Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska åk 3

Nationella prov, Svenska åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska årskurs 3. Totalt antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Bjuv 168 95,2 89,0 96,3 94,5 98,2 85,2 80,9 89,5
Bromölla 137 99,3 93,8 94,6 99,2 98,5 93,8 89,2 94,6
Burlöv 154 97,4 94,1 92,1 92,8 95,4 93,4 89,5 93,5
Båstad 139 94,9 94,1 98,5 97,0 96,3 89,7 92,6 97,8
Eslöv 372 98,1 93,6 93,9 94,7 96,1 92,5 91,1 95,3
Helsingborg 1 263 98,5 94,2 94,9 96,9 98,5 91,2 91,7 95,1
Hässleholm 507 98,6 93,9 94,3 95,5 97,6 90,5 90,7 95,3
Höganäs 303 95,6 94,9 94,9 94,9 96,6 92,2 90,8 95,9
Hörby 140 98,6 97,8 95,6 95,7 96,4 95,7 92,0 97,1
Höör 222 97,2 93,9 90,2 94,9 98,6 85,1 83,3 97,6
Klippan 177 94,9 80,5 83,3 91,4 91,4 85,1 84,5 86,2
Kristianstad 787 98,1 94,8 95,2 96,0 98,6 92,1 91,4 95,9
Kävlinge 415 99,5 94,3 94,3 95,6 97,8 91,4 94,1 95,6
Landskrona 369 98,6 94,8 94,0 95,6 97,3 93,2 92,6 95,0
Lomma 432 99,3 96,2 96,9 97,4 98,8 93,7 94,1 97,4
Lund 1 315 98,3 95,7 95,5 95,9 98,1 93,5 94,8 96,8
Malmö 2 660 96,5 92,9 92,2 95,6 96,4 91,1 90,9 94,1
Osby 130 97,7 96,0 94,4 96,1 97,7 94,5 91,4 96,9
Perstorp 62 100,0 90,3 87,1 93,5 96,8 100,0 91,9 98,4
Simrishamn 157 98,1 89,5 92,8 94,8 94,8 84,5 85,2 90,7
Sjöbo 165 97,5 87,0 89,4 88,3 92,0 89,4 86,3 91,2
Skurup 157 96,1 92,3 93,5 94,2 98,1 96,1 94,2 97,4
Staffanstorp 379 95,7 93,8 93,5 93,0 96,0 87,8 87,9 91,2
Svalöv 166 96,4 87,8 89,1 90,2 89,6 88,3 84,0 90,3
Svedala 317 99,0 95,9 96,2 96,8 99,0 95,2 92,4 98,7
Tomelilla 130 97,6 91,3 92,9 96,9 94,5 92,9 90,6 94,5
Trelleborg 436 97,0 95,1 94,1 94,7 94,9 84,0 86,9 92,8
Vellinge 494 98,4 96,1 95,5 92,8 95,1 94,7 92,8 97,7
Ystad 290 96,1 90,8 92,9 94,0 95,1 91,2 80,6 95,4
Åstorp 164 95,7 95,6 94,4 96,3 96,9 92,5 94,4 98,1
Ängelholm 451 97,5 96,4 95,7 96,8 96,4 87,1 90,7 94,8
Örkelljunga 119 97,4 94,9 94,0 96,6 97,4 94,0 88,0 94,0
Östra Göinge 135 97,7 86,5 85,7 92,4 90,2 84,1 78,0 85,6
Skåne län 13 312 97,5 93,8 93,8 95,4 96,8 91,2 90,7 94,9
Riket 104 304 97,8 94,5 94,6 95,4 97,0 91,5 90,3 94,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta