Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjuv -
Bromölla 5 411
Burlöv 4 221
Båstad 4 186
Eslöv 4 777
Helsingborg 6 178
Hässleholm 4 899
Höganäs 2 695
Hörby 4 623
Höör 3 490
Klippan 4 354
Kristianstad 5 699
Kävlinge 2 556
Landskrona 6 726
Lomma 1 855
Lund 4 020
Malmö 9 670
Osby 4 317
Perstorp 4 128
Simrishamn 3 289
Sjöbo 3 707
Skurup 3 238
Staffanstorp 2 370
Svalöv 2 658
Svedala 2 763
Tomelilla 4 074
Trelleborg 3 925
Vellinge 1 633
Ystad 3 579
Åstorp 4 053
Ängelholm 3 346
Örkelljunga 5 109
Östra Göinge 4 613
Skåne län 4 130
Riket 4 824
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjuv 3 067 3 089 3 144 3 569 4 159 4 721 4 674 5 198 5 531 6 127 -
Bromölla 3 269 3 542 3 197 3 227 3 537 3 314 3 429 3 769 4 602 5 157 5 411
Burlöv 3 835 4 141 4 618 4 282 4 496 4 225 4 189 4 332 4 473 4 524 4 221
Båstad 2 200 2 098 2 105 2 113 2 119 2 903 3 473 3 072 3 951 4 512 4 186
Eslöv 3 634 3 808 3 750 3 889 4 382 4 259 4 532 4 819 4 691 4 653 4 777
Helsingborg 5 004 4 906 4 831 5 021 5 354 6 083 6 240 6 044 5 743 5 961 6 178
Hässleholm 2 975 3 038 3 007 3 105 3 335 3 484 3 672 4 152 3 842 4 824 4 899
Höganäs 1 998 2 187 2 083 2 322 2 109 2 515 2 383 2 419 2 299 2 681 2 695
Hörby 4 436 4 486 4 805 4 386 4 454 4 228 3 625 4 408 5 600 5 158 4 623
Höör 2 471 2 526 3 031 2 769 2 671 2 835 2 906 2 622 3 187 3 167 3 490
Klippan 3 750 3 550 4 003 3 958 4 127 4 618 4 449 4 371 4 168 4 129 4 354
Kristianstad 3 882 4 082 4 314 4 364 4 631 4 503 4 552 4 727 4 942 5 138 5 699
Kävlinge 1 888 2 056 2 348 2 441 2 532 2 293 3 017 2 994 2 924 2 563 2 556
Landskrona 5 252 5 635 5 548 5 656 5 900 5 472 5 729 6 686 6 557 6 319 6 726
Lomma 1 061 1 131 1 391 1 443 1 327 1 602 1 653 1 827 1 893 1 578 1 855
Lund 3 100 3 133 3 358 3 490 3 648 3 741 3 497 3 634 3 762 3 912 4 020
Malmö 6 065 6 327 6 721 7 136 7 305 7 956 8 525 9 205 9 451 9 976 9 670
Osby 2 624 3 166 3 581 3 397 3 462 3 228 4 117 4 741 4 492 4 656 4 317
Perstorp 3 690 3 195 4 056 3 811 4 038 4 694 4 852 5 772 6 642 5 978 4 128
Simrishamn 2 279 2 372 2 671 2 548 2 658 2 643 2 986 2 919 2 873 3 092 3 289
Sjöbo 2 147 2 156 2 193 2 862 2 626 3 067 3 037 3 434 3 393 3 553 3 707
Skurup 2 697 2 654 2 851 2 977 3 070 6 060 5 011 4 597 4 333 4 084 3 238
Staffanstorp 2 267 2 367 2 370 2 664 2 720 1 587 1 951 2 506 2 254 2 167 2 370
Svalöv 3 377 3 431 3 255 3 622 4 604 3 333 3 189 3 230 3 193 2 872 2 658
Svedala 1 884 1 786 2 465 2 282 2 289 2 131 2 435 2 626 2 680 3 097 2 763
Tomelilla 3 705 3 812 3 453 3 885 4 201 3 923 3 626 3 645 4 303 4 161 4 074
Trelleborg 2 985 3 256 3 185 3 374 3 380 3 923 3 944 3 672 3 823 3 913 3 925
Vellinge 1 335 1 301 1 468 1 174 1 288 1 252 1 393 1 412 1 448 1 573 1 633
Ystad 2 036 2 257 2 226 2 450 2 778 2 462 2 720 3 166 3 318 3 646 3 579
Åstorp 3 034 3 199 3 669 3 992 4 703 5 278 5 189 4 690 3 550 4 233 4 053
Ängelholm 2 211 2 287 2 150 2 252 2 610 2 544 2 871 2 910 3 035 3 257 3 346
Örkelljunga 2 583 3 280 3 506 3 167 3 618 3 820 4 458 3 908 5 098 4 780 5 109
Östra Göinge 3 015 2 794 3 220 3 386 3 700 3 891 3 682 4 008 4 647 5 250 4 613
Skåne län 3 023 3 123 3 290 3 364 3 571 3 715 3 818 3 985 4 142 4 263 4 130
Riket 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 824
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjuv 100 101 103 116 136 154 152 169 180 200 -
Bromölla 100 108 98 99 108 101 105 115 141 158 166
Burlöv 100 108 120 112 117 110 109 113 117 118 110
Båstad 100 95 96 96 96 132 158 140 180 205 190
Eslöv 100 105 103 107 121 117 125 133 129 128 131
Helsingborg 100 98 97 100 107 122 125 121 115 119 123
Hässleholm 100 102 101 104 112 117 123 140 129 162 165
Höganäs 100 109 104 116 106 126 119 121 115 134 135
Hörby 100 101 108 99 100 95 82 99 126 116 104
Höör 100 102 123 112 108 115 118 106 129 128 141
Klippan 100 95 107 106 110 123 119 117 111 110 116
Kristianstad 100 105 111 112 119 116 117 122 127 132 147
Kävlinge 100 109 124 129 134 121 160 159 155 136 135
Landskrona 100 107 106 108 112 104 109 127 125 120 128
Lomma 100 107 131 136 125 151 156 172 178 149 175
Lund 100 101 108 113 118 121 113 117 121 126 130
Malmö 100 104 111 118 120 131 141 152 156 164 159
Osby 100 121 136 129 132 123 157 181 171 177 165
Perstorp 100 87 110 103 109 127 131 156 180 162 112
Simrishamn 100 104 117 112 117 116 131 128 126 136 144
Sjöbo 100 100 102 133 122 143 141 160 158 165 173
Skurup 100 98 106 110 114 225 186 170 161 151 120
Staffanstorp 100 104 105 118 120 70 86 111 99 96 105
Svalöv 100 102 96 107 136 99 94 96 95 85 79
Svedala 100 95 131 121 121 113 129 139 142 164 147
Tomelilla 100 103 93 105 113 106 98 98 116 112 110
Trelleborg 100 109 107 113 113 131 132 123 128 131 131
Vellinge 100 97 110 88 96 94 104 106 108 118 122
Ystad 100 111 109 120 136 121 134 156 163 179 176
Åstorp 100 105 121 132 155 174 171 155 117 140 134
Ängelholm 100 103 97 102 118 115 130 132 137 147 151
Örkelljunga 100 127 136 123 140 148 173 151 197 185 198
Östra Göinge 100 93 107 112 123 129 122 133 154 174 153
Skåne län 100 103 109 111 118 123 126 132 137 141 137
Riket 100 105 109 113 118 122 129 137 145 150 154

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta