Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2021-09-14
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

         

Månad

Flygplats

Skåne län

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

202101

0

19 919

2 452

22 371

202102

0

17 840

2 691

20 531

202103

0

21 155

3 106

24 261

202104

18

24 036

3 762

27 816

202105

4

30 825

6 917

37 746

202106

2

51 424

11 351

62 777

202107

0

78 903

13 054

91 957

202108

4

82 124

13 678

95 806

202109

 

 

 

 

202110

 

 

 

 

202111

 

 

 

 

202112

 

 

 

 

2021 Totalt

28

326 226

57 011

383 265

         

Månad

Flygplats

Skåne län

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

202001

2 363

122 463

26 742

151 568

202002

2 455

120 493

26 885

149 833

202003

1 501

60 440

14 448

76 389

202004

0

2 282

431

2 713

202005

0

3 644

0

3 644

202006

4

14 301

1 577

15 882

202007

0

27 096

4 704

31 800

202008

13

39 430

7 236

46 679

202009

20

42 442

9 162

51 624

202010

86

47 848

10 454

58 388

202011

0

24 397

4 791

29 188

202012

0

21 397

3 712

25 109

2020 Totalt

6 442

526 233

110 142

642 817

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta