingsanställda läkare 2010-2020, årsarbetare per 1000 invånare

                       

Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Region Stockholm

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

Region Uppsala

3,6

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

4,0

4,0

Region Sörmland

2,4

2,4

2,3

2,4

2,4

2,5

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

Region Östergötland

3,1

3,2

3,3

3,4

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

3,9

4,0

Region Jönköpings län

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

2,9

2,8

2,9

2,9

3,0

3,2

Region Kronoberg

2,5

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

2,9

Region Kalmar

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

3,0

2,9

3,0

3,1

3,2

Region Gotland

2,4

2,4

2,7

3,4

3,1

3,2

3,2

3,2

3,5

3,9

4,1

Region Blekinge

2,7

2,8

2,8

3,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,2

3,2

Region Skåne

2,9

2,8

2,8

2,8

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

Region Halland

2,3

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,5

2,6

Västra Götalandsregionen

2,7

2,8

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

3,1

3,2

Region Värmland

2,4

2,4

2,6

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

2,9

Region Örebro län

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,4

3,6

3,6

Region Västmanland

2,2

2,1

2,2

2,3

2,3

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

Region Dalarna

2,8

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

3,0

Region Gävleborg

2,3

2,5

2,5

2,6

2,7

2,6

2,7

2,7

2,7

2,9

3,0

Region Västernorrland

2,5

2,5

2,6

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,8

3,0

Region Jämtland Härjedalen

3,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,2

3,4

3,3

3,6

3,7

Region Västerbotten

4,0

4,0

4,1

4,2

4,2

4,3

4,2

4,4

4,7

4,8

4,7

Region Norrbotten

2,4

2,3

2,5

2,6

2,5

2,6

2,7

2,6

2,7

2,7

2,8

Samtliga regioner

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

3,0

3,0

Källa: Sveriges kommuner och regioner

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta