Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2021-10-28
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2020/2021.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Bjuv 211 17,0 48,3
Bromölla 151 17,0 60,3
Burlöv 197 17,1 64,5
Båstad 155 16,4 78,1
Eslöv 408 16,3 70,6
Helsingborg 1 707 16,8 74,3
Hässleholm 626 16,7 64,4
Höganäs 347 16,9 78,7
Hörby 181 15,9 72,4
Höör 193 13,8 76,2
Klippan 156 16,9 72,4
Kristianstad 1 036 17,0 70,8
Kävlinge 488 17,0 85,5
Landskrona 520 16,9 70,0
Lomma 440 15,2 92,0
Lund 1 542 15,7 83,3
Malmö 3 560 16,3 64,9
Osby 136 16,9 72,8
Perstorp 112 16,8 59,8
Simrishamn 170 16,2 67,6
Sjöbo 190 16,8 62,6
Skurup 211 16,9 75,4
Staffanstorp 345 17,0 82,3
Svalöv 185 16,7 73,5
Svedala 328 17,0 75,6
Tomelilla 142 16,4 73,2
Trelleborg 523 16,9 71,9
Vellinge 525 15,3 85,9
Ystad 368 16,7 79,3
Åstorp 218 17,0 57,8
Ängelholm 518 15,9 75,1
Örkelljunga 127 17,0 66,1
Östra Göinge 204 16,5 60,8
Skåne län 16 220 16,4 72,5
Riket 120 723 16,4 73,7
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2020/2021

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Bjuv 71,8 73,2 77,9 67,5 68,8 56,7 59,0 48,3
Bromölla 70,1 75,2 66,2 73,5 67,7 67,9 71,5 60,3
Burlöv 69,7 80,5 75,8 68,5 69,1 62,6 62,6 64,5
Båstad 85,2 76,2 77,3 70,3 83,6 78,0 79,6 78,1
Eslöv 84,1 83,2 82,1 79,8 78,2 74,1 81,2 70,6
Helsingborg 79,5 79,0 78,4 79,0 75,3 72,5 73,3 74,3
Hässleholm 79,1 80,9 75,5 75,2 72,9 69,1 65,4 64,4
Höganäs 87,5 86,2 88,7 83,7 81,4 78,6 80,7 78,7
Hörby 77,2 88,2 78,9 77,8 84,0 82,5 72,2 72,4
Höör 86,2 88,7 88,4 88,6 79,3 77,5 76,8 76,2
Klippan 72,6 84,6 75,3 68,8 65,9 66,8 71,1 72,4
Kristianstad 72,7 74,8 74,5 70,2 74,5 68,4 71,7 70,8
Kävlinge 92,7 92,5 85,3 89,2 87,4 88,6 83,5 85,5
Landskrona 73,0 74,5 76,4 70,8 70,3 64,2 73,1 70,0
Lomma 96,3 92,4 95,6 94,5 91,1 90,9 91,7 92,0
Lund 88,9 89,5 88,0 87,7 87,4 82,6 81,2 83,3
Malmö 64,2 68,6 67,7 65,8 65,3 62,5 62,8 64,9
Osby 60,2 82,5 85,8 80,0 79,9 68,2 64,6 72,8
Perstorp 68,1 76,2 74,0 56,1 49,4 67,6 48,5 59,8
Simrishamn 78,0 78,1 71,6 74,4 73,3 74,5 70,3 67,6
Sjöbo 81,7 80,8 71,4 68,7 72,7 61,9 69,7 62,6
Skurup 87,2 87,0 81,9 82,6 81,2 75,6 70,8 75,4
Staffanstorp 78,1 78,7 83,9 80,0 86,6 85,3 81,3 82,3
Svalöv 73,7 71,3 71,4 75,8 74,0 68,5 68,0 73,5
Svedala 81,6 72,6 74,8 76,8 75,0 72,4 74,0 75,6
Tomelilla 68,8 75,9 64,2 56,9 62,3 70,4 70,6 73,2
Trelleborg 81,3 81,9 80,8 76,1 76,5 71,0 73,5 71,9
Vellinge 97,9 93,7 93,7 90,5 91,7 88,3 88,4 85,9
Ystad 87,2 87,1 85,9 83,4 88,2 81,5 84,7 79,3
Åstorp 69,0 76,3 79,4 79,9 72,3 58,5 64,3 57,8
Ängelholm 87,8 89,1 84,6 87,6 84,0 80,0 77,9 75,1
Örkelljunga 68,6 83,6 74,3 75,2 77,8 57,1 69,6 66,1
Östra Göinge 78,2 77,5 70,9 62,4 65,3 62,6 59,6 60,8
Skåne län 78,0 79,7 78,3 76,5 76,0 72,1 72,6 72,5
Riket 79,5 79,2 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2020/2021. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Bjuv 100 102 108 94 96 79 82 67
Bromölla 100 107 94 105 97 97 102 86
Burlöv 100 115 109 98 99 90 90 93
Båstad 100 89 91 83 98 92 93 92
Eslöv 100 99 98 95 93 88 97 84
Helsingborg 100 99 99 99 95 91 92 93
Hässleholm 100 102 95 95 92 87 83 81
Höganäs 100 99 101 96 93 90 92 90
Hörby 100 114 102 101 109 107 94 94
Höör 100 103 103 103 92 90 89 88
Klippan 100 117 104 95 91 92 98 100
Kristianstad 100 103 102 97 102 94 99 97
Kävlinge 100 100 92 96 94 96 90 92
Landskrona 100 102 105 97 96 88 100 96
Lomma 100 96 99 98 95 94 95 96
Lund 100 101 99 99 98 93 91 94
Malmö 100 107 105 102 102 97 98 101
Osby 100 137 143 133 133 113 107 121
Perstorp 100 112 109 82 73 99 71 88
Simrishamn 100 100 92 95 94 96 90 87
Sjöbo 100 99 87 84 89 76 85 77
Skurup 100 100 94 95 93 87 81 86
Staffanstorp 100 101 107 102 111 109 104 105
Svalöv 100 97 97 103 100 93 92 100
Svedala 100 89 92 94 92 89 91 93
Tomelilla 100 110 93 83 91 102 103 106
Trelleborg 100 101 99 94 94 87 90 88
Vellinge 100 96 96 92 94 90 90 88
Ystad 100 100 99 96 101 93 97 91
Åstorp 100 111 115 116 105 85 93 84
Ängelholm 100 101 96 100 96 91 89 86
Örkelljunga 100 122 108 110 113 83 101 96
Östra Göinge 100 99 91 80 84 80 76 78
Skåne län 100 102 100 98 97 92 93 93
Riket 100 100 100 98 97 93 92 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta