Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjuv -
Bromölla 1 945
Burlöv 52
Båstad 3 904
Eslöv 15
Helsingborg 2 627
Hässleholm 260
Höganäs 3 565
Hörby 2 505
Höör 2 528
Klippan 2 082
Kristianstad 2 829
Kävlinge 1 946
Landskrona 3 053
Lomma 484
Lund 1 772
Malmö 557
Osby 2 929
Perstorp 2 583
Simrishamn 4 368
Sjöbo 3 680
Skurup 3 421
Staffanstorp 3 106
Svalöv 2 982
Svedala 2 070
Tomelilla 3 029
Trelleborg 3 679
Vellinge 3 672
Ystad 9 306
Åstorp 2 451
Ängelholm 2 299
Örkelljunga 2 186
Östra Göinge 2 782
Skåne län 2 646
Riket 3 170
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjuv 2 478 2 833 2 810 2 838 2 867 3 014 2 651 2 718 2 870 2 823 -
Bromölla 1 113 1 115 1 055 1 055 916 1 043 1 067 1 034 1 113 1 287 1 945
Burlöv 151 127 108 44 53 57 39 35 40 57 52
Båstad 4 915 2 616 3 019 3 153 2 907 3 169 3 087 3 699 3 876 4 291 3 904
Eslöv 2 103 154 99 88 92 90 117 149 124 750 15
Helsingborg 4 360 3 582 3 723 2 944 2 299 2 040 2 179 2 511 2 558 2 739 2 627
Hässleholm 829 847 319 321 391 225 244 254 209 316 260
Höganäs 3 570 3 590 3 613 3 875 3 739 3 911 3 979 3 972 4 165 3 169 3 565
Hörby 3 671 4 043 3 979 3 602 4 073 3 913 2 311 2 166 2 518 2 544 2 505
Höör 1 691 1 692 1 561 1 900 2 109 1 976 2 141 1 964 2 662 2 335 2 528
Klippan 1 283 1 295 1 248 1 526 1 597 1 576 1 551 1 836 1 691 2 026 2 082
Kristianstad 2 858 2 569 3 014 2 573 2 483 2 500 2 518 2 580 2 255 2 650 2 829
Kävlinge 2 269 2 194 2 327 2 338 2 027 2 352 2 046 1 673 1 720 1 904 1 946
Landskrona 2 365 2 181 2 694 2 590 2 457 2 372 2 521 2 546 2 667 2 952 3 053
Lomma 2 760 2 839 2 762 2 749 2 811 2 914 1 870 2 028 453 418 484
Lund 2 360 2 442 1 743 1 621 1 543 1 458 1 410 1 516 1 671 1 758 1 772
Malmö 472 428 491 521 457 473 572 495 711 694 557
Osby 2 280 1 949 1 943 2 398 2 511 2 931 2 913 2 802 3 113 3 028 2 929
Perstorp 1 730 1 953 1 920 2 012 1 877 1 885 2 323 2 299 2 242 2 819 2 583
Simrishamn 4 043 3 645 3 524 3 638 3 877 4 142 4 202 4 621 4 268 4 421 4 368
Sjöbo 2 631 2 612 2 641 2 917 2 777 3 618 3 192 3 315 3 505 3 605 3 680
Skurup 3 446 3 457 3 794 3 067 2 850 3 047 3 160 3 376 3 442 3 524 3 421
Staffanstorp 2 586 2 491 2 312 2 537 2 546 2 358 2 368 2 487 2 591 3 156 3 106
Svalöv 2 151 1 513 1 845 2 112 2 495 2 953 2 790 2 835 4 013 3 097 2 982
Svedala 1 768 1 805 1 945 2 405 2 248 2 269 1 753 1 729 1 817 2 022 2 070
Tomelilla 2 090 2 391 2 382 2 575 2 295 2 722 2 588 2 589 3 120 2 632 3 029
Trelleborg 4 213 4 586 3 930 4 228 4 477 4 627 4 747 4 851 4 919 4 235 3 679
Vellinge 2 427 2 770 2 635 2 827 2 785 2 836 2 937 2 981 3 114 3 484 3 672
Ystad 4 054 3 840 3 366 3 976 4 206 4 649 4 448 4 615 6 574 7 186 9 306
Åstorp 1 681 1 545 1 634 1 633 1 554 1 612 1 772 1 649 1 735 2 351 2 451
Ängelholm 2 708 2 050 2 219 1 647 1 613 1 926 1 910 2 175 2 123 2 294 2 299
Örkelljunga 1 973 1 184 1 548 2 118 1 925 1 843 2 258 1 994 2 061 1 929 2 186
Östra Göinge 2 709 2 469 2 620 2 374 2 484 2 336 3 271 2 787 2 821 2 517 2 782
Skåne län 2 477 2 267 2 267 2 309 2 283 2 389 2 331 2 372 2 508 2 576 2 646
Riket 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 100 3 170
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjuv 100 114 113 115 116 122 107 110 116 114 -
Bromölla 100 100 95 95 82 94 96 93 100 116 175
Burlöv 100 84 72 29 35 38 26 23 27 37 34
Båstad 100 53 61 64 59 64 63 75 79 87 79
Eslöv 100 7 5 4 4 4 6 7 6 36 1
Helsingborg 100 82 85 68 53 47 50 58 59 63 60
Hässleholm 100 102 38 39 47 27 29 31 25 38 31
Höganäs 100 101 101 109 105 110 111 111 117 89 100
Hörby 100 110 108 98 111 107 63 59 69 69 68
Höör 100 100 92 112 125 117 127 116 157 138 150
Klippan 100 101 97 119 124 123 121 143 132 158 162
Kristianstad 100 90 105 90 87 87 88 90 79 93 99
Kävlinge 100 97 103 103 89 104 90 74 76 84 86
Landskrona 100 92 114 110 104 100 107 108 113 125 129
Lomma 100 103 100 100 102 106 68 73 16 15 18
Lund 100 103 74 69 65 62 60 64 71 74 75
Malmö 100 91 104 110 97 100 121 105 151 147 118
Osby 100 85 85 105 110 129 128 123 137 133 128
Perstorp 100 113 111 116 108 109 134 133 130 163 149
Simrishamn 100 90 87 90 96 102 104 114 106 109 108
Sjöbo 100 99 100 111 106 138 121 126 133 137 140
Skurup 100 100 110 89 83 88 92 98 100 102 99
Staffanstorp 100 96 89 98 98 91 92 96 100 122 120
Svalöv 100 70 86 98 116 137 130 132 187 144 139
Svedala 100 102 110 136 127 128 99 98 103 114 117
Tomelilla 100 114 114 123 110 130 124 124 149 126 145
Trelleborg 100 109 93 100 106 110 113 115 117 101 87
Vellinge 100 114 109 116 115 117 121 123 128 144 151
Ystad 100 95 83 98 104 115 110 114 162 177 230
Åstorp 100 92 97 97 92 96 105 98 103 140 146
Ängelholm 100 76 82 61 60 71 71 80 78 85 85
Örkelljunga 100 60 78 107 98 93 114 101 104 98 111
Östra Göinge 100 91 97 88 92 86 121 103 104 93 103
Skåne län 100 92 92 93 92 96 94 96 101 104 107
Riket 100 92 94 94 94 95 94 95 97 98 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta