Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2019/2020.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Bjuv 178 17,0 59,0
Bromölla 158 16,7 71,5
Burlöv 179 17,2 62,6
Båstad 157 16,4 79,6
Eslöv 414 16,0 81,2
Helsingborg 1 627 16,8 73,3
Hässleholm 593 16,6 65,4
Höganäs 342 16,9 80,7
Hörby 144 16,0 72,2
Höör 168 14,1 76,8
Klippan 180 16,8 71,1
Kristianstad 1 043 16,9 71,7
Kävlinge 478 17,0 83,5
Landskrona 542 17,0 73,1
Lomma 373 15,0 91,7
Lund 1 496 14,9 81,2
Malmö 3 441 16,3 62,8
Osby 164 16,7 64,6
Perstorp 103 16,7 48,5
Simrishamn 155 16,1 70,3
Sjöbo 208 16,7 69,7
Skurup 202 17,0 70,8
Staffanstorp 368 17,0 81,3
Svalöv 175 16,6 68,0
Svedala 334 17,0 74,0
Tomelilla 153 16,6 70,6
Trelleborg 505 16,8 73,5
Vellinge 501 16,3 88,4
Ystad 354 16,8 84,7
Åstorp 227 17,0 64,3
Ängelholm 548 15,9 77,9
Örkelljunga 115 16,9 69,6
Östra Göinge 198 16,7 59,6
Skåne län 15 823 16,4 72,6
Riket 118 582 16,3 73,5
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2019/2020

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020
Bjuv 71,8 73,2 77,9 67,5 68,8 56,7 59,0
Bromölla 70,1 75,2 66,2 73,5 67,7 67,9 71,5
Burlöv 69,7 80,5 75,8 68,5 69,1 62,6 62,6
Båstad 85,2 76,2 77,3 70,3 83,6 78,0 79,6
Eslöv 84,1 83,2 82,1 79,8 78,2 74,1 81,2
Helsingborg 79,5 79,0 78,4 79,0 75,3 72,5 73,3
Hässleholm 79,1 80,9 75,5 75,2 72,9 69,1 65,4
Höganäs 87,5 86,2 88,7 83,7 81,4 78,6 80,7
Hörby 77,2 88,2 78,9 77,8 84,0 82,5 72,2
Höör 86,2 88,7 88,4 88,6 79,3 77,5 76,8
Klippan 72,6 84,6 75,3 68,8 65,9 66,8 71,1
Kristianstad 72,7 74,8 74,5 70,2 74,5 68,4 71,7
Kävlinge 92,7 92,5 85,3 89,2 87,4 88,6 83,5
Landskrona 73,0 74,5 76,4 70,8 70,3 64,2 73,1
Lomma 96,3 92,4 95,6 94,5 91,1 90,9 91,7
Lund 88,9 89,5 88,0 87,7 87,4 82,6 81,2
Malmö 64,2 68,6 67,7 65,8 65,3 62,5 62,8
Osby 60,2 82,5 85,8 80,0 79,9 68,2 64,6
Perstorp 68,1 76,2 74,0 56,1 49,4 67,6 48,5
Simrishamn 78,0 78,1 71,6 74,4 73,3 74,5 70,3
Sjöbo 81,7 80,8 71,4 68,7 72,7 61,9 69,7
Skurup 87,2 87,0 81,9 82,6 81,2 75,6 70,8
Staffanstorp 78,1 78,7 83,9 80,0 86,6 85,3 81,3
Svalöv 73,7 71,3 71,4 75,8 74,0 68,5 68,0
Svedala 81,6 72,6 74,8 76,8 75,0 72,4 74,0
Tomelilla 68,8 75,9 64,2 56,9 62,3 70,4 70,6
Trelleborg 81,3 81,9 80,8 76,1 76,5 71,0 73,5
Vellinge 97,9 93,7 93,7 90,5 91,7 88,3 88,4
Ystad 87,2 87,1 85,9 83,4 88,2 81,5 84,7
Åstorp 69,0 76,3 79,4 79,9 72,3 58,5 64,3
Ängelholm 87,8 89,1 84,6 87,6 84,0 80,0 77,9
Örkelljunga 68,6 83,6 74,3 75,2 77,8 57,1 69,6
Östra Göinge 78,2 77,5 70,9 62,4 65,3 62,6 59,6
Skåne län 78,0 79,7 78,3 76,5 76,0 72,1 72,6
Riket 79,5 79,2 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Bjuv 100 102 108 94 96 79
Bromölla 100 107 94 105 97 97
Burlöv 100 115 109 98 99 90
Båstad 100 89 91 83 98 92
Eslöv 100 99 98 95 93 88
Helsingborg 100 99 99 99 95 91
Hässleholm 100 102 95 95 92 87
Höganäs 100 99 101 96 93 90
Hörby 100 114 102 101 109 107
Höör 100 103 103 103 92 90
Klippan 100 117 104 95 91 92
Kristianstad 100 103 102 97 102 94
Kävlinge 100 100 92 96 94 96
Landskrona 100 102 105 97 96 88
Lomma 100 96 99 98 95 94
Lund 100 101 99 99 98 93
Malmö 100 107 105 102 102 97
Osby 100 137 143 133 133 113
Perstorp 100 112 109 82 73 99
Simrishamn 100 100 92 95 94 96
Sjöbo 100 99 87 84 89 76
Skurup 100 100 94 95 93 87
Staffanstorp 100 101 107 102 111 109
Svalöv 100 97 97 103 100 93
Svedala 100 89 92 94 92 89
Tomelilla 100 110 93 83 91 102
Trelleborg 100 101 99 94 94 87
Vellinge 100 96 96 92 94 90
Ystad 100 100 99 96 101 93
Åstorp 100 111 115 116 105 85
Ängelholm 100 101 96 100 96 91
Örkelljunga 100 122 108 110 113 83
Östra Göinge 100 99 91 80 84 80
Skåne län 100 102 100 98 97 92
Riket 100 100 100 98 97 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta