Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska som a…

Nationella prov, Svenska som andra språk, åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska som andra språk, årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Bjuv 50 86,7 53,3 88,6 80,0 80,0 77,8 71,1 77,8
Bromölla 36 92,9 55,6 63,0 70,4 70,4 75,0 57,1 85,2
Burlöv 71 90,3 68,3 72,1 83,3 83,3 72,1 66,1 82,0
Båstad 25 77,3 71,4 76,2 76,2 71,4 66,7 66,7 70,0
Eslöv 65 88,5 80,3 80,3 85,2 85,2 90,2 88,5 82,0
Helsingborg 454 90,2 74,9 79,5 88,3 88,3 82,1 82,9 83,7
Hässleholm 103 88,9 57,1 68,5 81,3 84,6 81,5 65,2 73,9
Höganäs 28 87,5 70,8 66,7 79,2 83,3 87,5 62,5 79,2
Hörby 21 94,1 76,5 0,0 76,5 70,6 58,8 0,0 76,5
Höör .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Klippan 16 .. .. .. .. .. .. .. ..
Kristianstad 280 93,2 65,8 68,4 80,8 80,8 74,5 71,1 79,1
Kävlinge 23 94,4 81,3 80,0 100,0 100,0 77,8 77,8 88,9
Landskrona 196 92,8 79,7 79,6 90,1 93,9 86,1 82,3 86,7
Lomma 10 .. .. .. .. .. .. .. ..
Lund 157 86,5 72,6 79,1 81,8 86,9 90,3 82,8 87,4
Malmö 1 223 92,0 70,6 72,2 84,4 86,9 79,5 77,3 80,3
Osby 28 85,2 63,0 55,6 74,1 88,9 85,2 55,6 76,9
Perstorp 42 96,3 81,5 77,8 88,9 96,3 96,3 88,9 100,0
Simrishamn 21 94,7 65,0 77,8 85,0 95,0 84,2 94,4 88,9
Sjöbo 15 92,3 .. .. .. .. 71,4 .. 76,9
Skurup .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Staffanstorp .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Svalöv 20 90,0 50,0 60,0 75,0 0,0 75,0 80,0 60,0
Svedala 16 84,6 0,0 90,9 100,0 100,0 83,3 0,0 90,9
Tomelilla 24 90,0 65,0 60,0 65,0 60,0 60,0 0,0 65,0
Trelleborg 85 92,2 73,6 69,4 83,6 86,3 83,1 76,1 73,2
Vellinge 27 88,2 93,8 93,3 73,3 80,0 100,0 68,8 100,0
Ystad 28 80,0 47,8 52,2 68,0 68,0 80,0 64,0 80,0
Åstorp 66 87,5 71,4 66,7 89,1 81,3 81,0 79,4 84,1
Ängelholm 52 90,5 75,0 82,5 92,7 85,4 95,3 86,0 92,9
Örkelljunga 12 .. .. .. .. .. .. .. ..
Östra Göinge 70 81,4 58,1 57,1 78,6 76,2 73,8 76,2 65,1
Skåne län 3 281 90,6 70,4 73,1 84,0 85,3 80,6 76,5 81,0
Riket 17 258 91,6 73,0 74,5 82,6 85,2 82,0 75,8 80,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta