Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2019/2020

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Bjuv

198

83,8

82,8

77,3

76,8

16,2

Bromölla

149

78,5

75,2

72,5

71,1

21,5

Burlöv

160

79,4

76,9

75,0

73,8

20,6

Båstad

66

86,4

86,4

83,3

86,4

..

Eslöv

364

85,7

84,1

83,5

82,1

14,3

Helsingborg

1 658

85,8

85,2

83,5

81,8

14,2

Hässleholm

570

81,1

79,1

77,2

77,2

18,9

Höganäs

300

88,7

88,0

87,3

85,7

11,3

Hörby

174

85,1

82,8

81,0

74,1

14,9

Höör

210

87,1

85,7

85,2

82,9

12,9

Klippan

172

72,7

69,8

66,9

64,0

27,3

Kristianstad

973

79,3

78,4

77,0

75,1

20,7

Kävlinge

414

93,0

91,8

89,6

89,9

7,0

Landskrona

507

87,6

86,4

84,6

82,1

12,4

Lomma

409

96,1

95,1

95,1

93,9

3,9

Lund

1 538

91,2

90,8

90,2

89,3

8,8

Malmö

3 197

80,8

79,9

78,3

77,7

19,2

Osby

136

77,2

77,2

76,5

72,1

22,8

Perstorp

77

74,0

72,7

66,2

66,2

26,0

Simrishamn

202

84,7

84,7

84,2

78,2

15,3

Sjöbo

188

76,6

75,0

71,8

71,8

23,4

Skurup

154

76,6

75,3

69,5

72,7

23,4

Staffanstorp

310

93,9

91,9

90,6

89,0

6,1

Svalöv

147

84,4

76,2

67,3

68,0

15,6

Svedala

295

92,5

90,8

89,2

86,4

7,5

Tomelilla

110

72,7

71,8

66,4

57,3

27,3

Trelleborg

497

84,9

84,3

83,1

82,1

15,1

Vellinge

487

95,1

94,7

93,8

93,4

4,9

Ystad

382

90,8

89,8

89,0

88,0

9,2

Åstorp

221

86,9

82,4

79,2

76,9

13,1

Ängelholm

496

86,7

85,5

84,1

84,1

13,3

Örkelljunga

100

80,0

79,0

77,0

76,0

20,0

Östra Göinge

217

70,5

69,1

67,7

67,7

29,5

Skåne län

15 078

85,0

83,9

82,2

81,0

15,0

Riket

115 023

85,6

84,4

82,9

81,5

14,4

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2019/2020

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Bjuv 92,8 90,2 91,4 89,9 82,3 79,9 79,2 83,8
Bromölla 91,3 86,8 85,0 79,3 74,6 80,0 75,8 78,5
Burlöv 84,8 82,5 82,3 87,7 78,9 75,3 79,1 79,4
Båstad 92,2 94,8 91,5 88,4 87,5 90,6 85,1 86,4
Eslöv 88,2 87,8 83,7 88,1 83,9 80,3 83,5 85,7
Helsingborg 88,8 87,2 83,3 89,2 85,5 84,1 83,5 85,8
Hässleholm 85,1 84,4 80,0 82,5 73,6 75,2 78,7 81,1
Höganäs 90,3 93,4 91,0 94,9 88,2 93,4 91,3 88,7
Hörby 92,9 85,1 83,2 81,6 77,5 83,7 83,7 85,1
Höör 88,6 86,0 87,8 91,6 77,0 80,7 72,9 87,1
Klippan 85,6 82,3 81,3 88,1 70,1 68,9 74,9 72,7
Kristianstad 86,7 86,4 81,2 84,8 78,3 80,5 80,5 79,3
Kävlinge 93,6 93,3 91,3 93,9 89,2 95,2 91,5 93,0
Landskrona 83,8 82,2 84,6 85,1 78,9 83,9 85,7 87,6
Lomma 97,0 95,4 95,7 96,8 93,4 91,7 95,8 96,1
Lund 94,0 91,8 92,6 95,3 92,7 90,6 89,3 91,2
Malmö 80,2 79,5 78,2 81,2 76,3 78,7 78,8 80,8
Osby 89,5 81,1 84,9 90,5 77,2 78,3 76,5 77,2
Perstorp 78,7 84,1 90,9 78,5 57,5 83,5 72,2 74,0
Simrishamn 85,6 88,8 88,1 89,6 77,2 76,8 77,1 84,7
Sjöbo 84,9 81,0 72,4 89,0 78,1 82,9 77,6 76,6
Skurup 93,5 90,5 89,3 92,0 87,9 85,8 81,8 76,6
Staffanstorp 94,1 86,2 88,4 89,9 89,5 83,5 92,4 93,9
Svalöv 81,2 76,8 82,9 86,2 74,0 77,9 84,6 84,4
Svedala 93,5 89,6 87,6 94,8 92,1 91,9 90,9 92,5
Tomelilla 85,4 82,1 76,0 85,2 71,7 64,8 70,4 72,7
Trelleborg 86,9 88,6 92,7 87,3 85,4 88,4 83,5 84,9
Vellinge 97,6 98,8 97,6 96,7 96,5 95,6 94,2 95,1
Ystad 97,0 93,7 93,8 92,6 89,8 89,8 89,3 90,8
Åstorp 86,2 84,8 80,7 75,6 76,7 87,0 80,0 86,9
Ängelholm 92,9 91,3 86,7 92,3 86,3 89,8 82,5 86,7
Örkelljunga 89,1 91,2 84,3 82,6 68,5 78,9 68,5 80,0
Östra Göinge 84,4 82,2 74,8 80,0 74,0 66,5 77,0 70,5
Skåne län 87,8 86,5 84,9 87,6 82,3 83,6 83,4 85,0
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2019/2020. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Bjuv 100 97 98 97 89 86 85 90
Bromölla 100 95 93 87 82 88 83 86
Burlöv 100 97 97 103 93 89 93 94
Båstad 100 103 99 96 95 98 92 94
Eslöv 100 100 95 100 95 91 95 97
Helsingborg 100 98 94 100 96 95 94 97
Hässleholm 100 99 94 97 86 88 92 95
Höganäs 100 103 101 105 98 103 101 98
Hörby 100 92 90 88 83 90 90 92
Höör 100 97 99 103 87 91 82 98
Klippan 100 96 95 103 82 80 88 85
Kristianstad 100 100 94 98 90 93 93 91
Kävlinge 100 100 98 100 95 102 98 99
Landskrona 100 98 101 102 94 100 102 105
Lomma 100 98 99 100 96 95 99 99
Lund 100 98 99 101 99 96 95 97
Malmö 100 99 98 101 95 98 98 101
Osby 100 91 95 101 86 87 85 86
Perstorp 100 107 116 100 73 106 92 94
Simrishamn 100 104 103 105 90 90 90 99
Sjöbo 100 95 85 105 92 98 91 90
Skurup 100 97 96 98 94 92 87 82
Staffanstorp 100 92 94 96 95 89 98 100
Svalöv 100 95 102 106 91 96 104 104
Svedala 100 96 94 101 99 98 97 99
Tomelilla 100 96 89 100 84 76 82 85
Trelleborg 100 102 107 100 98 102 96 98
Vellinge 100 101 100 99 99 98 97 97
Ystad 100 97 97 95 93 93 92 94
Åstorp 100 98 94 88 89 101 93 101
Ängelholm 100 98 93 99 93 97 89 93
Örkelljunga 100 102 95 93 77 89 77 90
Östra Göinge 100 97 89 95 88 79 91 84
Skåne län 100 99 97 100 94 95 95 97
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta