Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2019/2020

 

 
   

Kommun/Region             

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

 

 

Andel

 

 

   

 

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

   

Bjuv

.

0

.

.

.

.

.

   

Bromölla

15

11

.

.

73,3

.

.

   

Burlöv

.

0

.

.

.

.

.

   

Båstad

107

99

67

32

92,5

67,7

32,3

   

Eslöv

124

95

.

.

76,6

.

.

   

Helsingborg

2 006

1 828

1 286

542

91,1

70,4

29,6

   

Hässleholm

380

339

.

.

89,2

.

.

   

Höganäs

132

124

.

.

93,9

.

.

   

Hörby

12

9

.

.

75,0

.

.

   

Höör

.

0

.

.

.

.

.

   

Klippan

251

224

.

159

89,2

.

71,0

   

Kristianstad

1 082

982

542

440

90,8

55,2

44,8

   

Kävlinge

.

0

.

.

.

.

.

   

Landskrona

97

86

.

.

88,7

.

.

   

Lomma

.

0

.

.

.

.

.

   

Lund

2 613

2 473

2 050

423

94,6

82,9

17,1

   

Malmö

2 863

2 544

1 963

581

88,9

77,2

22,8

   

Osby

85

79

.

.

92,9

.

.

   

Perstorp

20

19

.

.

95,0

.

.

   

Simrishamn

82

72

.

.

87,8

.

.

   

Sjöbo

47

36

.

.

76,6

.

.

   

Skurup

42

38

.

.

90,5

.

.

   

Staffanstorp

13

12

.

.

92,3

.

.

   

Svalöv

115

98

.

.

85,2

.

.

   

Svedala

84

70

.

28

83,3

.

40,0

   

Tomelilla

66

65

.

.

98,5

.

.

   

Trelleborg

310

274

.

.

88,4

.

.

   

Vellinge

224

224

.

.

100,0

.

.

   

Ystad

479

436

221

215

91,0

50,7

49,3

   

Åstorp

.

0

.

.

.

.

.

   

Ängelholm

325

293

.

.

90,2

.

.

   

Örkelljunga

23

15

.

.

65,2

.

.

   

Östra Göinge

.

0

.

.

.

.

.

   

Skåne län

11 597

10 545

7 367

3 178

90,9

69,9

30,1

   

Riket

87 776

80 298

55 222

25 076

91,5

68,8

31,2

   

Källa: Skolverket

 

 

 

 

 

 

 

   
Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2019/2020

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Bjuv . . . . . . .
Bromölla 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
Burlöv . . . . . . .
Båstad 69,2 84,4 73,5 75,0 75,3 76,1 67,7
Eslöv 41,1 48,9 57,3 51,0 . . .
Helsingborg 66,8 67,5 66,4 68,6 70,0 68,3 70,4
Hässleholm 58,5 60,4 60,8 64,7 . . .
Höganäs 84,7 84,1 84,9 88,6 . . .
Hörby 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
Höör 0,0 .. .. .. . . .
Klippan 41,0 39,8 38,5 33,6 . . .
Kristianstad 56,2 55,9 54,8 57,3 54,9 52,8 55,2
Kävlinge 0,0 . . . . . .
Landskrona 56,3 63,6 63,9 58,4 . . .
Lomma . . . . . . .
Lund 79,7 81,6 82,5 83,2 81,0 83,4 82,9
Malmö 76,4 75,2 79,4 76,4 77,0 77,1 77,2
Osby 35,5 46,0 45,5 54,9 . . .
Perstorp 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
Simrishamn 81,8 0,0 0,0 78,9 . . .
Sjöbo 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
Skurup 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
Staffanstorp 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
Svalöv 9,7 10,3 13,0 7,0 . . .
Svedala 28,6 47,7 54,8 53,4 . . .
Tomelilla 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
Trelleborg 57,9 55,7 60,4 65,2 . . .
Vellinge 100,0 100,0 .. 100,0 . . .
Ystad 45,3 49,5 56,1 49,1 48,7 56,8 50,7
Åstorp . . . . . . .
Ängelholm 63,1 62,3 69,7 66,1 . . .
Örkelljunga 68,2 79,3 68,2 55,6 . . .
Östra Göinge 9,5 . . . . . .
Skåne län 66,4 67,4 69,4 69,6 70,0 69,9 69,9
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2019/2020. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Bjuv 100 . . . . . .
Bromölla 100 . . . . . .
Burlöv 100 . . . . . .
Båstad 100 122 106 108 109 110 98
Eslöv 100 119 139 124 . .
Helsingborg 100 101 99 103 105 102 105
Hässleholm 100 103 104 111 . . .
Höganäs 100 99 100 105 . . .
Hörby 100 . . . . . .
Höör 100 . . . . . .
Klippan 100 97 94 82 . . .
Kristianstad 100 100 98 102 98 94 98
Kävlinge 100 . . . . . .
Landskrona 100 113 114 104 . . .
Lomma 100 . . . . . .
Lund 100 102 104 104 102 105 104
Malmö 100 98 104 100 101 101 101
Osby 100 130 128 155 . . .
Perstorp 100 . . . . . .
Simrishamn 100 0 0 96 . . .
Sjöbo 100 . . . . . .
Skurup 100 . . . . . .
Staffanstorp 100 . . . . . .
Svalöv 100 106 134 72 . . .
Svedala 100 167 192 187 . . .
Tomelilla 100 . . . . . .
Trelleborg 100 96 104 113 . . .
Vellinge 100 100 .. 100 . . .
Ystad 100 109 124 108 107 125 112
Åstorp 100 . . . . . .
Ängelholm 100 99 110 105 . . .
Örkelljunga 100 116 100 81 . . .
Östra Göinge 100 . . . . . .
Skåne län 100 102 104 105 105 105 105
Riket 100 102 103 104 106 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta