Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2022-04-13
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2021-2022, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

21kv1

21kv2

21kv3

21kv4

22kv1

22kv2

22kv3

22kv4

Stockholms län

6 662

6 699

7 132

6 882

7 188

 

 

 

Uppsala län

3 895

3 922

4 224

3 976

4 386

 

 

 

Södermanlands län

3 147

3 127

3 478

3 407

3 681

 

 

 

Östergötlands län

3 465

3 479

3 550

3 498

3 630

 

 

 

Jönköpings län

2 640

2 705

2 746

2 537

2 862

 

 

 

Kronobergs län

2 431

2 312

2 201

2 267

2 456

 

 

 

Kalmar län

2 049

1 972

2 172

2 198

2 182

 

 

 

Gotlands län

3 362

3 553

3 823

3 813

3 733

 

 

 

Blekinge län

2 188

2 169

2 361

2 182

2 163

 

 

 

Skåne län

3 675

3 701

4 014

3 976

4 186

 

 

 

Hallands län

3 984

4 371

4 359

4 398

4 496

 

 

 

Västra Götalands län

3 770

3 927

3 984

4 095

4 230

 

 

 

Värmlands län

2 138

2 036

2 167

2 120

2 157

 

 

 

Örebro län

2 544

2 472

2 539

2 649

2 762

 

 

 

Västmanlands län

2 894

3 269

3 220

3 187

3 559

 

 

 

Dalarnas län

2 200

2 160

2 477

2 266

2 694

 

 

 

Gävleborgs län

2 028

2 232

2 199

2 070

2 153

 

 

 

Västernorrlands län

1 934

1 784

1 936

1 824

2 037

 

 

 

Jämtlands län

2 003

2 569

2 323

2 577

2 807

 

 

 

Västerbottens län

2 522

2 407

2 827

2 624

2 988