Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2021-09-30
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2020/2021.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Bjuv .. 71,6 85,2 216,3
Bromölla .. 70,8 83,3 217,8
Burlöv 138 68,1 83,3 225,5
Båstad .. 89,9 92,6 246,5
Eslöv 380 71,3 83,2 224,1
Helsingborg 1 635 79,7 87,8 241,3
Hässleholm 595 73,8 83,5 226,0
Höganäs 321 78,2 88,5 233,7
Hörby .. 77,5 90,9 232,0
Höör 172 78,5 86,0 221,5
Klippan 163 66,9 87,1 214,3
Kristianstad 988 71,1 85,6 222,0
Kävlinge 423 85,6 92,4 244,8
Landskrona 475 79,4 88,2 240,2
Lomma .. 94,4 97,1 279,1
Lund 1 517 87,5 93,6 259,9
Malmö 3 129 73,1 86,6 240,8
Osby .. 72,5 82,4 216,9
Perstorp 65 64,6 72,3 211,1
Simrishamn .. 70,6 81,8 224,7
Sjöbo .. 70,2 79,0 206,7
Skurup .. 75,8 87,2 222,5
Staffanstorp .. 88,9 96,7 252,4
Svalöv .. 65,3 85,0 210,6
Svedala 283 80,6 90,1 228,6
Tomelilla .. 58,0 80,4 196,8
Trelleborg 519 74,4 88,1 233,7
Vellinge .. 92,7 95,7 260,2
Ystad .. 84,6 94,0 248,2
Åstorp 205 74,1 85,9 223,7
Ängelholm 508 79,7 87,2 229,2
Örkelljunga .. 72,6 85,8 223,0
Östra Göinge 161 60,9 73,3 206,4
Skåne län 14 907 77,8 88,1 238,0
Riket 111 354 78,3 88,4 235,9
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2020/2021

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Bjuv 70,1 76,2 78,1 75,3 73,5 72,6 67,2 73,1 71,6
Bromölla 79,7 78,7 74,2 67,6 67,0 79,8 66,9 66,7 70,8
Burlöv 73,4 77,0 74,3 76,2 77,6 78,9 66,5 77,6 68,1
Båstad 85,2 87,3 83,1 74,1 84,8 86,9 76,0 82,0 89,9
Eslöv 76,0 76,2 74,6 78,7 82,0 78,7 73,6 77,4 71,3
Helsingborg 78,5 79,1 76,8 79,0 81,8 81,1 76,8 79,2 79,7
Hässleholm 73,2 75,6 72,5 74,1 77,2 77,7 69,7 76,2 73,8
Höganäs 81,4 84,9 86,7 90,9 88,4 87,4 86,6 84,5 78,2
Hörby 79,2 69,6 71,3 66,5 76,7 72,9 72,5 71,9 77,5
Höör 75,5 71,3 80,3 82,6 78,3 73,7 66,0 80,7 78,5
Klippan 72,8 75,6 71,6 75,7 65,8 73,6 66,2 66,9 66,9
Kristianstad 73,7 75,6 71,7 71,0 76,0 75,5 70,7 73,3 71,1
Kävlinge 85,7 82,0 87,1 85,7 84,8 91,2 86,9 87,1 85,6
Landskrona 73,3 72,5 76,2 75,5 76,7 79,1 77,5 80,0 79,4
Lomma 92,9 91,9 93,3 91,9 95,4 95,2 93,0 95,0 94,4
Lund 85,0 85,3 86,7 89,7 89,8 88,4 85,1 89,4 87,5
Malmö 66,5 68,0 67,5 69,9 72,2 74,7 67,5 74,8 73,1
Osby 82,5 69,8 72,7 84,1 76,1 78,4 60,1 71,7 72,5
Perstorp 70,8 71,0 68,2 52,7 66,1 85,1 62,0 65,7 64,6
Simrishamn 73,2 81,0 75,6 80,4 82,6 76,7 74,6 77,0 70,6
Sjöbo 74,1 66,5 62,8 78,5 78,5 78,8 69,7 69,3 70,2
Skurup 84,5 78,5 75,5 85,1 84,9 79,9 73,7 69,7 75,8
Staffanstorp 85,1 76,0 82,3 83,8 83,6 76,7 86,2 85,2 88,9
Svalöv 62,4 63,0 69,7 69,1 76,0 60,0 68,5 55,7 65,3
Svedala 81,8 79,6 79,0 83,1 88,2 85,6 75,7 82,0 80,6
Tomelilla 76,9 63,2 63,5 69,4 58,6 63,6 53,7 55,3 58,0
Trelleborg 76,6 81,8 83,6 79,4 81,2 83,6 75,0 79,4 74,4
Vellinge 92,2 94,5 93,4 92,2 95,2 92,7 90,4 92,9 92,7
Ystad 93,1 86,7 87,4 87,5 88,3 88,6 86,5 86,8 84,6
Åstorp 72,0 74,5 75,4 61,9 71,6 74,4 61,8 72,8 74,1
Ängelholm 85,8 83,8 80,4 85,3 85,8 85,7 75,6 84,3 79,7
Örkelljunga 80,4 85,7 69,7 64,2 63,0 82,6 57,4 81,6 72,6
Östra Göinge 75,3 71,3 70,9 71,9 77,5 68,0 65,8 70,8 60,9
Skåne län 76,9 77,0 76,6 77,9 80,1 80,5 75,0 79,3 77,8
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2020/2021. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Bjuv 100 109 111 107 105 104 96 104 102
Bromölla 100 99 93 85 84 100 84 84 89
Burlöv 100 105 101 104 106 107 91 106 93
Båstad 100 102 98 87 100 102 89 96 106
Eslöv 100 100 98 104 108 104 97 102 94
Helsingborg 100 101 98 101 104 103 98 101 102
Hässleholm 100 103 99 101 105 106 95 104 101
Höganäs 100 104 107 112 109 107 106 104 96
Hörby 100 88 90 84 97 92 92 91 98
Höör 100 94 106 109 104 98 87 107 104
Klippan 100 104 98 104 90 101 91 92 92
Kristianstad 100 103 97 96 103 102 96 99 96
Kävlinge 100 96 102 100 99 106 101 102 100
Landskrona 100 99 104 103 105 108 106 109 108
Lomma 100 99 100 99 103 102 100 102 102
Lund 100 100 102 106 106 104 100 105 103
Malmö 100 102 102 105 109 112 102 112 110
Osby 100 85 88 102 92 95 73 87 88
Perstorp 100 100 96 74 93 120 88 93 91
Simrishamn 100 111 103 110 113 105 102 105 96
Sjöbo 100 90 85 106 106 106 94 94 95
Skurup 100 93 89 101 100 95 87 82 90
Staffanstorp 100 89 97 98 98 90 101 100 104
Svalöv 100 101 112 111 122 96 110 89 105
Svedala 100 97 97 102 108 105 93 100 99
Tomelilla 100 82 83 90 76 83 70 72 75
Trelleborg 100 107 109 104 106 109 98 104 97
Vellinge 100 102 101 100 103 101 98 101 101
Ystad 100 93 94 94 95 95 93 93 91
Åstorp 100 103 105 86 99 103 86 101 103
Ängelholm 100 98 94 99 100 100 88 98 93
Örkelljunga 100 107 87 80 78 103 71 101 90
Östra Göinge 100 95 94 95 103 90 87 94 81
Skåne län 100 100 100 101 104 105 98 103 101
Riket 100 101 100 101 104 104 98 102 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta