Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 414 324 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2022-11-15
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2018/2019 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Bjuv 54,7 26,0 43,2
Bromölla 53,8 41,8 47,7
Burlöv 61,9 52,1 56,6
Båstad 54,1 30,0 42,1
Eslöv 57,0 44,6 50,9
Helsingborg 59,7 44,0 51,6
Hässleholm 54,1 36,0 46,0
Höganäs 61,4 53,2 57,6
Hörby 54,9 23,3 37,8
Höör 61,3 35,8 50,8
Klippan 36,8 18,8 28,1
Kristianstad 52,2 38,7 45,3
Kävlinge 59,9 40,1 50,2
Landskrona 55,9 44,8 50,4
Lomma 59,8 63,4 61,7
Lund 72,5 68,1 70,2
Malmö 65,8 52,0 59,5
Osby 48,1 22,2 35,2
Perstorp 48,3 31,0 38,0
Simrishamn 39,7 42,3 40,8
Sjöbo 49,3 21,3 36,4
Skurup 44,6 33,8 39,1
Staffanstorp 61,2 55,3 58,2
Svalöv 51,7 27,7 39,2
Svedala 57,1 34,3 45,9
Tomelilla 47,4 22,5 37,1
Trelleborg 57,5 35,9 46,5
Vellinge 64,0 59,8 61,9
Ystad 48,0 31,2 38,1
Åstorp 47,4 23,0 35,3
Ängelholm 54,6 34,7 45,8
Örkelljunga 36,8 14,6 25,3
Östra Göinge 34,5 37,5 36,1
Skåne län 58,5 44,6 51,7
Riket 56,2 41,8 49,0
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2008/09-2018/19 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Bjuv 38,9 31,3 30,5 33,6 33,6 36,9 33,3 28,9 33,1 36,6 43,2
Bromölla 43,8 46,9 26,2 33,1 33,1 47,2 36,7 33,3 43,7 40,9 47,7
Burlöv 56,9 41,8 44,8 49,7 49,7 51,2 54,3 52,5 47,7 58,7 56,6
Båstad 42,2 49,4 42,4 37,5 37,5 40,5 39,4 46,2 53,1 48,3 42,1
Eslöv 50,5 39,4 47,2 45,3 45,3 40,9 42,6 53,4 47,0 52,2 50,9
Helsingborg 47,6 45,0 45,0 42,1 42,1 46,6 49,0 45,6 51,9 54,9 51,6
Hässleholm 44,0 44,6 40,9 45,1 45,1 42,3 40,1 41,0 46,2 40,7 46,0
Höganäs 46,4 50,6 42,7 50,8 50,8 55,1 48,5 45,6 48,0 52,0 57,6
Hörby 37,3 29,7 33,8 26,6 26,6 31,0 38,4 26,9 37,1 35,7 37,8
Höör 48,9 43,4 44,5 42,3 42,3 47,7 46,0 44,3 48,4 40,8 50,8
Klippan 35,8 44,2 36,6 34,3 34,3 41,1 30,7 37,8 32,0 36,4 28,1
Kristianstad 41,9 43,2 41,1 43,1 43,1 44,8 43,3 43,1 46,6 44,5 45,3
Kävlinge 46,3 40,3 44,2 37,2 37,2 43,0 50,2 53,0 45,2 47,1 50,2
Landskrona 46,4 40,7 39,6 35,9 35,9 52,5 51,1 52,8 50,8 45,1 50,4
Lomma 58,6 60,4 59,5 57,1 57,1 64,8 66,8 66,0 66,3 66,5 61,7
Lund 64,7 65,5 62,1 63,1 63,1 65,2 66,1 64,7 69,6 68,3 70,2
Malmö 49,5 50,9 49,7 50,3 50,3 57,3 55,2 57,3 55,5 58,8 59,5
Osby 45,5 41,7 35,9 35,1 35,1 37,4 40,4 41,0 38,9 34,7 35,2
Perstorp 39,4 37,1 28,6 37,7 37,7 45,3 39,0 37,3 47,4 34,0 38,0
Simrishamn 43,4 34,6 47,1 33,6 33,6 34,8 31,2 30,3 41,7 42,2 40,8
Sjöbo 32,9 31,3 30,6 33,7 33,7 33,3 28,6 44,0 33,0 35,0 36,4
Skurup 36,8 36,9 40,6 34,5 34,5 35,6 27,7 36,2 38,5 34,2 39,1
Staffanstorp 49,6 49,8 39,8 42,3 42,3 44,7 44,6 48,3 42,6 54,8 58,2
Svalöv 43,9 33,6 30,4 33,5 33,5 39,5 43,0 41,6 32,6 35,0 39,2
Svedala 34,4 43,5 40,1 40,9 40,9 37,5 44,6 46,8 37,9 40,5 45,9
Tomelilla 28,6 33,7 35,2 25,0 25,0 31,4 31,0 42,1 29,9 22,4 37,1
Trelleborg 39,8 43,0 38,9 38,6 38,6 44,3 44,4 47,7 45,8 46,4 46,5
Vellinge 53,8 45,9 47,1 52,4 52,4 51,7 53,2 55,0 53,1 49,6 61,9
Ystad 40,5 39,3 38,1 42,1 42,1 28,9 35,9 41,3 36,9 40,0 38,1
Åstorp 39,3 42,7 39,3 40,8 40,8 36,4 44,4 32,2 34,9 42,1 35,3
Ängelholm 45,6 45,2 40,0 41,9 41,9 45,6 43,4 48,6 44,2 43,2 45,8
Örkelljunga 41,0 41,5 30,8 40,0 40,0 39,2 38,6 28,8 26,0 31,4 25,3
Östra Göinge 34,3 29,0 32,4 28,7 28,7 29,4 30,7 39,7 36,5 34,1 36,1
Skåne län 47,1 46,1 44,4 44,6 44,6 48,2 48,1 49,3 49,5 50,5 51,7
Riket 45,1 43,0 42,5 42,2 42,2 45,1 44,9 45,5 46,4 48,2 49,0
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2008/09-2018/19 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2008/09=100

Kommun/Region 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Bjuv 100 81 78 86 86 95 86 74 85 94 111
Bromölla 100 107 60 75 75 108 84 76 100 93 109
Burlöv 100 74 79 87 87 90 96 92 84 103 100
Båstad 100 117 100 89 89 96 93 109 126 114 100
Eslöv 100 78 93 90 90 81 84 106 93 103 101
Helsingborg 100 95 95 89 89 98 103 96 109 115 109
Hässleholm 100 101 93 102 102 96 91 93 105 92 104
Höganäs 100 109 92 109 109 119 105 98 103 112 124
Hörby 100 80 90 71 71 83 103 72 99 96 101
Höör 100 89 91 87 87 98 94 91 99 83 104
Klippan 100 123 102 96 96 115 86 105 89 102 78
Kristianstad 100 103 98 103 103 107 103 103 111 106 108
Kävlinge 100 87 96 80 80 93 108 114 98 102 108
Landskrona 100 88 85 78 78 113 110 114 110 97 109
Lomma 100 103 102 98 98 111 114 113 113 114 105
Lund 100 101 96 98 98 101 102 100 108 106 109
Malmö 100 103 100 102 102 116 111 116 112 119 120
Osby 100 92 79 77 77 82 89 90 86 76 77
Perstorp 100 94 72 96 96 115 99 95 120 86 96
Simrishamn 100 80 108 77 77 80 72 70 96 97 94
Sjöbo 100 95 93 102 102 101 87 134 100 106 111
Skurup 100 100 110 94 94 97 75 98 105 93 106
Staffanstorp 100 100 80 85 85 90 90 97 86 110 117
Svalöv 100 76 69 76 76 90 98 95 74 80 89
Svedala 100 126 117 119 119 109 130 136 110 118 133
Tomelilla 100 118 123 88 88 110 109 147 105 78 130
Trelleborg 100 108 98 97 97 112 112 120 115 117 117
Vellinge 100 85 88 97 97 96 99 102 99 92 115
Ystad 100 97 94 104 104 71 89 102 91 99 94
Åstorp 100 108 100 104 104 92 113 82 89 107 90
Ängelholm 100 99 88 92 92 100 95 107 97 95 101
Örkelljunga 100 101 75 98 98 96 94 70 63 77 62
Östra Göinge 100 84 94 83 83 86 89 116 106 99 105
Skåne län 100 98 94 95 95 102 102 105 105 107 110
Riket 100 95 94 93 93 100 100 101 103 107 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta