Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2022-03-08
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2021

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Bjuv 25
Bromölla 71
Burlöv 22
Båstad 20
Eslöv 27
Helsingborg 44
Hässleholm 34
Höganäs 13
Hörby 38
Höör 25
Klippan 37
Kristianstad 67
Kävlinge 12
Landskrona 29
Lomma 32
Lund 66
Malmö 67
Osby 72
Perstorp 58
Simrishamn 41
Sjöbo 21
Skurup 22
Staffanstorp 15
Svalöv 32
Svedala 25
Tomelilla 55
Trelleborg 43
Vellinge 24
Ystad 64
Åstorp 21
Ängelholm 41
Örkelljunga 29
Östra Göinge 44
Skåne län 48
Riket 50
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjuv 110 95 95 88 100 106 95 78 80 42 25
Bromölla 172 142 129 136 195 152 114 105 107 89 71
Burlöv 57 64 53 61 60 46 55 55 58 33 22
Båstad 79 74 88 64 71 72 43 33 42 17 20
Eslöv 157 123 115 132 137 151 176 173 125 69 27
Helsingborg 166 159 179 166 160 157 150 146 141 108 44
Hässleholm 165 139 127 136 140 129 117 109 88 53 34
Höganäs 87 93 83 84 85 78 73 65 55 29 13
Hörby 183 132 164 136 142 151 135 127 116 70 38
Höör 178 141 110 111 111 113 114 101 85 64 25
Klippan 178 152 146 140 123 109 104 95 93 56 37
Kristianstad 195 180 198 191 208 189 241 182 165 98 67
Kävlinge 47 47 45 42 38 43 43 33 36 20 12
Landskrona 179 150 135 127 122 109 117 105 94 66 29
Lomma 112 99 90 82 92 94 93 89 91 49 32
Lund 193 178 178 190 181 177 166 156 151 98 66
Malmö 207 201 196 207 220 230 241 238 173 112 67
Osby 192 225 228 169 144 126 143 147 135 89 72
Perstorp 162 180 305 190 170 177 145 145 138 81 58
Simrishamn 223 221 193 192 170 180 170 191 131 90 41
Sjöbo 84 78 68 62 58 77 74 82 74 38 21
Skurup 84 73 78 79 86 78 105 92 76 46 22
Staffanstorp 46 47 43 44 49 46 47 40 33 19 15
Svalöv 141 132 134 131 109 103 120 102 73 52 32
Svedala 129 124 117 119 104 97 107 96 90 57 25
Tomelilla 126 102 99 151 115 153 134 133 91 79 55
Trelleborg 266 227 242 254 248 241 243 204 170 118 43
Vellinge 75 67 56 55 54 49 53 71 56 33 24
Ystad 193 199 195 175 192 198 197 193 176 112 64
Åstorp 120 129 114 113 100 93 105 86 62 44 21
Ängelholm 108 106 108 104 115 111 111 96 97 52 41
Örkelljunga 161 221 149 162 151 183 150 154 156 60 29
Östra Göinge 124 116 157 126 157 176 133 111 121 85 44
Skåne län 179 156 156 158 161 160 164 154 129 84 48
Riket 189 180 169 176 171 168 166 161 150 87 50
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bjuv 100 86 86 80 91 96 86 71 73 39 23
Bromölla 100 83 75 79 113 88 67 61 62 52 41
Burlöv 100 112 92 107 106 82 97 97 101 58 38
Båstad 100 94 111 81 90 92 55 41 53 21 25
Eslöv 100 78 73 84 87 96 112 110 80 44 17
Helsingborg 100 96 108 100 97 95 90 88 85 65 27
Hässleholm 100 84 77 82 85 78 71 66 53 32 21
Höganäs 100 107 95 97 97 90 84 75 63 33 15
Hörby 100 72 90 74 78 82 74 70 63 38 21
Höör 100 79 62 62 62 64 64 57 48 36 14
Klippan 100 85 82 79 69 61 59 53 52 31 21
Kristianstad 100 92 101 98 106 97 124 94 85 50 34
Kävlinge 100 100 96 89 80 91 91 71 76 43 25
Landskrona 100 84 75 71 68 61 65 59 53 37 16
Lomma 100 88 80 73 82 84 83 80 82 44 29
Lund 100 92 92 98 94 92 86 81 78 51 34
Malmö 100 97 95 100 107 111 117 115 83 54 32
Osby 100 117 119 88 75 66 75 76 70 46 37
Perstorp 100 111 188 117 105 109 89 89 85 50 36
Simrishamn 100 99 86 86 76 81 76 85 59 40 18
Sjöbo 100 93 81 74 69 91 88 97 88 45 25
Skurup 100 87 93 94 102 93 125 110 91 55 26
Staffanstorp 100 102 94 96 107 100 102 87 73 42 32
Svalöv 100 94 95 93 77 73 85 72 52 37 23
Svedala 100 96 90 92 81 75 83 74 70 44 19
Tomelilla 100 81 79 120 91 122 106 106 73 63 44
Trelleborg 100 85 91 95 93 91 91 77 64 44 16
Vellinge 100 89 75 73 72 65 71 95 74 44 32
Ystad 100 103 101 91 100 102 102 100 91 58 33
Åstorp 100 108 95 94 83 77 88 72 52 37 18
Ängelholm 100 98 100 96 106 103 103 89 90 48 38
Örkelljunga 100 137 93 101 94 113 93 95 97 38 18
Östra Göinge 100 94 127 102 126 142 108 89 98 69 35
Skåne län 100 87 87 88 90 89 91 86 72 47 27
Riket 100 95 89 93 90 89 88 85 79 46 26

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta