Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2021-05-24
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2017/2018 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Bjuv 36,0 37,1 36,6
Bromölla 42,5 39,6 40,9
Burlöv 65,0 51,4 58,7
Båstad 48,9 47,6 48,3
Eslöv 51,4 53,0 52,2
Helsingborg 59,1 50,4 54,9
Hässleholm 45,3 34,8 40,7
Höganäs 58,9 46,9 52,0
Hörby .. .. ..
Höör .. .. ..
Klippan 36,1 36,6 36,4
Kristianstad 50,8 38,1 44,5
Kävlinge 49,7 44,4 47,1
Landskrona 57,8 33,1 45,1
Lomma 71,8 62,5 66,5
Lund 70,2 66,1 68,3
Malmö 65,3 52,1 58,8
Osby 43,8 26,4 34,7
Perstorp .. .. ..
Simrishamn 52,9 27,1 42,2
Sjöbo 37,1 32,7 35,0
Skurup 48,3 21,0 34,2
Staffanstorp .. .. ..
Svalöv 35,2 34,8 35,0
Svedala 46,7 35,5 40,5
Tomelilla .. .. ..
Trelleborg 55,4 38,0 46,4
Vellinge 57,9 39,4 49,6
Ystad 46,7 33,3 40,0
Åstorp 39,7 44,4 42,1
Ängelholm 52,0 35,6 43,2
Örkelljunga 35,3 27,8 31,4
Östra Göinge 38,5 32,3 34,1
Skåne län 56,1 44,9 50,5
Riket 55,1 41,2 48,2
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2007/08-2017/18 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Bjuv 26,6 38,9 31,3 30,5 33,6 33,6 36,9 33,3 28,9 33,1 36,6
Bromölla 36,0 43,8 46,9 26,2 33,1 33,1 47,2 36,7 33,3 43,7 40,9
Burlöv 50,5 56,9 41,8 44,8 49,7 49,7 51,2 54,3 52,5 47,7 58,7
Båstad 39,4 42,2 49,4 42,4 37,5 37,5 40,5 39,4 46,2 53,1 48,3
Eslöv 45,7 50,5 39,4 47,2 45,3 45,3 40,9 42,6 53,4 47,0 52,2
Helsingborg 41,5 47,6 45,0 45,0 42,1 42,1 46,6 49,0 45,6 51,9 54,9
Hässleholm 43,1 44,0 44,6 40,9 45,1 45,1 42,3 40,1 41,0 46,2 40,7
Höganäs 54,9 46,4 50,6 42,7 50,8 50,8 55,1 48,5 45,6 48,0 52,0
Hörby 34,3 37,3 29,7 33,8 26,6 26,6 31,0 38,4 26,9 37,1 ..
Höör 41,8 48,9 43,4 44,5 42,3 42,3 47,7 46,0 44,3 48,4 ..
Klippan 38,7 35,8 44,2 36,6 34,3 34,3 41,1 30,7 37,8 32,0 36,4
Kristianstad 44,7 41,9 43,2 41,1 43,1 43,1 44,8 43,3 43,1 46,6 44,5
Kävlinge 39,8 46,3 40,3 44,2 37,2 37,2 43,0 50,2 53,0 45,2 47,1
Landskrona 38,0 46,4 40,7 39,6 35,9 35,9 52,5 51,1 52,8 50,8 45,1
Lomma 66,2 58,6 60,4 59,5 57,1 57,1 64,8 66,8 66,0 66,3 66,5
Lund 68,2 64,7 65,5 62,1 63,1 63,1 65,2 66,1 64,7 69,6 68,3
Malmö 46,8 49,5 50,9 49,7 50,3 50,3 57,3 55,2 57,3 55,5 58,8
Osby 35,7 45,5 41,7 35,9 35,1 35,1 37,4 40,4 41,0 38,9 34,7
Perstorp 44,0 39,4 37,1 28,6 37,7 37,7 45,3 39,0 37,3 47,4 ..
Simrishamn 43,6 43,4 34,6 47,1 33,6 33,6 34,8 31,2 30,3 41,7 42,2
Sjöbo 36,3 32,9 31,3 30,6 33,7 33,7 33,3 28,6 44,0 33,0 35,0
Skurup 34,6 36,8 36,9 40,6 34,5 34,5 35,6 27,7 36,2 38,5 34,2
Staffanstorp 47,5 49,6 49,8 39,8 42,3 42,3 44,7 44,6 48,3 42,6 ..
Svalöv 41,3 43,9 33,6 30,4 33,5 33,5 39,5 43,0 41,6 32,6 35,0
Svedala 42,5 34,4 43,5 40,1 40,9 40,9 37,5 44,6 46,8 37,9 40,5
Tomelilla 27,5 28,6 33,7 35,2 25,0 25,0 31,4 31,0 42,1 29,9 ..
Trelleborg 38,9 39,8 43,0 38,9 38,6 38,6 44,3 44,4 47,7 45,8 46,4
Vellinge 52,4 53,8 45,9 47,1 52,4 52,4 51,7 53,2 55,0 53,1 49,6
Ystad 39,2 40,5 39,3 38,1 42,1 42,1 28,9 35,9 41,3 36,9 40,0
Åstorp 36,2 39,3 42,7 39,3 40,8 40,8 36,4 44,4 32,2 34,9 42,1
Ängelholm 41,5 45,6 45,2 40,0 41,9 41,9 45,6 43,4 48,6 44,2 43,2
Örkelljunga 37,2 41,0 41,5 30,8 40,0 40,0 39,2 38,6 28,8 26,0 31,4
Östra Göinge 36,7 34,3 29,0 32,4 28,7 28,7 29,4 30,7 39,7 36,5 34,1
Skåne län 45,4 47,1 46,1 44,4 44,6 44,6 48,2 48,1 49,3 49,5 50,5
Riket 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,2 45,1 44,9 45,5 46,4 48,2
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2007/08-2017/18 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2007/08=100

Kommun/Region 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Bjuv 100 146 118 114 126 126 139 125 109 124 137
Bromölla 100 122 130 73 92 92 131 102 92 121 114
Burlöv 100 113 83 89 98 98 101 107 104 94 116
Båstad 100 107 125 108 95 95 103 100 117 135 123
Eslöv 100 110 86 103 99 99 89 93 117 103 114
Helsingborg 100 115 108 108 101 101 112 118 110 125 132
Hässleholm 100 102 103 95 105 105 98 93 95 107 94
Höganäs 100 85 92 78 92 92 100 88 83 87 95
Hörby 100 109 87 99 78 78 91 112 78 108 ..
Höör 100 117 104 107 101 101 114 110 106 116 ..
Klippan 100 93 114 94 88 88 106 79 98 83 94
Kristianstad 100 94 96 92 96 96 100 97 96 104 99
Kävlinge 100 116 101 111 94 94 108 126 133 114 118
Landskrona 100 122 107 104 95 95 138 135 139 134 119
Lomma 100 89 91 90 86 86 98 101 100 100 101
Lund 100 95 96 91 93 93 96 97 95 102 100
Malmö 100 106 109 106 107 107 122 118 122 119 126
Osby 100 127 117 100 98 98 105 113 115 109 97
Perstorp 100 90 84 65 86 86 103 89 85 108 ..
Simrishamn 100 100 79 108 77 77 80 72 70 96 97
Sjöbo 100 91 86 84 93 93 92 79 121 91 96
Skurup 100 106 106 117 100 100 103 80 105 111 99
Staffanstorp 100 105 105 84 89 89 94 94 102 90 ..
Svalöv 100 106 81 73 81 81 96 104 101 79 85
Svedala 100 81 102 94 96 96 88 105 110 89 95
Tomelilla 100 104 123 128 91 91 114 113 153 109 ..
Trelleborg 100 102 110 100 99 99 114 114 123 118 119
Vellinge 100 103 88 90 100 100 99 101 105 101 95
Ystad 100 103 100 97 107 107 74 92 105 94 102
Åstorp 100 109 118 109 113 113 100 122 89 96 116
Ängelholm 100 110 109 96 101 101 110 105 117 106 104
Örkelljunga 100 110 112 83 108 108 105 104 77 70 84
Östra Göinge 100 93 79 88 78 78 80 84 108 99 93
Skåne län 100 104 101 98 98 98 106 106 109 109 111
Riket 100 103 98 97 96 96 103 102 104 106 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta