Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2022-05-23
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Skåne län 2012 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2022K1 1 354 331 1 685
2021K4 1 925 448 2 373
2021K3 1 190 452 1 642
2021K2 1 672 512 2 184
2021K1 2 578 451 3 029
2020K4 1 809 367 2 176
2020K3 1 600 337 1 937
2020K2 1 631 305 1 936
2020K1 749 366 1 115
2019K4 1 814 278 2 092
2019K3 1 090 261 1 351
2019K2 1 254 345 1 599
2019K1 773 387 1 160
2018K4 2 235 483 2 718
2018K3 1 760 299 2 059
2018K2 2 286 517 2 803
2018K1 2 229 532 2 761
2017K4 1 434 718 2 152
2017K3 1 443 262 1 705
2017K2 1 503 408 1 911
2017K1 2 353 529 2 882
2016K4 1 502 282 1 784
2016K3 1 518 434 1 952
2016K2 2 039 489 2 528
2016K1 710 225 935
2015K4 918 250 1 168
2015K3 538 266 804
2015K2 1 156 232 1 388
2015K1 343 185 528
2014K4 1 410 225 1 635
2014K3 290 145 435
2014K2 477 89 566
2014K1 332 118 450
2013K4 648 145 793
2013K3 294 116 410
2013K2 590 127 717
2013K1 253 131 384
2012K4 170 127 297
2012K3 197 96 293
2012K2 267 102 369
2012K1 198 173 371

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta