Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2021-09-30
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2020/2021

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Bjuv

177

82,5

79,7

75,1

78,0

17,5

Bromölla

149

83,2

81,9

80,5

75,8

16,8

Burlöv

156

78,8

76,3

73,1

73,7

21,2

Båstad

153

90,8

90,2

89,5

89,5

9,2

Eslöv

403

80,4

77,9

75,9

73,7

19,6

Helsingborg

1 703

86,1

84,9

83,6

83,4

13,9

Hässleholm

630

80,3

79,0

76,5

77,6

19,7

Höganäs

333

86,2

84,4

83,2

79,0

13,8

Hörby

190

90,0

88,4

87,4

84,2

10,0

Höör

185

83,2

83,2

83,2

82,2

16,8

Klippan

176

83,5

81,3

81,3

76,7

16,5

Kristianstad

1 027

83,3

81,0

79,2

76,8

16,7

Kävlinge

434

90,6

89,6

86,6

88,0

9,4

Landskrona

496

86,9

86,9

84,7

83,5

13,1

Lomma

382

96,6

95,8

95,5

95,5

3,4

Lund

1 579

91,7

91,0

90,6

88,8

8,3

Malmö

3 356

83,7

82,9

80,9

79,4

16,3

Osby

158

80,4

78,5

77,2

75,3

19,6

Perstorp

88

62,5

62,5

59,1

61,4

37,5

Simrishamn

191

81,2

78,5

74,9

71,2

18,8

Sjöbo

132

76,5

76,5

75,8

72,7

23,5

Skurup

151

87,4

86,1

76,8

84,8

12,6

Staffanstorp

312

95,8

95,2

92,0

93,9

4,2

Svalöv

153

83,7

77,1

74,5

73,2

16,3

Svedala

293

87,7

85,0

84,6

81,2

12,3

Tomelilla

118

78,0

76,3

72,9

66,9

22,0

Trelleborg

530

86,6

85,7

82,6

84,2

13,4

Vellinge

539

95,0

94,2

94,2

94,1

5,0

Ystad

392

92,6

92,1

91,8

92,1

7,4

Åstorp

219

83,1

79,9

77,6

75,3

16,9

Ängelholm

538

84,0

82,7

81,8

80,3

16,0

Örkelljunga

119

82,4

80,7

79,8

78,2

17,6

Östra Göinge

196

61,7

59,7

58,2

57,7

38,3

Skåne län

15 658

85,7

84,5

82,8

81,8

14,3

Riket

116 359

86,2

85,0

83,4

82,0

13,8

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2020/2021

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Bjuv 92,8 90,2 91,4 89,9 82,3 79,9 79,2 83,8 82,5
Bromölla 91,3 86,8 85,0 79,3 74,6 80,0 75,8 78,5 83,2
Burlöv 84,8 82,5 82,3 87,7 78,9 75,3 79,1 79,4 78,8
Båstad 92,2 94,8 91,5 88,4 87,5 90,6 85,1 86,4 90,8
Eslöv 88,2 87,8 83,7 88,1 83,9 80,3 83,5 85,7 80,4
Helsingborg 88,8 87,2 83,3 89,2 85,5 84,1 83,5 85,8 86,1
Hässleholm 85,1 84,4 80,0 82,5 73,6 75,2 78,7 81,1 80,3
Höganäs 90,3 93,4 91,0 94,9 88,2 93,4 91,3 88,7 86,2
Hörby 92,9 85,1 83,2 81,6 77,5 83,7 83,7 85,1 90,0
Höör 88,6 86,0 87,8 91,6 77,0 80,7 72,9 87,1 83,2
Klippan 85,6 82,3 81,3 88,1 70,1 68,9 74,9 72,7 83,5
Kristianstad 86,7 86,4 81,2 84,8 78,3 80,5 80,5 79,3 83,3
Kävlinge 93,6 93,3 91,3 93,9 89,2 95,2 91,5 93,0 90,6
Landskrona 83,8 82,2 84,6 85,1 78,9 83,9 85,7 87,6 86,9
Lomma 97,0 95,4 95,7 96,8 93,4 91,7 95,8 96,1 96,6
Lund 94,0 91,8 92,6 95,3 92,7 90,6 89,3 91,2 91,7
Malmö 80,2 79,5 78,2 81,2 76,3 78,7 78,8 80,8 83,7
Osby 89,5 81,1 84,9 90,5 77,2 78,3 76,5 77,2 80,4
Perstorp 78,7 84,1 90,9 78,5 57,5 83,5 72,2 74,0 62,5
Simrishamn 85,6 88,8 88,1 89,6 77,2 76,8 77,1 84,7 81,2
Sjöbo 84,9 81,0 72,4 89,0 78,1 82,9 77,6 76,6 76,5
Skurup 93,5 90,5 89,3 92,0 87,9 85,8 81,8 76,6 87,4
Staffanstorp 94,1 86,2 88,4 89,9 89,5 83,5 92,4 93,9 95,8
Svalöv 81,2 76,8 82,9 86,2 74,0 77,9 84,6 84,4 83,7
Svedala 93,5 89,6 87,6 94,8 92,1 91,9 90,9 92,5 87,7
Tomelilla 85,4 82,1 76,0 85,2 71,7 64,8 70,4 72,7 78,0
Trelleborg 86,9 88,6 92,7 87,3 85,4 88,4 83,5 84,9 86,6
Vellinge 97,6 98,8 97,6 96,7 96,5 95,6 94,2 95,1 95,0
Ystad 97,0 93,7 93,8 92,6 89,8 89,8 89,3 90,8 92,6
Åstorp 86,2 84,8 80,7 75,6 76,7 87,0 80,0 86,9 83,1
Ängelholm 92,9 91,3 86,7 92,3 86,3 89,8 82,5 86,7 84,0
Örkelljunga 89,1 91,2 84,3 82,6 68,5 78,9 68,5 80,0 82,4
Östra Göinge 84,4 82,2 74,8 80,0 74,0 66,5 77,0 70,5 61,7
Skåne län 87,8 86,5 84,9 87,6 82,3 83,6 83,4 85,0 85,7
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2020/2021. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Bjuv 100 97 98 97 89 86 85 90 89
Bromölla 100 95 93 87 82 88 83 86 91
Burlöv 100 97 97 103 93 89 93 94 93
Båstad 100 103 99 96 95 98 92 94 98
Eslöv 100 100 95 100 95 91 95 97 91
Helsingborg 100 98 94 100 96 95 94 97 97
Hässleholm 100 99 94 97 86 88 92 95 94
Höganäs 100 103 101 105 98 103 101 98 95
Hörby 100 92 90 88 83 90 90 92 97
Höör 100 97 99 103 87 91 82 98 94
Klippan 100 96 95 103 82 80 88 85 98
Kristianstad 100 100 94 98 90 93 93 91 96
Kävlinge 100 100 98 100 95 102 98 99 97
Landskrona 100 98 101 102 94 100 102 105 104
Lomma 100 98 99 100 96 95 99 99 100
Lund 100 98 99 101 99 96 95 97 98
Malmö 100 99 98 101 95 98 98 101 104
Osby 100 91 95 101 86 87 85 86 90
Perstorp 100 107 116 100 73 106 92 94 79
Simrishamn 100 104 103 105 90 90 90 99 95
Sjöbo 100 95 85 105 92 98 91 90 90
Skurup 100 97 96 98 94 92 87 82 93
Staffanstorp 100 92 94 96 95 89 98 100 102
Svalöv 100 95 102 106 91 96 104 104 103
Svedala 100 96 94 101 99 98 97 99 94
Tomelilla 100 96 89 100 84 76 82 85 91
Trelleborg 100 102 107 100 98 102 96 98 100
Vellinge 100 101 100 99 99 98 97 97 97
Ystad 100 97 97 95 93 93 92 94 95
Åstorp 100 98 94 88 89 101 93 101 96
Ängelholm 100 98 93 99 93 97 89 93 90
Örkelljunga 100 102 95 93 77 89 77 90 92
Östra Göinge 100 97 89 95 88 79 91 84 73
Skåne län 100 99 97 100 94 95 95 97 98
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta