Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Infrastruktur, skydd mm.

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjuv 3 242
Bromölla 5 649
Burlöv 3 578
Båstad 4 650
Eslöv 3 698
Helsingborg 5 860
Hässleholm 4 930
Höganäs 5 187
Hörby 5 025
Höör 5 440
Klippan 4 033
Kristianstad 5 526
Kävlinge 3 313
Landskrona 5 139
Lomma 5 598
Lund 4 373
Malmö 6 229
Osby 4 577
Perstorp 5 331
Simrishamn 5 517
Sjöbo 3 560
Skurup 4 114
Staffanstorp 4 046
Svalöv 5 155
Svedala 5 344
Tomelilla 4 464
Trelleborg 4 386
Vellinge 4 108
Ystad 6 209
Åstorp 4 998
Ängelholm 4 504
Örkelljunga 3 832
Östra Göinge 3 948
Skåne län 4 714
Riket 5 194
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 2 689 2 775 3 352 3 165 2 986 3 140 3 199 4 077 3 867 3 356 3 242
Bromölla 4 751 5 087 5 256 5 760 5 742 6 394 5 683 5 159 4 881 5 454 5 649
Burlöv 2 567 2 644 2 970 3 040 2 906 2 856 2 989 3 282 3 250 3 361 3 578
Båstad 4 560 4 868 4 737 4 837 4 756 4 448 4 121 5 068 5 174 5 251 4 650
Eslöv 2 948 3 487 3 195 3 107 3 078 3 053 3 183 3 366 3 451 3 972 3 698
Helsingborg 4 874 5 175 5 504 5 489 5 690 5 868 5 779 5 664 5 957 5 805 5 860
Hässleholm 3 797 3 814 4 201 3 569 4 091 3 245 4 540 4 001 5 141 5 581 4 930
Höganäs 3 705 4 128 4 293 4 547 4 294 4 844 4 988 5 128 4 981 5 568 5 187
Hörby 2 925 3 014 3 209 3 398 3 521 3 807 3 917 4 627 4 379 4 512 5 025
Höör 3 392 3 978 4 164 4 283 4 685 5 325 4 679 4 615 5 117 5 106 5 440
Klippan 3 148 3 250 3 428 2 942 3 164 3 084 5 553 5 936 4 608 3 793 4 033
Kristianstad 3 903 5 375 4 716 4 318 4 331 4 274 4 276 4 406 4 718 4 221 5 526
Kävlinge 2 549 2 945 2 459 2 583 2 837 2 525 2 493 3 091 2 444 2 859 3 313
Landskrona 4 136 4 227 4 247 4 289 4 623 4 533 4 548 4 620 4 443 4 565 5 139
Lomma 4 414 5 125 4 960 5 168 6 689 4 914 4 878 5 455 5 235 5 540 5 598
Lund 3 135 3 210 3 196 3 441 3 413 3 650 3 604 3 728 3 996 3 971 4 373
Malmö 5 158 5 098 5 923 5 739 6 132 6 068 5 842 6 220 6 310 6 029 6 229
Osby 3 958 4 232 4 493 4 502 4 353 4 511 4 258 4 302 4 365 4 369 4 577
Perstorp 3 611 3 594 3 934 4 070 4 124 4 163 4 642 4 801 4 618 4 903 5 331
Simrishamn 3 962 3 996 4 551 3 818 4 196 4 085 3 909 4 103 4 443 5 067 5 517
Sjöbo 2 798 2 919 2 983 2 919 2 920 3 130 3 198 3 106 3 517 3 336 3 560
Skurup 3 227 3 221 3 369 3 223 3 242 3 199 3 412 3 761 4 044 4 222 4 114
Staffanstorp 3 679 4 232 3 892 3 882 4 660 3 829 5 464 5 461 4 237 4 177 4 046
Svalöv 4 700 4 315 4 597 4 201 3 752 3 856 3 948 4 788 4 336 4 908 5 155
Svedala 3 063 3 093 3 240 3 812 3 422 3 826 3 981 4 305 4 554 5 516 5 344
Tomelilla 3 100 3 306 3 239 3 335 3 349 3 463 3 511 3 150 3 014 3 519 4 464
Trelleborg 3 395 3 815 4 405 4 306 3 979 3 940 4 204 4 469 4 434 4 686 4 386
Vellinge 3 121 3 238 3 186 3 229 3 426 3 362 3 748 3 424 3 920 4 097 4 108
Ystad 4 591 4 774 4 693 4 559 4 291 4 258 3 588 3 766 3 163 4 813 6 209
Åstorp 2 081 1 972 2 165 2 165 3 075 2 836 2 527 3 146 3 285 3 615 4 998
Ängelholm 4 055 3 670 4 021 4 588 4 959 3 484 3 651 3 965 4 124 4 376 4 504
Örkelljunga 3 029 3 645 3 288 2 996 3 620 3 890 3 814 4 063 3 583 3 970 3 832
Östra Göinge 3 466 3 671 3 763 3 549 4 240 4 085 3 959 4 106 4 435 4 357 3 948
Skåne län 3 591 3 815 3 928 3 904 4 077 3 998 4 124 4 338 4 304 4 511 4 714
Riket 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 194
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bjuv 100 103 125 118 111 117 119 152 144 125 121
Bromölla 100 107 111 121 121 135 120 109 103 115 119
Burlöv 100 103 116 118 113 111 116 128 127 131 139
Båstad 100 107 104 106 104 98 90 111 113 115 102
Eslöv 100 118 108 105 104 104 108 114 117 135 125
Helsingborg 100 106 113 113 117 120 119 116 122 119 120
Hässleholm 100 100 111 94 108 85 120 105 135 147 130
Höganäs 100 111 116 123 116 131 135 138 134 150 140
Hörby 100 103 110 116 120 130 134 158 150 154 172
Höör 100 117 123 126 138 157 138 136 151 151 160
Klippan 100 103 109 93 101 98 176 189 146 120 128
Kristianstad 100 138 121 111 111 110 110 113 121 108 142
Kävlinge 100 116 96 101 111 99 98 121 96 112 130
Landskrona 100 102 103 104 112 110 110 112 107 110 124
Lomma 100 116 112 117 152 111 111 124 119 126 127
Lund 100 102 102 110 109 116 115 119 127 127 139
Malmö 100 99 115 111 119 118 113 121 122 117 121
Osby 100 107 114 114 110 114 108 109 110 110 116
Perstorp 100 100 109 113 114 115 129 133 128 136 148
Simrishamn 100 101 115 96 106 103 99 104 112 128 139
Sjöbo 100 104 107 104 104 112 114 111 126 119 127
Skurup 100 100 104 100 100 99 106 117 125 131 127
Staffanstorp 100 115 106 106 127 104 149 148 115 114 110
Svalöv 100 92 98 89 80 82 84 102 92 104 110
Svedala 100 101 106 124 112 125 130 141 149 180 174
Tomelilla 100 107 104 108 108 112 113 102 97 114 144
Trelleborg 100 112 130 127 117 116 124 132 131 138 129
Vellinge 100 104 102 103 110 108 120 110 126 131 132
Ystad 100 104 102 99 93 93 78 82 69 105 135
Åstorp 100 95 104 104 148 136 121 151 158 174 240
Ängelholm 100 91 99 113 122 86 90 98 102 108 111
Örkelljunga 100 120 109 99 120 128 126 134 118 131 127
Östra Göinge 100 106 109 102 122 118 114 118 128 126 114
Skåne län 100 106 109 109 114 111 115 121 120 126 131
Riket 100 103 106 106 108 108 112 116 120 124 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta