Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Tals inbördes relation, positionssystemet Förståelse för räknesätt Tid, volym Enkla problem Skriftliga räknemetoder, addition Skriftliga räknemetoder, subtraktion Mönster, matematiska likheter Huvudräkning och likhetstecknets betydelse
Bjuv 218 91,4 76,4 85,7 82,8 80,2 91,3 80,2 94,8 87,6
Bromölla 173 94,4 82,3 92,0 85,4 86,4 92,0 85,9 95,1 87,2
Burlöv 225 89,0 77,7 88,8 82,2 72,9 80,8 63,6 93,5 82,7
Båstad 164 93,0 86,5 89,6 90,1 88,8 85,8 66,0 92,6 91,4
Eslöv 438 93,6 87,7 91,5 88,0 86,8 89,4 78,4 94,3 92,2
Helsingborg 1 717 93,5 82,9 90,0 87,1 83,3 88,5 79,1 93,0 90,1
Hässleholm 610 94,3 85,3 91,6 87,6 84,3 89,2 81,7 93,6 91,2
Höganäs 331 93,5 86,6 89,4 89,8 89,4 91,3 80,7 94,4 92,9
Hörby 162 94,2 93,5 94,2 91,0 91,6 94,8 94,2 95,5 92,9
Höör 229 97,3 87,3 89,5 85,8 84,9 88,1 73,9 94,1 84,0
Klippan 194 86,0 76,7 86,7 76,6 76,2 84,0 81,3 91,0 88,4
Kristianstad 1 068 91,3 83,5 88,8 86,9 83,1 87,3 75,2 92,1 90,2
Kävlinge 441 95,8 89,6 92,1 93,1 88,1 93,9 88,8 94,0 90,7
Landskrona 566 95,2 83,6 88,7 87,0 83,3 88,6 85,1 89,2 90,5
Lomma 442 95,7 94,5 96,8 95,7 92,9 96,1 90,9 97,7 95,4
Lund 1 474 94,0 90,4 92,3 91,2 89,6 91,5 80,5 96,5 92,2
Malmö 3 889 90,5 79,8 85,0 83,3 79,7 84,1 70,6 90,9 87,4
Osby 167 94,8 83,3 87,2 84,6 81,4 89,7 76,1 94,2 91,0
Perstorp 104 95,0 82,2 84,2 88,1 87,1 88,0 83,8 94,0 87,0
Simrishamn 178 93,2 81,8 86,9 85,8 82,4 88,6 77,7 93,2 84,7
Sjöbo 180 94,4 78,1 81,5 82,6 83,1 78,0 67,8 91,6 77,5
Skurup 163 96,2 88,8 91,9 88,1 89,4 89,3 83,0 98,7 94,3
Staffanstorp 384 92,3 87,3 88,4 86,7 87,7 84,8 76,0 93,9 91,0
Svalöv 186 94,1 82,2 85,1 81,5 76,8 85,9 70,3 91,9 85,9
Svedala 333 96,9 91,4 96,0 94,8 94,5 91,7 88,7 95,4 96,9
Tomelilla 154 91,9 76,4 83,8 85,1 85,1 87,2 75,0 94,6 87,2
Trelleborg 521 92,8 82,6 86,5 87,1 80,9 85,3 72,7 91,7 85,8
Vellinge 521 93,6 88,3 91,4 89,9 86,9 88,5 79,0 93,9 90,7
Ystad 318 90,7 85,7 91,4 86,9 84,7 81,7 65,0 92,9 87,5
Åstorp 230 88,2 85,5 89,5 86,4 86,3 93,8 78,0 94,7 94,3
Ängelholm 503 91,3 87,7 91,4 91,0 86,7 91,0 83,4 96,7 88,8
Örkelljunga 131 92,9 86,6 83,5 89,8 85,8 92,1 79,5 94,5 92,9
Östra Göinge 206 84,9 73,5 78,4 76,2 77,2 81,2 72,1 88,0 79,6
Skåne län 16 620 92,6 84,2 88,8 86,9 84,0 87,7 77,2 93,1 89,4
Riket 121 691 93,1 86,3 90,4 88,8 86,2 89,3 79,2 94,3 91,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta