Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjuv 2 823
Bromölla 1 287
Burlöv 57
Båstad 4 291
Eslöv 750
Helsingborg 2 739
Hässleholm 316
Höganäs 3 169
Hörby 2 544
Höör 2 335
Klippan 2 026
Kristianstad 2 650
Kävlinge 1 904
Landskrona 2 952
Lomma 418
Lund 1 758
Malmö 694
Osby 3 028
Perstorp 2 819
Simrishamn 4 421
Sjöbo 3 605
Skurup 3 524
Staffanstorp 3 156
Svalöv 3 097
Svedala 2 022
Tomelilla 2 632
Trelleborg 4 235
Vellinge 3 484
Ystad 7 186
Åstorp 2 351
Ängelholm 2 294
Örkelljunga 1 929
Östra Göinge 2 517
Skåne län 2 576
Riket 3 103
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 2 905 2 478 2 833 2 810 2 838 2 867 3 014 2 651 2 718 2 870 2 823
Bromölla 1 009 1 113 1 115 1 055 1 055 916 1 043 1 067 1 034 1 113 1 287
Burlöv 1 210 151 127 108 44 53 57 39 35 40 57
Båstad 3 580 4 915 2 616 3 019 3 153 2 907 3 169 3 087 3 699 3 876 4 291
Eslöv 1 944 2 103 154 99 88 92 90 117 149 124 750
Helsingborg 5 454 4 360 3 582 3 723 2 944 2 299 2 040 2 179 2 511 2 558 2 739
Hässleholm 627 829 847 319 321 391 225 244 254 209 316
Höganäs 3 387 3 570 3 590 3 613 3 875 3 739 3 911 3 979 3 972 4 165 3 169
Hörby 3 542 3 671 4 043 3 979 3 602 4 073 3 913 2 311 2 166 2 518 2 544
Höör 1 713 1 691 1 692 1 561 1 900 2 109 1 976 2 141 1 964 2 662 2 335
Klippan 1 156 1 283 1 295 1 248 1 526 1 597 1 576 1 551 1 836 1 691 2 026
Kristianstad 3 054 2 858 2 569 3 014 2 573 2 483 2 500 2 518 2 580 2 255 2 650
Kävlinge 2 160 2 269 2 194 2 327 2 338 2 027 2 352 2 046 1 673 1 720 1 904
Landskrona 9 075 2 365 2 181 2 694 2 590 2 457 2 372 2 521 2 546 2 667 2 952
Lomma 2 439 2 760 2 839 2 762 2 749 2 811 2 914 1 870 2 028 453 418
Lund 2 191 2 360 2 442 1 743 1 621 1 543 1 458 1 410 1 516 1 671 1 758
Malmö 327 472 428 491 521 457 473 572 495 711 694
Osby 2 063 2 280 1 949 1 943 2 398 2 511 2 931 2 913 2 802 3 113 3 028
Perstorp 1 677 1 730 1 953 1 920 2 012 1 877 1 885 2 323 2 299 2 242 2 819
Simrishamn 3 520 4 043 3 645 3 524 3 638 3 877 4 142 4 202 4 621 4 268 4 421
Sjöbo 2 274 2 631 2 612 2 641 2 917 2 777 3 618 3 192 3 315 3 505 3 605
Skurup 3 575 3 446 3 457 3 794 3 067 2 850 3 047 3 160 3 376 3 442 3 524
Staffanstorp 1 959 2 586 2 491 2 312 2 537 2 546 2 358 2 368 2 487 2 591 3 156
Svalöv 3 926 2 151 1 513 1 845 2 112 2 495 2 953 2 790 2 835 4 013 3 097
Svedala 1 571 1 768 1 805 1 945 2 405 2 248 2 269 1 753 1 729 1 817 2 022
Tomelilla 1 966 2 090 2 391 2 382 2 575 2 295 2 722 2 588 2 589 3 120 2 632
Trelleborg 4 542 4 213 4 586 3 930 4 228 4 477 4 627 4 747 4 851 4 919 4 235
Vellinge 2 401 2 427 2 770 2 635 2 827 2 785 2 836 2 937 2 981 3 114 3 484
Ystad 4 499 4 054 3 840 3 366 3 976 4 206 4 649 4 448 4 615 6 574 7 186
Åstorp 1 721 1 681 1 545 1 634 1 633 1 554 1 612 1 772 1 649 1 735 2 351
Ängelholm 1 906 2 708 2 050 2 219 1 647 1 613 1 926 1 910 2 175 2 123 2 294
Örkelljunga 1 462 1 973 1 184 1 548 2 118 1 925 1 843 2 258 1 994 2 061 1 929
Östra Göinge 2 776 2 709 2 469 2 620 2 374 2 484 2 336 3 271 2 787 2 821 2 517
Skåne län 2 655 2 477 2 267 2 267 2 309 2 283 2 389 2 331 2 372 2 508 2 576
Riket 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 103
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 100 85 98 97 98 99 104 91 94 99 97
Bromölla 100 110 111 105 105 91 103 106 102 110 128
Burlöv 100 12 10 9 4 4 5 3 3 3 5
Båstad 100 137 73 84 88 81 89 86 103 108 120
Eslöv 100 108 8 5 5 5 5 6 8 6 39
Helsingborg 100 80 66 68 54 42 37 40 46 47 50
Hässleholm 100 132 135 51 51 62 36 39 41 33 50
Höganäs 100 105 106 107 114 110 115 117 117 123 94
Hörby 100 104 114 112 102 115 110 65 61 71 72
Höör 100 99 99 91 111 123 115 125 115 155 136
Klippan 100 111 112 108 132 138 136 134 159 146 175
Kristianstad 100 94 84 99 84 81 82 82 84 74 87
Kävlinge 100 105 102 108 108 94 109 95 77 80 88
Landskrona 100 26 24 30 29 27 26 28 28 29 33
Lomma 100 113 116 113 113 115 119 77 83 19 17
Lund 100 108 111 80 74 70 67 64 69 76 80
Malmö 100 144 131 150 159 140 145 175 151 217 212
Osby 100 111 94 94 116 122 142 141 136 151 147
Perstorp 100 103 116 114 120 112 112 138 137 134 168
Simrishamn 100 115 104 100 103 110 118 119 131 121 126
Sjöbo 100 116 115 116 128 122 159 140 146 154 159
Skurup 100 96 97 106 86 80 85 88 94 96 99
Staffanstorp 100 132 127 118 130 130 120 121 127 132 161
Svalöv 100 55 39 47 54 64 75 71 72 102 79
Svedala 100 113 115 124 153 143 144 112 110 116 129
Tomelilla 100 106 122 121 131 117 138 132 132 159 134
Trelleborg 100 93 101 87 93 99 102 105 107 108 93
Vellinge 100 101 115 110 118 116 118 122 124 130 145
Ystad 100 90 85 75 88 93 103 99 103 146 160
Åstorp 100 98 90 95 95 90 94 103 96 101 137
Ängelholm 100 142 108 116 86 85 101 100 114 111 120
Örkelljunga 100 135 81 106 145 132 126 154 136 141 132
Östra Göinge 100 98 89 94 86 89 84 118 100 102 91
Skåne län 100 93 85 85 87 86 90 88 89 94 97
Riket 100 98 90 92 91 91 93 92 93 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta