Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2022-06-15
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

         

Månad

Flygplats

Skåne län

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

202201

0

55 047

7 096

62 143

202202

0

55 532

8 879

64 411

202203

200

88 137

14 790

103 127

202204

1 324

116 135

16 442

133 901

202205

1 871

132 329

18 922

153 122

202206

 

 

 

 

202207

 

 

 

 

202208

 

 

 

 

202209

 

 

 

 

202210

 

 

 

 

202211

 

 

 

 

202212

 

 

 

 

2022 Totalt

3 395

447 180

66 129

516 704

         

Månad

Flygplats

Skåne län

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

202101

0

19 919

2 452

22 371

202102

0

17 840

2 691

20 531

202103

0

21 155

3 210

24 365

202104

18

24 036

3 762

27 816

202105

4

30 825

6 917

37 746

202106

2

51 424

11 351

62 777

202107

0

78 903

13 054

91 957

202108

4

82 124

13 678

95 806

202109

18

78 036

16 496

94 550

202110

64

86 128

16 278

102 470

202111

2

88 191

16 519

104 712

202112

19

83 075

12 685

95 779

2021 Totalt

131

661 656

119 093

780 880

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta